PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

118 Psalmi

118 PsalmiKiitos ja juhlavirsi.

Kristus kehoittaa uskovaisia kiittämään Jumalaa hänen hyvyytensä ja pelastuksensa edestä.


II. Uskovaiset veisaavat kiitosvirttä lunastuksen työstä.1. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

1. Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.Ps. 106:1 Halleluja! Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Ps 106:1. Kiittäkäät Herraa! sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.

Ps. 136:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Ps 136:1. Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.2. Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

2. Sanokaan nyt Israel*: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.Ps. 115:9 Israel, turvaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.

Ps 22:24. Ylistäkäät Herraa te, jotka häntä pelkäätte: koko Jakobin siemen kunnioittakoon häntä, ja kavahtakoon häntä kaikki Israelin siemen!

Ps. 135:19 Te, Israelin suku, kiittäkää Herraa, te, Aaronin suku, kiittäkää Herraa.
3. Näin sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

3. Sanokaan nyt Aaronin huone: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.

4. Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

4. Sanokaan nyt kaikki, jotka Herraa pelkäävät: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.

5. Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan.

5. Tuskissani minä Herraa avukseni huusin, ja Herra kuuli minua, ja pelasti minun.Ps. 18:20 Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.


Ps. 31:9 etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetit minun jalkani aukealle.


Ps. 107:6 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
6. Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?

6. Herra on minun kanssani; sen tähden en minä pelkää, mitä ihmiset minulle tekisivät.Ps. 56:5 Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi?

Ps 56:5. Jumalassa minä kerskaan hänen sanaansa: Jumalaan minä toivon, en minä pelkää: mitä liha* minun tekis?

Ps. 56:10 Kerran väistyvät minun viholliseni, sinä päivänä, jona minä huudan; minä tiedän, että Jumala on minun puolellani.

 

Ps. 56:12 Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihminen minulle tekisi?Jes 50:7. Ja Herra, Herra minua auttaa, sen tähden en minä tule häpiään; sen tähden panin minä kasvoni niin kuin limsiön, sillä minä tiedän, etten minä tule häpiään.

 

Jes 50:8. Se on läsnä, joka minun vanhurskauttaa*; kuka tahtoo riidellä minun kanssani? Seisokaamme ynnä; kellä on oikeus minua vastaan, se tulkoon tänne minun tyköni.


Jes 50:9. Katso, Herra, Herra auttaa minua, kuka tahtoo minua kadottaa? Katso, ne kaikki vanhenevat niin kuin vaate, koit syövät heidät.

Room. 8:31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?

Rom 8:31. Mitäs me siis näihin sanomme? Jos Jumala on meidän edestämme, kuka voi meitä vastaan olla?

Hebr. 13:6 niin että me turvallisin mielin sanomme: Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?

Hebr 13:6. Niin että me hyvässä turvassa sanomme: Herra on minun auttajani, enkä minä pelkää, mitä ihminen minulle tekis.7. Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.

7. Herra on minun kanssani auttamassa minua, ja minä tahdon nähdä iloni minun vihollisistani.Ps. 54:6 Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki.


Ps. 54:9 Sillä hän pelastaa minut kaikesta hädästä, ja minun silmäni saa mielikseen katsella vihollisiani.
8. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.

8. Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa ihmisiin.Ps. 62:9 Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.

Ps 62:9. Te kansat, toivokaat häneen joka aika, vuodattakaat teidän sydämenne hänen eteensä: Jumala on meidän turvamme, Sela!


Ps 62:10. Mutta ihmiset ovat kuitenkin turhat, voimalliset myös puuttuvat: he painavat vähemmän kuin ei mitään*, niin monta kuin heitä on.

Jer. 17:5 Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta.

Jer 17:5. Näin sanoo Herra: kirottu olkoon se mies, joka luottaa ihmiseen, ja panee lihan itsellensä käsivarreksi, ja jonka sydän luopuu pois Herrasta.9. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.

9. Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa päämiehiin.Ps. 146:3. Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.

Ps 146:3. Älkäät uskaltako päämiehiin; ihmiset he ovat*, ei he voi mitään auttaa.10. Kaikki pakanat piirittivät minua - Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

10. Kaikki pakanat piirittävät minua; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.

11. He piirittivät minua joka taholta - Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

11. He piirittävät minua joka kulmalta; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.

12. Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät - he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

12. He piirittävät minua niin kuin kimalaiset*, ja he sammuvat niin kuin tuli orjantappuroissa; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
5 Mos 1:44. Niin läksivät Amorilaiset, jotka vuorella asuivat, teitä vastaan, ja ajoivat teitä takaa niin kuin kimalaiset tekevät, ja löivät teitä maahan Seirissä Hormaan asti.


Ps 17:11. Kuhunka me menemme, niin he meitä piirittävät: siihen he silmänsä tarkoittavat meitä kukistaaksensa maahan,13. Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua.

13. Minua kovin sysätään lankeemaan; mutta Herra auttaa minua.

14. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi.

14. Herra on minun väkevyyteni, ja minun virteni, ja on minun autuuteni.2 Moos. 15:2 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.

2 Mos 15:2. Herra on minun väkevyyteni ja kiitosvirteni, ja on minun autuuteni*. Hän on minun Jumalani, ja minä rakennan hänelle majan, hän on minun isäni Jumala, ja minä ylistän häntä.

Jes. 12:2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi.
15. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

15. Ilon ja autuuden ääni on vanhurskasten majoissa: Herran oikia käsi saa voiton.Ps. 20:7 Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla.

Ps 20:7. Nyt minä tunnen Herran voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti.


1 Kor. 15:57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta!


Hebr 13:20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista jälleen tuottanut suuren lammaspaimenen, ijankaikkisen Testamentin veren kautta, meidän Herran Jesuksen,16. Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.

16. Herran oikia käsi on koroitettu: Herran oikia käsi saa voiton.

17. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.

17. En minä kuole, vaan elän*, ja Herran tekoja luettelen.Ps. 115:17 Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista.


Room. 6:8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,


 

Rom 6:9. Ja tiedämme, ettei Kristus, joka kuolleista herätetty on, silleen kuole, eikä kuolema saa tästedes hänen päällensä valtaa.


Rom 6:10. Sillä sen, kuin hän kuollut on, sen hän synnille kuoli yhden kerran*; vaan sen, kuin hän elää, sen hän elää Jumalalle.18. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut.

18. Kyllä Herra minua kurittaa, vaan ei hän minua kuolemalle anna.

19. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa.

19. Avatkaat minulle vanhurskauden portit, minun käydäkseni sisälle, kiittämään Herraa.Jes. 26:2 Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena pysyy.
20. Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle.

20. Tämä on Herran portti: vanhurskaat siitä käyvät sisälle.

21. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.

21. Minä kiitän sinua, ettäs minun rukoukseni kuulit, ja autit minua.

22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.Jes. 28:16 sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.

Jes 28:16. Sen tähden sanoo Herra, Herra: katso, minä lasken Zioniin perustuskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven*, joka hyvin on perustettu: joka uskoo, ei hänen pidä peljästymän.

Matt. 21:42 Jeesus sanoi heille: Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?

Matt 21:42. Sanoi Jesus heille: ettekö te ikänä Raamatuissa ole lukeneet: jonka kiven rakentajat hylkäsivät, se on tullut kulmakiveksi*. Herralta on se tapahtunut, ja on ihmeellinen meidän silmäimme edessä.


Mark 12:10. Ettekö te ole lukeneet tätä kirjoitusta: jonka kiven rakentajat hylkäsivät, se on tullut nurkkakiveksi.


Luuk 20:17. Mutta hän katsahti heidän päällensä ja sanoi: mitä se on, mikä kirjoitettu on: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut nurkkakiveksi?

Ap. t. 4:11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

Ap. T 4:11. Hän on se kivi, joka teiltä rakentajilta hyljätty on, joka on nurkkakiveksi tullut.

1 Piet. 2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.

1 Piet 2:6. Sen tähden on myös Raamatussa: katso, minä panen Zioniin valitun kalliin kulmakiven: joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpiään.23. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

23. Herralta se on tapahtunut, ja on ihme meidän silmäimme edessä.

24. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

24. Tämä on se päivä, jonka Herra teki: iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä.

25. Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!.

25. O Herra, auta, o Herra, anna menestyä!

26. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

26. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen*! me siunaamme teitä Herran huoneesta.Matt. 21:9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!


Matt. 23:39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'

Matt 21:9. Mutta kansa, joka edellä kävi, ja jotka seurasivat, huusivat, sanoen: hosianna Davidin Pojalle! kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen! hosianna korkeudessa!

Mark. 11:9 Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!

Mark 11:9. Ja jotka edellä kävivät ja myös seurasivat, huusivat, sanoen: hosianna, hyvästi siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen!

Luuk. 19:38 sanoen: Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!

Luuk 19:38. Sanoen: siunattu olkoon se, joka tulee, kuningas Herran nimeen*! rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!

Joh. 12:13 ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!

Joh 12:13. Ottivat he palmu-oksia, menivät häntä vastaan ja huusivat: Hosianna! siunattu on se, joka tulee Herran nimeen*, Israelin kuningas!27. Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.

27. Herra on Jumala, joka meitä valistaa*: kaunistakaat juhlalehdillä hamaan alttarin sarviin asti.
2 Kor.3:18. Mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, niin kuin peilissä*, ja me muutetaan siihen kuvaan kirkkaudesta niin kirkkauteen niin kuin Herran Hengestä.


2 Kor.4:4. Joissa tämän maailman jumala on uskottomain taidot soaissut*, ettei evenkeliumin paiste heille pitäisi Kristuksen kirkkaudesta valistaman, joka on Jumalan kuva.


2 Kor.4:6. Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa*, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jesuksen Kristuksen kasvoissa.28. Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan.

28. Sinä olet minun Jumalani, ja minä kiitän sinua; minun Jumalani! sinua minä ylistän.Ps. 31:15 Mutta sinuun, Herra, minä turvaan; minä sanon: Sinä olet minun Jumalani.
29. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

29. Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.