PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

134 Psalmi

134 PsalmiKiitosvirsi yövartiohetkinä.

Herran palveliain uskollinen viran toimitus kiitoksella, rukouksella ja siunauksella.1. Matkalaulu. Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa.

1. Veisu korkeimmassa Kuorissa. Katso, kiittäkäät Herraa, kaikki Herran palveliat, jotka yöllä seisotte Herran huoneessa!2 Moos. 27:21 Ilmestysmajassa, ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä, hoitakoon Aaron poikineen niitä illasta aamuun asti Herran edessä. Tämä olkoon ikuinen säädös, jota israelilaiset noudattakoot sukupolvesta sukupolveen.

2 Mos 27:21. Seurakunnan majassa ulkoisella puolella esirippua, joka on todistuksen edessä, pitää Aaron poikinensa sen toimittaman, (valistamaan) ehtoosta niin aamuun asti, Herran edessä. Se pitää teille oleman ijankaikkinen sääty heidän sukukunnissansa, Israelin lasten seassa.

3 Moos. 8:35 Ja olkaa seitsemän päivää ilmestysmajan ovella, päivät ja yöt, ja toimittakaa Herran palvelustehtävät, ettette kuolisi; sillä niin on minulle käsky annettu.

3 Mos 8:35. Ja teidän pitää oleman seitsemän päivää seurakunnan majan oven edessä, yli päivää ja yötä, ja teidän pitää ottaman vaarin Herran vartioista, ettette kuolisi; sillä niin on minulle käsketty.

1 Aik. 9:33 Mutta veisaajat, leeviläisten perhekuntain päämiehet, oleskelivat kammioissa, muusta palveluksesta vapaina, sillä he olivat toimessa sekä päivällä että yöllä.

1 Aika K. 9:33. Nämät ovat veisaajat, Leviläisten isäin päämiehet vapaat heidän kammioissansa; sillä he olivat siellä askareissansa päivää ja yötä.

Ps. 92:2 Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,


Ps. 135:1 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää, te Herran palvelijat,

Ps 135:1. Ylistäkäät Herran nimeä, kiittäkäät, Herran palveliat.


Ps 135:2. Te kuin seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme esihuoneissa.

Ps. 150:1 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.
2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa.

2. Nostakaat* kätenne pyhään päin, ja kiittäkäät Herraa.1Tim. 2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;

1 Tim 2:8. Niin minä tahdon siis, että miehet rukoilisivat joka paikassa* ja nostaisivat ylös pyhät kädet**, ilman vihaa ja epäilystä,3. Herra siunatkoon sinua Siionista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

3. Herra siunatkoon* sinua Zionista, joka taivaan ja maan tehnyt on.4 Moos. 6:24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

4 Mos 6:23. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa, ja sano: näin pitää teidän siunaaman Israelin lapsia, ja sanoman heille:

Ps. 121:2 Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.


Ps. 128:5 Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena,

Ps 128:5. Herra siunaa sinua Zionista*, ettäs näet Jerusalemin onnen kaikkena elinaikanas,