PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

109 Psalmi

109 PsalmiSyyttömästi vainottu rukoilee vihamiestensä rankaisemisesta.

Kristus rukoilee kostoa vihollisillensa, erinomattain pettäjällensä Juudaalle;
II. Pyytää pelastettaa heidän häväistyksestänsä.1. Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.

Davidin Psalmi, edellä veisaajalle.
1. Jumala, minun kiitokseni, älä vaikene.Ps. 22:4 Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä.


Ps. 28:1 Daavidin virsi. Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua kohtaan äänetön, etten minä, kun sinä vaiti olet, joutuisi niiden kaltaiseksi, jotka ovat hautaan vaipuneet.

Ps 28:1. Koska minä huudan sinua, Herra, uskallukseni, niin älä vaikene minulle; etten, koska sinä vaikenisit minulle, minä tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät.

Ps. 118:14 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi.

Ps 83:2. Jumala, älä niin ratki vaikene, ja älä niin ääneti ole: Jumala, älä sitä niin kärsi.2. Sillä he ovat avanneet minua vastaan jumalattoman ja petollisen suun, he puhuttelevat minua valheen kielellä.

2. Sillä he ovat jumalattoman ja pettäväisen suunsa avanneet minua vastaan: he puhuvat minun kanssani viekkaalla kielellä,Ps. 52:4 Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä partaveitsi, sinä petoksen tekijä.


Ps. 55:22 Hänen suunsa on voita sulavampi, mutta hänellä on sota mielessä; hänen sanansa ovat öljyä lauhkeammat, mutta ovat kuin paljastetut miekat.


Matt. 26:59 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,
3. Vihan sanoilla he ovat minut piirittäneet, ja syyttä he sotivat minua vastaan.

3. Ja myrkyllisillä sanoilla ovat he minun piirittäneet, ja sotivat minua vastaan ilman syytä.

4. Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta minä ainoastaan rukoilen.

4. Että minä heitä rakastan, ovat he minua vastaan; mutta minä rukoilen.

5. He kostavat minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla.

5. He osoittavat minulle pahaa hyvän edestä* ja vihaa rakkauden edestä.Ps. 35:12 He palkitsevat minulle hyvän pahalla; minun sieluni on orpo.

Ps 35:12. He tekevät minulle pahaa hyvästä*, minulle mielikarvaudeksi.

Ps. 38:21 jotka hyvän pahalla palkitsevat ja vihaavat minua, koska minä hyvään pyrin.

Ps 35:13. Mutta minä, kuin he sairastivat, puin säkin päälleni, vaivasin itsiäni paastolla, ja rukoilin sydämestäni;6. Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellansa.

6. Aseta jumalattomat hänen päällensä*, ja perkele seisokaan hänen oikialla kädellänsä.Ps. 69:23 Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille.

Matt 26:14. Silloin yksi kahdestatoistakymmenestä, joka kutsuttiin Juudas Iskariot*, läksi pois pappein päämiesten tykö,

Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

Joh 13:2. Ja ehtoollisen jälkeen, (kuin perkele oli jo Juudaan Simonin Iskariotin sydämeen lykännyt, että hänen piti hänen pettämän,)7. Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi.

7. Koska hän tuomitaan, niin lähtekään siitä ulos jumalattomana, ja hänen rukouksensa olkoon synti.Sananl. 28:9 Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.
8. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.

8. Olkoon hänen päivänsä harvat, ja hänen virkansa ottakoon toinen.
Joh 17:12. Kuin minä olin heidän kanssansa maailmassa, niin minä kätkin heitä sinun nimessäs: ne, jotkas minulle annoit, kätkin minä, ja ei niistä kenkään kadonnut, vaan se kadotuksen lapsi, että Raamattu täytettäisiin.

Ap. t. 1:20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.'

Ap. T 1:20. Sillä se on kirjoitettu Psaltari-Raamatussa: hänen kotonsa tulkoon kylmille eikä siinä pidä asujanta oleman*, ja toisen pitää hänen piispautensa saaman.


Ap. T 1:25. Saamaan tämän palveluksen ja apostolin viran arpaa, josta Juudas on vilpistynyt pois, menemään pois siallensa.9. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi ja hänen vaimonsa leskeksi.

9. Hänen lapsensa olkoon* orvot, ja hänen emäntänsä leski.5 Moos. 28:18 Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut sinun raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat.

5 Mos 28:18. Kirottu on ruumiis hedelmä, maas hedelmä, karjas hedelmä, lammaslaumas hedelmä.


5 Mos 28:32. Sinun poikas ja tyttäres annetaan toiselle kansalle, niin että sinun silmäs sen näkevät, ja hiveltyvät heistä joka päivä, ja ei yhtään väkevyyttä pidä sinun käsissäs oleman.


5 Mos 28:41. Poikia ja tyttäriä sinä siität, ja et kuitenkaan niitä nautitse; sillä ne viedään vangittuna pois.10. Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, anelkoot kaukana kotinsa raunioilta.

10. Käykään hänen lapsensa kulkiana, ja kerjätkään*, ja etsikään elatuksensa köyhyydessänsä.Job 20:10 Hänen poikiensa täytyy hyvittää köyhät, hänen kättensä on annettava pois hänen omaisuutensa.

Job 20:10. Hänen lapsensa pitää kerjääjiä palveleman, ja hänen kätensä pitää jälleen hänelle antaman, mitä hän ryövännyt on.11. Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa, ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä.

11. Kaikki mitä hänellä on, korkorahainen ottakoon, ja muukalaiset repikään hänen hyvyytensä.
5 Mos 28:43. Muukalainen, joka sinun tykönäs on, ylennetään sinun ylitses, ja on alati ylinnä; mutta sinä alennetaan ja alati alinna olet.


5 Mos 28:44. Hän lainaa sinulle, mutta et sinä voi hänelle lainata. Hän on pää, ja sinun pitää hännän oleman.


5 Mos 28:48. Ja sinun pitää palveleman vihollisias, jotka Herra lähettää sinun päälles, nälässä ja janossa, alastomuudessa ja kaikkinaisessa puutteessa. Ja hän panee sinun kaulaas rautaisen ikeen, siihen asti että hän sinun hukuttaa.12. Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa.

12. Älköön kenkään hänelle hyvää tehkö, eikä yksikään armahtako hänen orpojansa.

13. Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon, pyyhittäköön heidän nimensä pois toisessa polvessa.

13. Hänen sukunsa olkoon hävitetty*: heidän nimensä olkoon toisessa polvessa pyyhitty pois.
5 Mos 28:61. Siihen myös kaikki sairaudet ja kaikki rangaistukset, jotka ei kirjoitetut ole tässä lakiraamatussa, laskee Herra sinun päälles, siihen asti ettäs hukut.


5 Mos 28:62. Ja teistä, jotka ennen olitte niin kuin tähdet taivaassa* paljouden tähden, jää vähäinen kansa, ettes kuullut Herran sinun Jumalas ääntä.

Ps. 21:11 Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta.

Ps 21:11. Heidän hedelmänsä sinä kadotat maan päältä, ja heidän siemenensä ihmisten lapsista.

Ps. 37:38 mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois.
14. Hänen isiensä rikkomukset pysykööt Herran muistossa, älköönkä hänen äitinsä syntiä pyyhittäkö pois.

14. Hänen isäinsä pahat teot tulkaan muistoksi Herran edessä, ja hänen äitinsä synti ei pidä pyyhittämän pois.2 Moos. 20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

2 Mos 20:5. Ei sinun pidä kumartaman niitä, eikä myös palveleman niitä: Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat;15. Olkoot ne Herran edessä alati, ja hävittäköön hän heidän muistonsa maan päältä.

15. Olkoon ne alati Herran kasvoin edessä, ja hukkukoon heidän muistonsa maan päältä,Ps. 34:17 Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.

Ps 34:17. Mutta Herran kasvot ovat pahointekiöitä vastaan, hukuttamaan maasta heidän muistoansa.16. Sillä se mies ei ajatellutkaan tehdä laupeutta, vaan vainosi kurjaa ja köyhää ja sydämen tuskassa olevaa, tappaaksensa hänet.

16. Ettei hänellä ensinkään laupiutta ollut, vaan vainosi raadollista ja köyhää*, ja murheellista tappaaksensa.
Jes 53:3. Hän oli kaikkein ylönkatsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylönkatsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä, sen tähden emme häntä minäkään pitäneet.


Jes 53:4. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, ja meidän kipumme hän sälytti päällensä*; mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna.17. Hän rakasti kirousta, ja se kohtasi häntä; hän ei huolinut siunauksesta, ja se väistyi hänestä kauas.

17. Ja hän tahtoi kirousta, sen myös pitää hänelle tuleman: ei hän tahtonut siunausta, sen pitää myös hänestä kauvas erkaneman.

18. Hän puki kirouksen yllensä niinkuin vaatteensa, ja se meni hänen sisuksiinsa niinkuin vesi ja hänen luihinsa niinkuin öljy.

18. Ja hän puki kirouksen päällensä niin kuin paitansa ja se meni hänen sisällyksiinsä niin kuin vesi, ja hänen luihinsa niin kuin öljy.

19. Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu, ja vyönä, johon hän aina vyöttäytyy.

19. Se olkoon hänelle niin kuin vaate, jolla hän itsensä verhottaa, ja niin kuin vyö, jolla hän aina itsensä vyöttää.

20. Tämä olkoon Herralta minun vainoojaini palkka ja niiden, jotka puhuvat pahaa minua vastaan.

20. Aivan näin tapahtukoon heille Herralta, jotka ovat minua vastaan, ja puhuvat pahoin minun sieluani vastaan.

21. Mutta sinä, Herra, Herra, auta minua nimesi tähden, sillä sinun armosi on hyvä, pelasta minut.

21. Mutta sinä, Herra, Herra, tee minun kanssani sinun nimes tähden; sillä sinun armos on hyvä, pelasta minua.Ps. 69:17 Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä, käänny minun puoleeni suuressa laupeudessasi.
22. Sillä minä olen kurja ja köyhä, ja sydämeni on haavoitettu minun rinnassani.

22. Sillä minä olen köyhä ja raadollinen: minun sydämeni on särjetty minussa.

23. Minä katoan pois kuin pitenevä varjo, minut pudistetaan pois kuin heinäsirkka.

23. Minä menen pois niin kuin varjo, koska se kulkee pois, ja pudistetaan ulos niin kuin kaskaat.Ps. 102:12 Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho.

Job 39:23. Taidatkos peljättää hänen niin kuin heinäsirkan? peljättävä on hänen sieramiensa päristys.

Ps. 144:4 Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo.
24. Polveni horjuvat paastoamisesta, ja minun ruumiini on laihtunut lihattomaksi.

24. Minun polveni ovat heikoksi tulleet paastosta, ja minun lihani on laihtunut lihavuudesta.

25. Ja minä olen joutunut heidän herjattavakseen, minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä.

25. Ja minun täytyy olla heidän pilkkansa: koska he minun näkevät, niin he päätänsä pudistavat.Ps. 22:8 Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään:

Ps 22:8. Kaikki, jotka minun näkevät, häpäisevät minua: he vääristelevät huuliansa ja päätänsä vääntelevät.

Matt. 27:39 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

Matt 27:39. Mutta ohitse käyväiset pilkkasivat häntä, vääntelivät päätänsä*,26. Auta minua, Herra, minun Jumalani, pelasta minut armosi jälkeen;

26. Auta minua, Herra minun Jumalani: auta minua sinun armos perästä,

27. ja he saakoot tuta, että tämä on sinun kätesi, että sinä, Herra, sen teit.

27. Että he tuntisivat sen sinun kädekses, ja että sinä Herra sen teet.

28. Jos he kiroavat, siunaa sinä, jos he nousevat, joutukoot häpeään, mutta palvelijasi saakoon iloita.

28. Koska he sadattavat, niin siunaa sinä: koska he karkaavat minua vastaan, niin tulkoon he häpiään, mutta sinun palvelias iloitkaan.

29. Olkoon häväistys minun vainoojaini pukuna, ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä niinkuin viitta.

29. Olkoon minun vainolliseni häväistyksellä puetut, ja olkoon häpiällänsä verhotetut niin kuin hameella.Ps. 35:26 Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka minun onnettomuudestani iloitsevat, saakoot puvuksensa häpeän ja pilkan ne, jotka ylvästelevät minua vastaan.

Ps 35:26. Häväistäköön ja nauruksi joutukoon kaikki, jotka onnettomuudestani iloitsevat: puetettakoon häpiällä ja pilkalla*, jotka itsiänsä minusta kerskaavat.30. Minä suullani kiitän suuresti Herraa, ja monien keskellä minä ylistän häntä.

30. Minä kiitän suuresti Herraa suullani, ja ylistän häntä monen seassa.Ps. 22:23 Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä.

Ps 22:23.etc. Minä saarnaan sinun nimeäs veljilleni: minä ylistän sinua seurakunnassa.31. Sillä hän seisoo köyhän oikealla puolella pelastaakseen hänet niistä, jotka hänet tuomitsevat.

31. Sillä hän seisoo köyhän oikialla kädellä*, auttamassa häntä niistä, jotka hänen sieluansa tuomitsevat.Ps. 16:8 Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju.

Ps 16:8. Minä pidän aina Herran kasvoini edessä, sillä hän on minun oikialla puolellani, sen tähden en minä horju.