PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

148 Psalmi

148 PsalmiKaikki luodut ylistäkööt Jumalaa.

Kehoitetaan Herraa kiittämään: I. Kaikki hengelliset ja hengettömät luontokappaleet taivaassa.


II. Kaikki sekä järjettömät että järjelliset luontokappaleet maan päällä.1. Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.

Halleluja! 1. Kiittäkäät Herraa taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa.Luuk. 2:14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

Luuk 2:14. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa*, ja maassa rauha**, ja ihmisille hyvä tahto!2. Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa.

2. Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä.Ps. 29:1 Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.


Ps. 103:20 Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.

 


Ps 103:21. Kiittäkäät Herraa, kaikki hänen sotaväkensä*, te hänen palveliansa, jotka teette hänen tahtonsa.


Luuk 2:13. Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaallisen sotaväen joukko*, jotka kiittivät Jumalaa ja sanoivat:3. Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.

3. Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.

4. Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.

4. Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat.1 Moos. 1:7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.

1 Mos 1:7. Ja Jumala teki vahvuuden, ja eroitti vedet, jotka ovat vahvuuden alla, niistä vesistä, jotka ovat vahvuuden päällä: ja tapahtui niin.

Ps. 19:2 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
5. Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.

5. Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat.Ps. 33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

Ps 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki heidän joukkonsa hänen suunsa hengellä.

Ps. 33:9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.

Ps 33:9. Sillä koska hän sanoo, niin se tapahtuu; jos hän käskee, niin se on tehty.6. Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.

6. Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi.Job 28:24 Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on.

Job 14:5. Hänellä on määrätty aika, hänen kuukauttensa luku on sinun tykönäs: sinä olet määrän asettanut hänen eteensä, jota ei hän taida käydä ylitse.

Jer. 33:25 Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja,

Jer 33:25. Näin sanoo Herra: jos en minä pidä liittoani päivän ja yön kanssa, ja järjestystäni taivaan ja maan kanssa:7. Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet,

7. Kiittäkäät Herraa maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet;
Jer 31:35. Näin sanoo Herra, joka auringon antaa päivällä valkeudeksi*, kuun ja tähtien järjestyksen yöllä valkeudeksi: joka meren liikuttaa, että hänen aaltonsa pauhaavat, Herra Zebaot on hänen nimensä.8. tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen,

8. Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat,Job 37:11 Hän myös kuormittaa pilvet kosteudella ja hajottaa välähtelevät ukkosvaarunsa.

 


Job 37:12. Hän kääntää pilvensä kuhunka hän tahtoo, tekemään kaikkia, mitä hän tahtoo maan piirin päällä.

Ps. 104:4 Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit.

 

Siir 39:28 On tuulia, jotka ovat luodut kostamaan ja jotka vimmassaan vitsaavat rajusti ja tuhon päivänä vuodattavat voimansa ja tyynnyttävät hänen vihansa, hänen, joka on ne luonut.Sir 39:33. Tuulet ovat myös puolittain luodut kostoksi, ja puhalluksellansa tekevät ne vahinkoa,9. te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit,

9. Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut;

10. te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja siivekkäät linnut,

10. Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut;

11. te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit,

11. Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä;

12. te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa.

12. Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa:

13. Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea, hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan.

13. Kiittäkään Herran nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu*, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan.
San l. 18:10. Herran nimi on vahva linna: vanhurskas juoksee sinne, ja tulee varjelluksi.

Jes. 12:4 Ja sinä päivänä te sanotte: Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.

Jes 12:4. Ja silloin te sanotte: kiittäkäät Herraa, ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat kansoissa hänen tekojansa, muistakaat kuinka korkia hänen nimensä on.14. Hän on korottanut sarven kansallensa, että häntä ylistäisivät kaikki hänen hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka on häntä lähellä. Halleluja!.

14. Ja hän korottaa sarven kansallensa*: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja!Ps. 132:17 Siellä minä annan yletä Daavidille sarven, sytytän voidellulleni lampun.

Ps 132:17. Siellä minä annan puhjeta Davidin sarven*: minä valmistan kynttilän voidellulleni.