PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

50 Psalmi

50 PsalmiKuuliaisuus, ei uhri, on oikea jumalanpalvelus.

Ennustus I. Kuinka Kristus kutsuu evankeliumin kuuliaisuuteen.


II. Osoittaa Vanh. Test. uhrit lakkaavan, ja Uud. Test. oikian jumalanpalveluksen muodon.


III. Kokee ulkokullatuita nuhtelemisella saattaa kääntymiseen, että heille hyvin kävis.
Asaphin Psalmi

1. Aasafin virsi. Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan sen laskuun.

1. Herra, väkevä Jumala, puhuu, ja kutsuu maailman hamasta auringon koitosta niin laskemiseen asti.
1 Aika K. 25:1. Ja David sodanpäämiesten kanssa eroitti virkoihin Asaphin, Hemanin ja Jedutunin lapset, jotka propheterasivat harpuilla, psaltareilla ja symbaleilla. Ja he luettiin töihin heidän virkansa jälkeen.


2 Aika K. 29:30. Ja kuningas Jehiskia ja kaikki ylimmäiset käskivät Leviläisten kiittää Herraa Davidin ja näkiän Asaphin sanoilla. Ja kiittivät häntä suurella ilolla, ja kallistivat päätänsä ja kumarsivat.2. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa.

2. Zionista antaa Jumala täydellisen kirkkauden paistaa.Ps. 48:3 Kauniina kohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki.


 

Jes 2:3. Ja paljo kansaa* pitää sinne menemän, ja sanoman: tulkaat, astukaamme ylös Herran vuorelle, Jakobin Jumalan huoneesen, että hän opettais meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen poluillansa; sillä Zionista on laki tuleva, ja Herran sana Jerusalemista.


Miik 4:1. Mutta viimeisinä päivinä pitää sen vuoren, jolla Herran huone on, vahvistuman, ja oleman korkeimman kaikkia muita vuoria, ja korotettaman kukkulain ylitse; ja kansat pitää sinne juokseman.


Miik 4:2. Ja moninaiset pakanat sinne menemän ja sanoman: tulkaat ja astukaamme ylös Herran vuorelle ja Jakobin Jumalan huoneen tykö, että hän opettais meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen poluillansa. Sillä Zionista on laki tuleva, ja Herran sana Jerusalemista.3. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky.

3. Meidän Jumalamme tulee, ja ei vaikene: kuluttavainen tuli käy hänen edellänsä*, ja hänen ympärillänsä väkevä ilma.Ps. 97:3 Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen vihollisensa, yltympäri.

Ps 97:3. Tuli käy hänen edellänsä*, ja polttaa ympärillä hänen vihollisensa.4. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa:

4. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan*, tuomitaksensa kansaansa.5 Moos. 31:28 Kootkaa minun luokseni kaikki sukukuntienne vanhimmat sekä päällysmiehenne, että minä heidän kuultensa puhuisin nämä sanat ja ottaisin taivaan ja maan todistajiksi heitä vastaan.

5 Mos 31:28. Niin kootkaat minun eteeni kaikki vanhimmat teidän sukukunnissanne ja teidän esimiehenne, että minä puhuisin nämät sanat heidän korvainsa kuullen ja ottaisin taivaan ja maan todistajaksi heitä vastaan.5.Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton.

5. Kootkaat minulle minun pyhäni, jotka liitostani enemmän pitävät kuin uhrista.

6. Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sela.

6. Ja taivaat pitää hänen vanhurskauttansa ilmoittaman; sillä Jumala on tuomari, Sela!1 Moos. 18:25 Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?

1 Mos 18:25. Pois se sinusta, ettäs sen tekisit, ja kuolettaisit vanhurskaan jumalattoman kanssa, ja että vanhurskaalle kävis niin kuin jumalattomallekin. Pois se sinusta: Eikö kaiken maailman tuomari oikein tuomitsisi?

Ps. 97:6 Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.


 

Joh 5:22. Sillä ei Isä ketään tuomitse, vaan antoi kaiken tuomion Pojalle:


Joh 5:27. Ja on hänelle myös antanut vallan tuomita, että hän on Ihmisen Poika.7. Kuule, minun kansani, minä puhun; kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi.

7. Kuule, kansani! minä tahdon puhua, ja sinun seassas, Israel, todistaa: minä Jumala olen sinun Jumalas.

8. En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni.

8. Uhreistas en minä sinua nuhtele; sillä sinun polttouhris ovat alati minun edessäni.Jes. 1:11 Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty.


Jer. 6:20 Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa.
9. En minä ota härkiä sinun talostasi enkä kauriita sinun tarhoistasi.

9. En minä ota härkiä sinun huoneestas, enkä kauriita navetastas;

10. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat.

10. Sillä kaikki metsän eläimet ovat minun, ja eläimet vuorilla tuhansin.

11. Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni.

11. Minä tunnen kaikki linnut vuorten päällä, ja metsän pedot ovat minun edessäni.

12. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on.

12. Jos minä isoon, en minä sitä sano sinulle; sillä maan piiri on minun, ja kaikki mitä siinä on.Job 41:2 Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minun olisi korvattava? Mitä kaiken taivaan alla on, se on minun.

Job 41:2. Kuka on minulle jotakin ennen antanut, että minä sen hänelle maksaisin*? Minun ovat kaikki, mitä kaikkein taivasten alla on.

Ps. 24:1 Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

Ps 24:1. Herran on maa, ja kaikki mitkä siinä ovat, maan piiri ja ne jotka sen päällä asuvat.

1Kor. 10:26 sillä: Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on.
13. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen verta?

13. Luuletkos minun syövän härjän lihaa? ja kauristen verta juovan?Aam. 5:21 Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne.


Miika 6:7 Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? -
14. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.

14. Uhraa Jumalalle kiitosuhri, ja maksa Ylimmäiselle lupaukses;Hebr. 13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.

15. Ja avukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.Ps. 13:6 Mutta minä turvaan sinun armoosi; riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin.

Ps 13:6. Mutta minä turvaan sinun armoos: minun sydämeni riemuitsee, ettäs niin mielelläs autat: minä veisaan Herralle, että hän minulle niin hyvästi tekee.

Ps. 91:15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.

Ps 91:15. Hän avuksi huutaa minua, sen tähden minä kuulen häntä*; hänen tykönänsä olen minä tuskassa; siitä minä hänen tempaan pois ja saatan hänen kunniaan.

Matt. 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi?

16. Mutta jumalattomalle sanoo Jumala: miksi sinä ilmoitat minun säätyjäni? ja otat minun liittoni suulles?Room. 2:17 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi

Rom 2:17. Katso, sinä kutsutaan Juudalaiseksi, ja sinä luotat lakiin ja kerskaat Jumalasta,17. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!.

17. Ettäs kuritusta vihaat, ja heität minun sanani taakses.

18. Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojain kanssa.

18. Koskas varkaan näet, niin sinä juokset hänen kanssansa, ja pidät yhtä huorintekiäin kanssa.Sananl. 29:24 Joka käy osille varkaan kanssa, se sieluansa vihaa; hän kuulee vannotuksen, mutta ei ilmaise mitään.

San l. 29:24. Joka varkaan kanssa on osallinen*, hän vihaa sieluansa, niin myös se, joka kuulee kirouksen ja ei ilmoita.19. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta.

19. Sinun suus sallit sinä pahaa puhua, ja kieles saattaa petosta matkaan.

20. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa.

20. Sinä istut ja puhut veljeäs vastaan, äitis poikaa sinä pilkkaat.

21. Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen.

21. Näitä teet, ja minä olen vaiti; niin sinä luulet, että minä olen sinun kaltaises; mutta minä nuhtelen sinua ja asetan näitä silmäis eteen.

22. Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi, eikä olisi pelastajaa.

22. Ymmärtäkäät siis näitä te, jotka Jumalan unhotatte; etten minä tempaisi joskus pois, ja ei olisi vapahtajaa.

23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.

23. Joka kiitosta uhraa, se ylistää minua, ja siinä on se tie, että minä osoitan hänelle Jumalan autuuden.Ps. 91:16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.

Ps 91:16. Minä ravitsen hänen pitkällä ijällä, ja osoitan hänelle autuuteni.

Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

Jes 49:6. Ja hän sanoi: vähä se on, ettäs olet minun palveliani, korjaamassa Jakobin sukukuntia, ja tuomassa jälleen Israelin hajoitettuja; mutta minä panin sinun myös pakanain valkeudeksi*, olemaan minun autuuteni hamaan maailman ääriin.


Luuk 2:30. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutes,