PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

83 Psalmi

83 PsalmiAvunrukous taistelussa pakanakansoja vastaan.

Valitus seurakunnan vainon ylitse.


II. Rukous sen hämmentämisestä.1. Laulu, Aasafin virsi.

1. Asaphin Psalmi ja veisu.

2. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.

2. Jumala, älä niin ratki vaikene, ja älä niin ääneti ole: Jumala, älä sitä niin kärsi.Ps. 28:1 Daavidin virsi. Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua kohtaan äänetön, etten minä, kun sinä vaiti olet, joutuisi niiden kaltaiseksi, jotka ovat hautaan vaipuneet.

Ps 28:1. Koska minä huudan sinua, Herra, uskallukseni, niin älä vaikene minulle; etten, koska sinä vaikenisit minulle, minä tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät.3. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.

3. Sillä katso, Sinun vihollises kiukuitsevat, ja jotka sinua vihaavat, ylentävät päänsä.

4. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.

4. He pitävät kavaloita juonia sinun kansaas vastaan, ja pitävät neuvoa sinun salatuitas vastaan,

5. He sanovat: Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.

5. Sanoen: tulkaat, hävittäkäämme heitä, niin ettei he ensinkään kansa olisikaan, ettei Israelin nimeä silleen muisteltaisi.

6. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:

6. Sillä he ovat sydämessänsä panneet neuvonsa yhteen, ja tehneet liiton sinua vastaan:

7. Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,

7. Edomilaiset ja Ismaelilaiset majat, Moabilaiset ja Hagarilaiset,

8. Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.

8. Gebalilaiset, Ammonilaiset ja Amalekilaiset, Philistealaiset ja Tyron asuvaiset.

9. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.

9. Assur on myös itsensä heihin liittänyt, auttamaan Lotin lapsia, Sela!1 Moos. 19:37 Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka.
10. Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla.

10. Tee niille niin kuin Midianilaisille*, niin kuin Siseralle, niin kuin Jabinille Kisonin ojan tykönä;
Tuom 4:2. Ja Herra myi heidät Jabinin, Kanaanealaisten kuninkaan käteen, joka hallitsi Hatsorissa*; ja hänen sotajoukkonsa päämies oli Sisera: ja hän asui pakanain Harosetissa.

Tuom. 4:7 Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi.Tuom 4:15. Ja Herra kauhisti Siseran kaikkein hänen vaunuinsa ja sotajoukkonsa kanssa Barakin miekan edessä, niin että Sisera hyppäsi vaunuistansa ja pääsi jalkapakoon.


Tuom 4:16.etc. Mutta Barak ajoi vaunuja ja sotajoukkoa takaa pakanain Harosetiin asti; ja kaikki Siseran joukko kaatui miekan terän edessä, niin ettei yksikään jäänyt.

 

Tuom 5:21. Kisonin oja kieritti heitä, Kedumin oja, Kisonin oja; minun sieluni tallaa väkeviä.

Tuom. 7:22 Ja kun he puhalsivat noihin kolmeensataan pasunaan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä, ja leiri pakeni Beet-Sittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka.

Tuom 7:22. Ja koska ne kolmesataa miestä puhalsivat basuniin, sovitti Herra niin, että yhden miekka kääntyi toista vastaan siinä sotajoukossa*; ja sotaväki pakeni Bethsittan Zeredataan, Abel Meholan rajan viereen, Tabatin tykö.11. Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan.

11. Jotka mestattiin Endorin tykönä, ja tulivat loaksi maan päälle.

12. Anna heidän ylhäisillensä käydä, niinkuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille heidän ruhtinaillensa niinkuin Seballe ja Salmunnalle,

12. Tee heidän pääruhtinaansa niin kuin Orebin ja Seebin*, ja kaikki heidän ylimmäisensä niin kuin Seban ja Salmunnan,Tuom. 7:25 Ja he ottivat vangiksi kaksi midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin; Oorebin he surmasivat Oorebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona, ja he ajoivat midianilaisia takaa. Mutta Oorebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin.

Tuom 7:25. Ja he ottivat kaksi Midianilaisten päämiestä kiinni, Orebin ja Zebin, ja tappoivat Orebin Orebin kalliolla, ja Zebin he tappoivat Zebin viinakuurnassa, ja ajoivat Midianilaisia takaa; mutta Orebin ja Zebin päät kantoivat he Gideonille Jordanin ylitse.

Tuom. 8:12 Ja Sebah ja Salmunna pakenivat, mutta hän ajoi heitä takaa; ja hän otti molemmat midianilaisten kuninkaat, Sebahin ja Salmunnan, vangiksi, saatettuaan koko leirin pakokauhun valtaan.

Tuom 8:12. Ja Seba ja Zalmunna pakenivat, mutta hän ajoi heitä takaa, ja sai ne kaksi Midianilaisten kuningasta Seban ja Zalmunnan kiinni*, ja peljätti kaiken heidän sotaväkensä.

Tuom. 8:21 Silloin sanoivat Sebah ja Salmunna: Nouse sinä ja pistä meidät kuoliaaksi, sillä miehellä on miehen voima. Niin Gideon nousi ja surmasi Sebahin ja Salmunnan. Ja hän otti heidän kameliensa kaulasta puolikuukorut.

Tuom 8:21. Mutta Seba ja Zalmunna sanoivat: nouse sinä meitä lyömään, sillä niin kuin mies on, niin on myös hänen voimansa. Niin Gideon nousi ja tappoi Seban ja Zalmunnan, ja otti nastat, jotka heidän kameleinsa kaulassa olivat.13. koska he sanovat: Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot.

13. Jotka sanovat: me omistamme meillemme Jumalan huoneet.2 Aik. 20:11 Katso, nyt he kostavat sen meille: he tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme.
14. Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä.

14. Jumala, tee heitä niinkuin rattaan, niin kuin korren tuulen edessä.Job 21:18 Ovatko he niinkuin tuulen vietävät oljet, niinkuin akanat, jotka tuulispää tempaa mukaansa?


Ps. 1:4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.


Jes. 17:13 Kansakunnat kohisevat, niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä, ja ne pakenevat kauas; ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät lehdet rajuilmassa.
15. Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria,

15. Niin kuin kulo metsän polttaa, ja niin kuin liekki mäet sytyttää;

16. niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi.

16. Vainoo juuri niin heitä sinun rajuilmallas, ja hämmästytä heitä tuulispäälläs.

17. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra.

17. Täytä heidän kasvonsa häpiällä*, että he sinun nimeäs, Herra, etsisivät.
Ps 6:11. Kaikki minun viholliseni saakoon häpiän, ja suuresti peljättäköön; kääntyköön takaperin, ja nopiasti häväistäköön.18. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot.

18. Hävetköön he ja hämmästyköön ijankaikkisesti, ja häpiään tulkoon ja hukkukoon.

19. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.

19. Niin he saavat tuta, että sinä, jonka ainoan nimi on Herra*, olet ylimmäinen kaikessa maailmassa.2 Moos. 15:3. Herra on sotasankari, Herra on hänen nimensä.

2 Mos 15:3. Herra on äsken sotamies: Herra on hänen nimensä.

Ps. 97:9 Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain.

 

Jes. 37:16 Herra Sebaot, Israelin Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntain Jumala; sinä olet tehnyt taivaan ja maan.Jes 42:8. Minä Herra*, se on minun nimeni: en minä anna toiselle kunniaani, enkä ylistystäni epäjumalille.

2Makk 7:37 Minä uhraan nyt, niinkuin veljenikin, henkeni ja elämäni isäimme lakien puolesta rukoillen, että Jumala pian armahtaisi meidän kansaamme, mutta pakottaisi sinut tuskain ja kuritusten alla tunnustamaan, että hän yksin on Jumala,

2 Makk 7:37. Minä tahdon ruumiini ja henkeni minun isäini lain tähden antaa niin kuin veljenikin, ja Jumalan tykö huutaa, että hän pian kansallensa armollinen olis; mutta sinun täytyy vielä tunnustaa suuren piinan ja vaivan kautta, että hän ainoasti oikia Jumala on.