PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

33 Psalmi

33 PsalmiKaikkivaltiaan Jumalan ylistys.

Kehoitus kiittämään Herraa.


II. Jumalan ominaisuutten ja suurten tekoin julistus.


III. Niiden autuus, jotka Herraan turvaavat.1. Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.

1. Riemuitkaat, te vanhurskaat, Herrassa; vakain pitää häntä kauniisti kiittämän.Ps. 32:11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.
2. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.

2. Kiittäkäät Herraa kanteleilla, veisatkaat hänelle kiitosta kymmenkielisellä psaltarilla.Ps. 92:4 kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen.

Ps 92:4. Kymmenkielisellä ja psaltarilla, soittain kanteleilla.3. Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.

3. Veisatkaat hänelle uusi virsi: veisatkaat jalosti kielten leikissä, helisemisellä.Ps. 40:4 Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan.


Ps. 96:1 Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.


Ps. 98:1 Virsi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa.


Ilm. 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
4. Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa.

4. Sillä Herran sana on totinen, ja mitä hän lupaa, sen hän vahvana pitää.4 Moos. 23:19 Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?

4 Mos 23:19. Ei ole Jumala ihminen, että hän valhettelis, taikka ihmisen lapsi, että hän jotakin katuis. Pitäiskö hänen jotakin sanoman, ja ei tekemän? Pitäiskö hänen jotakin puhuman, ja ei täyttämän?

1 Sam. 15:29 Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.

1 Sam 15:29. Ja Israelin sankari ei valehtele eikä kadu; sillä ei hän ole ihminen, että hän katuis.5. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa.

5. Hän rakastaa vanhurskautta ja tuomiota; maa on täynnänsä Herran laupiutta.Ps. 119:64 Maa on täynnä sinun laupeuttasi, Herra; opeta minulle käskysi.

Ps 119:64. Herra! maa on täynnä sinun hyvyyttäs*: opeta minulle sinun säätyjäs.6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki heidän joukkonsa hänen suunsa hengellä.1 Moos. 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

1 Mos 1:2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.7. Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin.

7. Hän pitää koossa veden meressä niin kuin roukkiossa, ja kätkee syvyydet.1 Moos. 1:9 Ja Jumala sanoi: Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin.

1 Mos 1:9. Ja Jumala sanoi: kokoontukoon vedet taivaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiva näkyy. Ja tapahtui niin.

Job 38:8 Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti,


 

Job 38:10. Kuin minä estin sen paisumisen säädylläni, ja asetin siihen teljen ja ovet eteen,

Ps. 104:7 Mutta ne pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon;
8. Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat.

8. Peljätköön Herraa kaikki maa; häntä peljätköön kaikki maan piirin asuvaiset.

9. Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.

9. Sillä koska hän sanoo, niin se tapahtuu; jos hän käskee, niin se on tehty.Ps. 148:5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.

Ps 148:5. Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat.

Juudit 16:14 Sinua palvelkoon kaikki sinun luomakuntasi; sillä sinä sanoit, ja se tapahtui, sinä lähetit henkesi, ja se rakensi; ei ole ketään, joka voi sinun ääntäsi vastustaa.

Judit.16:17. kaikki luontokappaleet pitää sinua palveleman, ja mitä sinä sanot, sen pitää tapahtuman, Kuin sinä annat jollekulle rohkeuden, sen täytyy käytä edes, ja ei yksikään taida olla sinun sanaas vastaan.10. Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet.

10. Herra tekee pakanain neuvot tyhjäksi; hän saattaa kansain ajatukset turhaksi.Job 5:12 Hän tekee kavalain hankkeet tyhjiksi, niin ettei mikään menesty heidän kättensä alla,


Ps. 2:1 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

Ps 2:1. Miksi pakanat kiukuitsevat, ja kansat turhia ajattelevat?

 

Ps 2:2. Maan kuninkaat hankitsevat itseänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan.


Ps 2:4. Mutta joka taivaissa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä.

Sananl. 21:30 Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan.

 11. Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.

11. Mutta Herran neuvo pysyy ijankaikkisesti*, hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntaan.Sananl. 19:21 Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen.

San l. 19:21. Monet aivoitukset ovat miehen sydämessä*; mutta Herran neuvo on pysyväinen.

Jes. 46:10 Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.

Jes 46:10. Joka edellä ennustan, mitä vasta tuleva on, ja ennen kuin se tapahtuu, sanon minä. Minun aivoitukseni pysyvät*, ja minä teen kaikki mieleni perään.12. Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut!.

12. Autuas on se kansa, jonka Herra on Jumala, se kansa, jonka hän itsellensä on perinnöksi valinnut.Ps. 144:15 Autuas se kansa, jolle näin käy, autuas se kansa, jonka Jumala Herra on!

Ps 144:15. Autuas on se kansa, jolle niin käy; vaan autuas on se kansa, jonka Jumalana Herra on.13. Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset;

13. Herra katsoi taivaasta alas, ja näki kaikki ihmisten lapset.Sananl. 15:3 Herran silmät ovat joka paikassa; ne vartioitsevat hyviä ja pahoja.
14. asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita,

14. Vahvalta istuimeltansa katsoi hän kaikkia, jotka maan päällä asuvat.Ps. 11:4 Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin on taivaassa - hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset;
15. hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.

15. Hän valmistaa kaikkein heidän sydämensä*: hän ymmärtää kaikki heidän työnsä.Sananl. 16:1 Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Herralta tulee kielen vastaus.

San l. 16:1. Ihminen aikoo sydämessänsä; vaan Herralta* tulee kielen vastaus.


San l. 16:2. Jokaisen mielestä on hänen tiensä puhdas; mutta Herra tutkistelee sydämet.

Sananl. 16:9 Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.

San l. 16:9. Ihmisen sydän aikoo tiensä; vaan Herra johdattaa hänen käymisensä.

Sananl. 21:1 Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.

San l. 21:1. Kuninkaan sydän on Herran kädessä, niin kuin vesiojat, ja hän taittaa* sen kuhunka hän tahtoo.


San l. 21:2. Jokainen luulee tiensä oikiaksi, vaan Herra koettelee sydämet.16. Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa.

16. Ei kuningasta auta hänen suuri väkensä*, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa.1 Sam. 14:6 Ja Joonatan sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa: Tule, menkäämme lähelle noiden ympärileik-kaamattomain vartiostoa; ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme, sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien.


2 Aik. 14:11 Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme; älä salli ihmisen päästä voitolle sinusta.
17. Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys.

17. Orhiit ei myös auta; ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta.
Job 39:21. Kuin hän ylentää itsensä korkeuteen, nauraa hän hevosta ja miestä.

Ps. 20:8 Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä.

 

Ps. 147:10 Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen:

Ps 147:10. Ei hän mielisty hevosten väkevyyteen*, eikä hänelle kelpaa miehen sääriluut.

Sananl. 21:31 Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa.

San l. 21:31. Hevoset valmistetaan sodan päiväksi; mutta voitto tulee Herralta.18. Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa,

18. Katso, Herran silmät katsovat niitä, jotka häntä pelkäävät, jotka hänen laupiuteensa toivovat,

19. pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

19. Että hän pelastais heidän sielunsa kuolemasta, ja elättäis heitä nälän aikana.Job 5:20 Nälänhädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä.


Ps. 34:10 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.

Ps 34:10. Peljätkään Herraa kaikki hänen pyhänsä; sillä jotka häntä pelkäävät, ei niiltä mitään puutu.


Ps 34:11. Nuorten jalopeurain pitää tarvitseman ja isooman; mutta jotka Herraa etsivät, ei heiltä mitään hyvää puutu.

Ps. 37:19 Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.

Ps 37:19. Ei he tule häpiään pahalla ajalla; ja nälkävuosina pitää heillä kyllä oleman.20. Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.

20. Meidän sielumme odottaa Herraa, joka on meidän apumme ja kilpemme!5 Moos. 33:29 Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa.


Ps. 3:4 Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni.
21. Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä.

21. Sillä meidän sydämemme iloitsee hänessä, ja me toivomme hänen pyhään nimeensä.

22. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun.

22. Olkoon sinun laupiutes, Herra, meidän päällämme, niin kuin me sinuun uskallamme!