PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

102 Psalmi

102 Psalmi102. Rukous hävitetyn Siionin puolesta. Katumuspsalmi.

Murheellinen sielu rukoilee ja valittaa tuskan alla.


II. Lohduttaa itsiänsä Messiaksen tulemisella, ja Jumalan ijankaikkisella voimalla ja totuudella.1. Kurjan rukous, kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen.

1. Raadollisen rukous, kuin hän murheissansa on, ja valituksensa Herran eteen vuodattaa.

2. Herra, kuule minun rukoukseni, ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi.

2. Herra, kuule minun rukoukseni, ja anna minun huutoni tykös tulla!

3. Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus, kallista korvasi minun puoleeni. Kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle.

3. Älä kasvojas minulta peitä hädässä: kallista korvas minun puoleeni; koska minä sinua rukoilen, niin kuule pian minun rukoukseni.Ps. 69:18 Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa; joudu, vastaa minulle.
4. Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niinkuin ahjossa.

4. Sillä minun päiväni ovat kuluneet niin kuin savu, ja minun luuni ovat poltetut niin kuin kekäle.

5. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

5. Minun sydämeni on lyöty ja kuivettunut niin kuin heinä, niin että minä myös unohdan leipäni syödä.

6. Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni tarttuvat minun nahkaani.

6. Minun luuni tarttuvat lihaani huokauksestani.Job 19:20 Luuni ovat tarttuneet nahkaani, ihooni, eikä minusta ole enää kuin ikenet jäljellä.
7. Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin huuhkaja raunioissa.

7. Minä olen niin kuin ruovonpäristäjä korvessa: minä olen niin kuin hyypiä* hävitetyissä kaupungeissa.
3 Mos 11:17. Huhkaja, merimetsäs ja hyypiä;


3 Mos 11:18. Yökkö, ruovonpäristäjä ja storkki;8. Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla.

8. Minä valvon*, ja olen niin kuin yksinäinen lintu katon päällä.
Ps 77:5. Sinä pidät minun silmäni, että he valvovat*: minä olen niin voimatoin, etten minä voi puhua.9. Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät; ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta.

9. Joka päivä häpäisevät viholliseni minua, ja jotka minua syljeskelevät, vannovat minun kauttani.Jes. 65:15 Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: Niin sinut surmatkoon Herra, Herra! Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen.


Jer. 29:22 Ja heistä tulee kiroussana kaikille Juudan pakkosiirtolaisille, jotka ovat Baabelissa; sanotaan: 'Herra tehköön sinulle niinkuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Baabelin kuningas korvensi tulessa.'
10. Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyyneleillä.

10. Sillä minä syön tuhkaa niin kuin leipää, ja sekoitan juomani itkulla,Ps. 42:4 Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan: Missä on sinun Jumalasi?

Ps 42:4. Minun kyyneleeni ovat minun ruokani* päivällä ja yöllä, että joka päivä minulle sanotaan: kussa nyt on Jumalas?

Ps. 80:6 Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä;

Ps 80:6. Sinä ruokit heitä kyyneleiden leivällä*, ja juotat heitä suurella mitalla, täynnä kyyneleitä,11. sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois.

11. Sinun uhkaukses ja vihas tähden, ettäs minun nostanut olet, ja paiskannut maahan.

12. Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho.

12. Minun päiväni ovat kuluneet niin kuin varjo, ja minä kuivetun niin kuin ruoho.Ps. 90:5 Sinä huuhdot heidät pois; he ovat kuin uni, ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa:


Ps. 109:23 Minä katoan pois kuin pitenevä varjo, minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka.


Ps. 144:4 Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo.


1 Piet. 1:24 Sillä: kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,
13. Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun muistosi pysyy polvesta polveen.

13. Mutta sinä, Herra, pysyt ijankaikkisesti, ja sinun muistos sukukunnasta sukukuntaan.Ps. 9:8 Mutta Herra hallitsee iankaikkisesti; hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa.


Ps. 29:10 Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti.


Ps. 135:13 Herra, sinun nimesi pysyy iankaikkisesti, Herra, sinun muistosi polvesta polveen.
14. Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut.

14. Nouse siis ja armahda Zionia; sillä aika on häntä armahtaa, ja aika on tullut.

15. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli.

15. Sillä sinun palvelias halajavat sitä rakentaa, ja näkisivät mielellänsä, että hänen kivensä ja kalkkinsa valmiit olisivat,

16. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi,

16. Että pakanat Herran nimeä pelkäisivät, ja kaikki kuninkaat maan päällä sinun kunniaas.

17. kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa,

17. Kuin Herra rakentaa Zionin, niin hän nähdään kunniassansa.

18. kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää.

18. Hän kääntää itsensä hyljättyjen rukouksen puoleen, ja ei katso heidän rukoustansa ylön.

19. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa,

19. Se pitää kirjoitettaman tulevaisille sukukunnille, ja se kansa, joka luodaan*, pitää kiittämän Herraa.Ps. 22:31 Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta.


 

Ps 87:6. Herra antaa saarnata kirjoituksessa kaikkinaisilla kielillä*, että myös muutamat heistä siellä syntyvät, Sela!20. että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan,

20. Sillä hän katselee pyhästä korkeudestansa: Herra näkee taivaasta maan päälle,

21. kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset,

21. Että hän kuulee vankein huokaukset, ja kirvottaa kuoleman lapset;Ps. 79:11 Tulkoon vankien huokaus sinun kasvojesi eteen; suuren käsivartesi voimalla pidä elossa kuoleman lapset.

Ps 79:11. Anna etees tulla vankein huokaukset*: suuren käsivartes kautta, korjaa kuoleman lapset,


Sak 9:11. Sinä lasket myös liittos veren kautta* vankis ulos vedettömästä kuopasta.

Hebr. 2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen,

Hebr 2:14. Että siis lapsilla on liha ja veri, niin on hän myös niistä osalliseksi tullut*, että hän olis kuoleman kautta hukuttanut sen, jolla kuoleman valta oli, se on: perkeleen,22. jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa,

22. Että he saarnaavat Herran nimeä Zionissa, ja hänen kiitostansa Jerusalemissa,

23. kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa.

23. Koska kansat ynnä kokoontuvat, ja valtakunnat, Herraa palvelemaan.Ps. 22:28 Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä;


Ps. 68:33 Te maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, veisatkaa Herran kiitosta, - Sela -


Jes. 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.

Jes 2:2. Viimeisenä aikana pitää sen vuoren*, jolla Herran huone on, vahvan oleman, korkiampi kuin kaikki vuoret, ja korotettaman kukkulain ylitse; ja kaikki pakanat pitää sinne juokseman.


Jes 2:3. Ja paljo kansaa* pitää sinne menemän, ja sanoman: tulkaat, astukaamme ylös Herran vuorelle, Jakobin Jumalan huoneesen, että hän opettais meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen poluillansa; sillä Zionista on laki tuleva, ja Herran sana Jerusalemista.24. Hän on lannistanut matkalla minun voimani, on lyhentänyt minun päiväni.

24. Hän nöyryyttää tiellä minun voimani: hän lyhentää minun päiväni.

25. Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua pois kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät suvusta sukuun.

25. Minä sanoin: minun Jumalani, älä minua ota pois keski-ijässäni: sinun ajastaikas pysyvät suvusta sukuun.Ps. 90:2 Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.
26. Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.

26. Sinä olet muinen maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas.Ps. 24:2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.


Ps. 33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.


Hebr. 1:10 Ja: Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

Hebr 1:10. Ja: sinä Herra olet alusta maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas:


Hebr 1:11. Ne katoovat, mutta sinä pysyt*; ja he kaikki vanhenevat niinkuin vaate.


Hebr 1:12. Ja niin kuin puvun sinä heitä muuttelet, ja he muuttuvat: mutta sinä kohdallasi pysyt ja ei sinun ajastaikas puutu.27. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

27. Ne katoovat, mutta sinä pysyt: ne kaikki vanhenevat niinkuin vaate: ne muuttuvat niin kuin vaate, koska sinä heitä muuttelet.Jes. 51:6 Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei kukistu.

Jes 51:6. Nostakaat teidän silmänne taivaasen, ja katsokaat alas maan päälle; sillä taivas on katoova niin kuin savu, ja maa vanhenee niin kuin vaate*, niin myös sen asuvaiset kuolevat; mutta minun autuuteni pysyy ijankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei ole puuttuva.

Jes. 54:10 Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.


Matt. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.


2 Piet. 3:7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
28. Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi lopu.

28. Mutta sinä pysyt niin kuin sinä olet, ja sinun vuotes ei lopu.
Hebr 13:8. Jesus Kristus sama eilen ja tänäpänä ja myös ijankaikkisesti.29. Sinun palvelijasi lapset saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi.

29. Sinun palveliais lapset pysyvät ja heidän sikiänsä sinun edessäs menestyvät.Ps. 69:37 Hänen palvelijainsa jälkeläiset saavat sen perinnökseen, ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, saavat asua siinä.

Ps 69:37. Ja hänen palveliainsa siemen sen perii: ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, pitää asuman siinä.