PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

69 Psalmi

69 Psalmi
Kristus rukoilee katkerassa piinassa pelastusta Isältänsä.


II. Toivottaa kääntymättömille vihollisillensa rangaistusta.


III. Ylistää isäänsä pelastuksen edestä, ja neuvoo myös muita siihen.1. Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: Liljat; Daavidin virsi.

1. Davidin Psalmi kukkasista*, edellä veisaajalle.Ps. 45:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: Liljat; koorahilaisten mietevirsi; laulu rakkaudesta.

Ps 45:1. Morsiamen opetusvirsi kukkasesta* Koran lapsilta edellä veisaajalle.2. Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti.

2. Jumala, auta minua; sillä vedet käyvät hamaan minun sieluuni asti.Matt. 26:38 Silloin hän sanoi heille: Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani.

Matt 26:38. Niin sanoi Jesus heille: minun sieluni on suuresti murheissansa* kuolemaan asti; olkaat tässä ja valvokaat minun kanssani.3. Minä olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetten syvyyksiin, ja virta tulvii minun ylitseni.

3. Minä vajoon syvään mutaan, jossa ei pohjaa ole: minä olen tullut syviin vesiin, ja virta upottaa minun.Ps. 18:5 Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut.


Ps. 42:8 Sinun koskiesi pauhussa syvyys syvyydelle huutaa, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni.
4. Minä olen väsynyt huutamisesta, minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaani.

4. Minä väsyn huutamisesta*: minun kurkkuni kuivettuu: minun näkyni vaipuu, toivoissani minun Jumalani päälle.Ps. 6:7 Minä olen uupunut huokaamisesta; joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni.

 


Ps 22:2. Minun Jumalani, minun Jumalani! miksis minun hylkäsit*? minä parun, vaan minun apuni on kaukana.

Ps. 38:11 Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt.

 


Hebr 5:7. Joka lihansa päivinä on uhrannut rukoukset ja nöyrät anomiset, väkevällä huudolla ja kyyneleillä* sen tykö, joka hänen voi kuolemasta pelastaa, ja on myös kuultu, että hän Jumalaa kunnioitti.5. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat; paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; mitä en ole ryöstänyt, se täytyy minun maksaa.

5. Niitä on enempi kuin päässäni hiuksia, jotka ilman syytä minua* vihaavat, jotka syyttömästi minun viholliseni ovat, ja minua hukuttavat, ovat väkevät: niitä täytyy minun maksaa, joita en minä ryövännyt.Ps. 25:19 Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla.

 


Ps 35:19. Älä salli niiden iloita minusta, jotka syyttömästi minun viholliseni ovat, eli silmää iskeä, jotka minua ilman syytä* vihaavat.

Joh. 15:25 Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä.'

Joh 15:25. Vaan (se tapahtui) että se täytettäisiin, mitä heidän laissansa on kirjoitettu: he vihasivat minua ilman syytä.6. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa.

6. Jumala, sinäpä tiedät minun tyhmyyteni, ja minun rikokseni ei ole sinulta salatut.

7. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala.

7. Älä salli heitä häpiään tulla minun tähteni, jotka sinua odottavat, Herra, Herra Zebaot: älä anna heitä häväistä minun tähteni, jotka sinua etsivät, Israelin Jumala.

8. Sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta, pilkka peittää minun kasvoni.

8. Sillä sinun tähtes* minä pilkkaa kärsin; minun kasvoni ovat täynnä häpiää.
Ps 16:2. Sinä (a) olet Herralle sanonut: sinä olet minun Herrani: minun hyvätyöni ei ole sinun tähtes,

Ps. 44:23 Ei, vaan sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina.

 9. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille.

9. Minä olen muukalaiseksi veljilleni tullut, ja oudoksi äitini lapsille.Job 19:13 Veljeni hän on minusta loitontanut; tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet.


Ps. 31:12 Kaikkien ahdistajaini tähden minä olen pilkaksi tullut, ylenpalttiseksi pilkaksi naapureilleni, peljätykseksi tuttavilleni; jotka minut kadulla näkevät, pakenevat minua.

Ps 31:12. Minä olen pilkaksi tullut kaikille vihamiehilleni ja kylällisilleni ylönpalttisesti, ja hämmästykseksi tuttavilleni: jotka minun ulkona näkevät, pakenevat minua.

Ps. 38:12 Minun ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä minun vitsauksestani, ja minun omaiseni seisovat kaukana.


Joh. 7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet.
10. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.

10. Sillä sinun huonees kiivaus* syö minua: ja heidän pilkkansa, jotka sinua pilkkasivat, lankesi minun päälleni.Ps. 119:139 Minun kiivauteni kuluttaa minut, sillä minun vihamieheni unhottavat sinun sanasi.


Joh. 2:17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut.

Joh 2:17. Mutta hänen opetuslapsensa muistivat kirjoitetuksi: sinun huonees kiivaus on minun syönyt.

Room. 15:3. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.

Rom 15:3. Sillä ei Kristuskaan itsellensä kelvannut, vaan niin kuin kirjoitettu on*: heidän pilkkansa, jotka sinua pilkkasivat, lankesivat minun päälleni.11. Minä, minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui minulle vain herjausta.

11. Minä itkin ja paastosin hartaasti, ja minä pilkattiin päälliseksi.
Ps 35:13. Mutta minä, kuin he sairastivat, puin säkin päälleni, vaivasin itsiäni paastolla, ja rukoilin sydämestäni;


Ps 35:14. Minä käytin itseni kuin he olisivat olleet minun ystäväni ja veljeni: niin kuin se joka äitiänsä murehtii, kävin minä kumarruksissa murhevaatteissa.12. Minä pukeuduin säkkipukuun, mutta tulin sananparreksi heidän suussaan.

12. Ja minä puin säkin ylleni, ja olin heille sananlaskuksi.

13. Porteissa-istujat minusta jaarittelevat, ja väkijuomain juojat minusta laulavat.

13. Jotka portissa istuvat, ne minusta jaarittelevat, ja juodessansa he minusta lauleskelevat.Job 30:9 Heille minä olen nyt tullut pilkkalauluksi, olen heidän jutuksensa joutunut;

Job 30:9. Ja nyt minä olen heidän lauluksensa tullut, ja minun täytyy heidän juttunansa olla.

Valit. 3:63 Istuivatpa he tai nousivat, katso: minä olen heillä pilkkalauluna.

Val. v. 3:63. Katso, kuin he istuvat eli nousevat, niin he minusta virsiä laulavat.14. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla, sinua, Jumala, sinun suuren laupeutesi turvin. Vastaa minulle pelastavan uskollisuutesi tähden.

14. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla*, Jumala, sinun suuren laupiutes puolesta: kuule minua sinun autuutes totuuden tähden.Jes. 49:8 Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,

Jes 49:8. Näin sanoo Herra: minä olen sinun rukoukses otollisella ajalla kuullut, ja olen autuuden päivänä sinua auttanut*; ja olen varjellut sinua, ja liitoksi kansain sekaan olen sinun säätänyt, korjaamaan maata, ja haaskatuita perimisiä omistamaan,

2Kor. 6:2 Sillä hän sanoo: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

2 Kor.6:2. Sillä hän sanoo: minä olen otollisella ajalla sinua kuullut ja olen sinua autuuden päivänä auttanut*. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on autuuden päivä.15. Päästä minut loasta, etten siihen vajoa, auta, että pääsen vihollisistani ja syvistä vesistä.

15. Pelasta minua loasta, etten minä vajoaisi; että minä pelastettaisiin vihollisistani ja syvistä vesistä.

16. Älä anna vetten vuon minua upottaa, syvyyden minua niellä ja kuilun sulkea suutaan minun ylitseni.

16. Ettei vuo minua upottaisi ja syvyydet minua lainoaisi, eikä kaivon suu suljettaisi minun päälleni.
Val. v. 3:53. He ovat minun elämäni kuoppaan salvanneet, ja heittäneet kiven minun päälleni.


Val. v. 3:55. Minä huusin avukseni sinun nimeäs, Herra, alhaalta kuopasta;17. Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä, käänny minun puoleeni suuressa laupeudessasi.

17. Kuule minua, Herra; sillä sinun laupiutes on hyvä: käännä sinuas minun puoleeni, sinun suuren laupiutes tähden.

18. Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa; joudu, vastaa minulle.

18. Ja älä peitä kasvojas palvelialtas; sillä minä ahdistetaan: kuultele minua nopiasti.Ps. 102:3. Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus, kallista korvasi minun puoleeni. Kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle.


Ps. 143:7 Vastaa minulle pian, Herra, minun henkeni nääntyy. Älä peitä minulta kasvojasi, etten tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaan vaipuvat.
19. Lähesty minun sieluani ja lunasta se, vapahda minut vihollisteni tähden.

19. Lähene minun sieluani, ja lunasta häntä: minun vihollisteni tähden pelasta minua.

20. Sinä tiedät minun häväistykseni, minun häpeäni ja pilkkani, sinun edessäsi ovat julki kaikki minun ahdistajani.

20. Sinäpä tiedät pilkkani, häpiäni ja häväistykseni: kaikki minun viholliseni ovat edessäs.

21. Häväistys on särkenyt minun sydämeni, minä olen käynyt heikoksi; minä odotin sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt.

21. Pilkka särkee minun sydämeni ja vaivaa minua: minä odotan, jos joku armahtais, ja ei ole kenkään, ja lohduttajia, vaan en ketään löydä.

22. Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä.

22. Ja he antoivat minulle sappea syödäkseni, ja etikkaa juodakseni minun janossani.Matt. 27:34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda.


Matt. 27:48 Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.

Matt 27:48. Ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen, ja täytti sen etikalla, pani sen ruovon päähän, ja antoi hänen juoda.

Mark. 15:23 Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut.

Mark 15:23. Ja he antoivat hänelle viinaa juoda myrrhamilla sekoitettua. Vaan ei hän ottanut.

Luuk. 23:36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä

Luuk 23:36. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja toivat hänelle etikkaa,


Joh 19:28. Sitte, kuin Jesus tiesi jo kaikki täytetyksi, ja että Raamattu täytettäisiin, sanoi hän: minä janoon

Joh. 19:29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen.

Joh 19:29. Oli siis yksi astia pantu etikkaa täyteen, ja he täyttivät sienen etikalla ja panivat sen ympärille isoppia, ja panivat sen hänen suunsa eteen.23. Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille.

23. Heidän pöytänsä olkoon heille paulaksi, sekä kostoksi että lankeemiseksi.Room. 11:9 Ja Daavid sanoo: Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,

Rom 11:9. Ja David sanoo: heidän pöytänsä tulkoon heille paulaksi, ja satimeksi, ja pahennukseksi*, ja kostoksi.24. Soetkoot heidän silmänsä, niin etteivät näe, ja saata heidän lanteensa alati horjumaan.

24. Tulkoon heidän silmänsä pimiäksi, ettei he näkisi, ja salli heidän lanteensa aina horjua.
Ps 35:6. Heidän tiensä olkaan pimiä ja niljakas*; ja Herran enkeli vainotkoon heitä.


Rom 11:10. Heidän silmänsä soetkoon, ettei he näkisi, ja taita aina heidän selkänsä!25. Vuodata vihastuksesi heidän päällensä, ja yllättäköön heidät sinun vihasi hehku.

25. Vuodata närkästykses heidän päällensä, ja hirmuinen vihas käsittäköön heitä,

26. Joutukoon heidän leiripaikkansa autioksi, älköön heidän majoissansa asukasta olko.

26. Olkoon heidän huoneensa kylmillä; ja ei kenkään olko, joka heidän majassansa asuis.Ap. t. 1:20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.'

Ap. T 1:20. Sillä se on kirjoitettu Psaltari-Raamatussa: hänen kotonsa tulkoon kylmille eikä siinä pidä asujanta oleman*, ja toisen pitää hänen piispautensa saaman.27. Sillä he vainoavat sitä, jota sinä olet lyönyt, he juttelevat niiden tuskista, joita sinä olet haavoittanut.

27. Sillä he vainoovat sitä, jota lyönyt olet, ja juttelevat niiden kipua, joita haavoittanut olet.
Jes 53:4. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, ja meidän kipumme hän sälytti päällensä*; mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna.


Jes 53:5. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olis, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut.28. Lisää heille rikosta rikoksen päälle, ja sinun vanhurskauteesi he älkööt pääskö.

28. Salli heitä langeta synnistä syntiin, ettei he tulisi sinun vanhurskautees.Jer. 18:23 Mutta sinä, Herra, tiedät kaikki heidän murha-aikeensa minua vastaan. Älä anna anteeksi heidän rikostansa äläkä pyyhi pois heidän syntiänsä kasvojesi edestä. Kaatukoot he sinun kasvojesi edessä. Tee tämä heille vihasi aikana.


Room. 1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,


Room. 1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun.

29. Pyyhi heitä eläväin kirjasta, ettei he kirjoitettaisi vanhurskasten kanssa.2 Moos. 32:32 Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat.


Fil. 4:3. Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.
30. Mutta minä olen kurja ja vaivattu, suojatkoon minua sinun apusi, Jumala,

30. Mutta minä olen raadollinen ja murheellinen: Jumala, sinun autuutes suojelkoon minua!

31. niin minä veisuulla kiitän Jumalan nimeä ja ylistän häntä kiitosvirsillä.

31. Minä kiitän Jumalan nimeä veisuulla, ja suuresti ylistän häntä kiitoksella.

32. Se on Herralle otollisempi kuin härkä, kuin mulli, sarvipää ja sorkkajalka.

32. Se kelpaa paremmin Herralle kuin härkä taikka mulli, jolla ovat sarvet ja sorkat.3 Moos. 11:3. Kaikkia nelijalkaisia eläimiä, joilla on kokonansa halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät, te saatte syödä.


Ps. 51:18 Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
33. Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat; elpyköön teidän sydämenne, teidän, jotka etsitte Jumalaa.

33. Raadolliset näkevät sen ja iloitsevat, ja jotka Jumalaa etsivät, heidän sydämensä pitää elämän.Ps. 22:27 Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.

Ps 22:27. Raadolliset syövät ja ravitaan*, ja jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämän: teidän sydämenne pitää elämän ijankaikkisesti.34. Sillä Herra kuulee köyhiä eikä halveksi vankejansa.

34. Sillä Herra kuulee köyhiä*, ja ei hän vankiansa katso ylön.Ps. 72:12 Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole.

Ps 72:12. Sillä hän vapahtaa huutavaisen köyhän, ja raadollisen, jolla ei ole auttajaa.

Matt. 5:3. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Matt 5:3. Autuaat ovat hengellisesti vaivaiset; sillä heidän on taivaan valtakunta.35. Kiittäkööt häntä taivaat ja maa, meret ja kaikki, mitä niissä liikkuu.

35. Kiittäkään häntä taivaat ja maa, meri, ja kaikki kuin niissä liikkuvat.Ps. 96:11 Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa; pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on.
36. Sillä Jumala on pelastava Siionin ja rakentava Juudan kaupungit, niin että he asettuvat niihin ja omistavat ne.

36. Sillä Jumala auttaa Zionia ja rakentaa Juudan kaupungit, että siellä asutaan, ja se perinnöllä omistetaan.

37. Hänen palvelijainsa jälkeläiset saavat sen perinnökseen, ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, saavat asua siinä.

37. Ja hänen palveliainsa siemen sen perii: ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, pitää asuman siinä.Ps. 102:29 Sinun palvelijasi lapset saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi.

Ps 102:29. Sinun palveliais lapset pysyvät ja heidän sikiänsä sinun edessäs menestyvät.

Jes. 65:9 Minä tuotan Jaakobista siemenen ja Juudasta vuorteni perillisen; ja minun valittuni saavat periä maan, ja minun palvelijani saavat siinä asua.