PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

135 Psalmi

135 PsalmiYlistys Herralle, korkeimmalle.

Herran palvelioita kehoitetaan kiittämään Herraa.


II. Julistetaan Jumalan tekoja voiman ja armon valtakunnassa.


III. Epäjumalain palveliat häväistään.


IV. Neuvotaan kaikkia kiittämään Herraa.
Halleluja!

1. Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää, te Herran palvelijat,

1. Ylistäkäät Herran nimeä, kiittäkäät, Herran palveliat.Ps. 113:1 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä.


Ps. 134:1 Matkalaulu. Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa.

Ps 134:1. Ylistäkäät Herran nimeä, kiittäkäät, Herran palveliat.2. jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa.

2. Te kuin seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme esihuoneissa.

3. Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä, veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen.

3. Kiittäkäät Herraa, sillä Herra on hyvä, ja veisatkaat kiitosta hänen nimellensä; sillä se on suloinen.Ps. 147:1 Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta.
4. Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa.

4. Sillä Herra on itsellensä valinnut Jakobin, Israelin omaksensa.2 Moos. 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.

2 Mos 19:5. Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, ja pidätte minun liittoni*, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun.

5 Moos. 7:6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

5 Mos 7:6. Sillä sinä olet pyhä kansa Herralle sinun Jumalalles: sinun on Herra sinun Jumalas valinnut omaksi kansaksensa kaikista kansoista, jotka asuvat maan päällä.5. Sillä minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Herramme korkeampi kaikkia jumalia.

5. Minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Jumalamme kaikkein jumalain ylitse.Ps. 86:8 Ei ole sinun vertaistasi, Herra, jumalien joukossa, eikä ole vertaa sinun töillesi.


Ps. 97:9 Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain.

Ps 97:9. Sillä sinä, Herra, olet Korkein kaikissa maakunnissa: sinä olet sangen suuresti korotettu kaikkein jumalain ylitse.


Ps 138:5. Ja veisaavat Herran teille, että Herran kunnia on suuri.6. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä;

6. Kaikki, mitä Herra tahtoo, niin hän tekee*, taivaassa ja maassa, meressä ja kaikessa syvyydessä;Ps. 115:3. Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee.

Ps 115:3. Mutta meidän Jumalamme on taivaissa: mitä ikänä hän tahtoo, sen hän tekee.7. hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuopi tuulen sen säilytyspaikoista;

7. Joka pilvet nostaa maan ääristä, joka pitkäisen leimauksesta sateen saattaa, ja tuulen tuo ulos tavaroistansa;Jer. 10:13 Kun hän jylisee, käy vetten pauhina taivaalla, ja hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista.

Jer 10:13. Koska hän jylistää, silloin on paljo vettä taivaan alla, ja vetää ylös udun maan ääristä; hän tekee pitkäisen leimauksen sateen kanssa, ja antaa tuulen tulla kammioistansa.

Jer. 51:16 Kun hän jylisee, käy vetten pauhina taivaalla, ja hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista.

Jer 51:16. Kuin hän jylisee, niin on paljo vettä taivaan alla; hän tempaa pilvet ylös hamasta maan äärestä; hän tekee leimaukset sateessa, ja tuo tuulen kammioistansa.8. hän, joka surmasi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläinten;

8. Joka esikoiset Egyptissä löi, sekä ihmisistä että karjasta,2 Moos. 12:29 Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.

2 Mos 12:29. Ja tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi kaikki esikoiset Egyptin maalla, Pharaon esikoisesta, joka hänen istuimellansa istuman piti, niin vangin esikoiseen asti, joka oli vankihuoneessa, ja kaikki eläinten esikoiset.


2 Mos 12:30. Sinä yönä nousi Pharao ja kaikki hänen palveliansa, ja kaikki Egyptiläiset, ja suuri parku oli Egyptissä; sillä ei siellä ollut huonetta, jossa ei kuollutta ollut.

Ps. 78:51 Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista.

Ps 78:51. Koska hän kaikki esikoiset löi Egyptissä*, ensimäiset perilliset Hamin majoissa,9. hän, joka lähetti tunnusteot ja ihmeet sinun keskellesi, Egypti, faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa vastaan;

9. Ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla Egyptin keskelle, Pharaolle ja kaikille hänen palvelioillensa;
2 Mos 7:*etc.10. hän, joka kukisti suuret kansat ja tuotti surman väkeville kuninkaille,

10. Joka monet pakanat löi, ja tappoi väkevät kuninkaat:Joos. 12:1 Nämä olivat ne maan kuninkaat, jotka israelilaiset voittivat ja joiden maan he ottivat omakseen tuolla puolella Jordanin, auringonnousun puolella, maan Arnon-joesta aina Hermonin vuoreen saakka ja koko itäpuolisen Aromaan:

Jos 12:*

Ps. 136:17 häntä, joka voitti suuret kuninkaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
11. Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, ja Oogille, Baasanin kuninkaalle, ja kaikille Kanaanin valtakunnille.

11. Sihonin Amorilaisten kuninkaan*, ja Ogin Basanin kuninkaan, ja kaikki Kanaanin valtakunnat,4 Moos. 21:21 Ja Israel lähetti sanansaattajat Siihonin, amorilaisten kuninkaan, tykö sanomaan:

4 Mos 21:*12. ja antoi heidän maansa perintöosaksi, perintöosaksi kansallensa Israelille.

12. Ja antoi heidän maansa perimiseksi, Israelille kansallensa perimiseksi.Joos. 11:23 Näin Joosua valloitti koko maan, aivan niinkuin Herra oli Moosekselle puhunut; ja Joosua antoi sen perintöosaksi Israelille, heidän sukukunnilleen heidän osastojensa mukaan. Ja maa pääsi rauhaan sodasta.

Ps 136:21. Ja antoi heidän maansa perimiseksi*; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti;13. Herra, sinun nimesi pysyy iankaikkisesti, Herra, sinun muistosi polvesta polveen.

13. Herra, sinun nimes pysyy ijankaikkisesti: Herra, sinun muistos pysyy suvusta sukuun.Ps. 102:13 Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun muistosi pysyy polvesta polveen.
14. Sillä Herra hankkii oikeuden kansalleen ja armahtaa palvelijoitansa.

14. Sillä Herra tuomitsee kansansa, ja on palvelioillensa armollinen.5 Moos. 32:36 Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa.

5 Mos 32:26. Minä sanoin: minä hävittäisin heitä, minä lakkauttaisin heidän muistonsa ihmisistä,15. Pakanain epäjumalat ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.

15. Pakanain epäjumalat ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.Ps. 115:4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.

Ps 115:4. Vaan heidän epäjumalansa ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.16. Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe,

16. Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe;

17. niillä on korvat, mutta eivät kuule, eikä niillä ole henkeä suussansa.

17. Heillä ovat korvat, ja ei kuule: eikä ole henkeä heidän suussansa.

18. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin turvaavat.

18. Jotka niitä tekevät, he ovat niiden kaltaiset, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat.

19. Te, Israelin suku, kiittäkää Herraa, te, Aaronin suku, kiittäkää Herraa.

19. Te Israelin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te Aaronin huoneesta, kiittäkäät Herraa!Ps. 118:2 Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Ps 118:2. Sanokaan nyt Israel*: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.


Ps 118:3. Sanokaan nyt Aaronin huone: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.


Ps 118:4. Sanokaan nyt kaikki, jotka Herraa pelkäävät: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.20. Te, Leevin suku, kiittäkää Herraa, te, Herraa pelkääväiset, kiittäkää Herraa.

20. Te Levin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te jotka Herraa pelkäätte, kiittäkäät Herraa!

21. Kohotkoon Herralle kiitos Siionista, hänelle, joka Jerusalemissa asuu. Halleluja!.

21. Kiitetty olkoon Herra Zionista, joka Jerusalemissa asuu*! Halleluja!
Jes 31:9. Ja hänen pitää pelvon tähden menemän kallionsa ohitse, ja hänen pääruhtinaansa pitää lippunsa edestä pakoon menemän, sanoo Herra Zebaot, jolla Zionissa tuli* ja Jerusalemissa totto on.