PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

122 Psalmi

122 PsalmiRauhantoivotus Jerusalemille.

Uskovaisten himo pitää jumalanpalvelusta.


II. Rauhan toivotus seurakunnalle.
Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa.

1. Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: Menkäämme Herran huoneeseen.

1. Minä iloitsen niistä, jotka minulle sanovat: että me menemme Herran huoneesen,
2 Sam 6:14. Ja David hyppäsi kaikella voimalla Herran edessä* ja hän oli vaatetettu liinaisella päällisvaatteella.

 

1 Aika K. 13:* 15:* 16:*

Ps. 42:3. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen?

 

Ps. 84:2 Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot!

 2. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem;

2. Ja että meidän jalkamme pitää seisoman sinun porteissas, Jerusalem.
Ps 42:3. Minun sieluni janoo* Jumalaa, elävää Jumalaa: koska minä tulen Jumalan kasvoja näkemään?


Ps 84:3. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa.3. sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

3. Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, johon on tuleminen kokoon,Ps. 48:13 Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit.

2 Aika K. 6:6. Vaan Jerusalemin olen minä valinnut nimeni asuinsiaksi. Ja Davidin olen minä valinnut kansani Israelin päälle.4. jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä.

4. Että sukukunnat astuisivat sinne ylös, Herran sukukunnat, Israelille todistukseksi, kiittämään Herran nimeä.2 Moos. 23:17 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, Herran, kasvojen eteen.


 

2 Aika K. 31:4. Ja hän sanoi kansalle, joka asui Jerusalemissa, että heidän piti antaman osan papeille ja Leviläisille*, että he olisivat vireämmät Herran laissa.


2 Aika K. 35:3. Ja hän sanoi Leviläisille, jotka koko Israelia opettivat ja Herralle pyhitetyt olivat: pankaat pyhä arkki huoneesen, jonka Salomo Davidin poika Israelin kuningas on rakentaa antanut, ja ei teidän pidä sitä kantaman teidän olallanne. Niin palvelkaat nyt Herraa teidän Jumalaanne ja hänen kansaansa Israelia.5. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.

5. Sillä siellä ovat istuimet rakennetut tuomittaa*, Davidin huoneen istuimet.5 Moos. 17:8 Jos joku murhaa tai omaisuusriitaa tai pahoinpitelyä koskeva asia tai mikä muu asia hyvänsä, josta sinun porteissasi riidellään, näyttää sinusta liian vaikealta ratkaista, niin nouse ja lähde siihen paikkaan, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee,


2 Sam. 8:15 Ja Daavid hallitsi koko Israelia, ja Daavid teki kaikelle kansallensa sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on.


 

2 Aika K. 17:7.etc. Ja kolmantena valtakuntansa vuonna lähetti hän päämiehensä Benhailin, Obadian, Sakarian, Netaneelin ja Mikajan, opettamaan Juudan kaupungeissa,

 

2 Aika K. 19:8. Ja Josaphat asetti myös Jerusalemiin Leviläisiä ja pappeja, ja Israelin isäin ylimmäisiä Herran tuomion ja asiain päälle*; ja he palasivat Jerusalemiin.6. Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

6. Toivottakaat Jerusalemille rauhaa: he menestyköön, jotka sinua rakastavat!

7. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.

7. Rauha olkoon sinun muureis sisällä, ja onni sinun huoneissas!

8. Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.

8. Minun veljieni ja ystäväini tähden minä toivotan nyt sinulle rauhaa!

9. Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.

9. Herran meidän Jumalamme huoneen tähden etsin minä sinun parastas.