PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

82 Psalmi

82 PsalmiJumala tuomitsee väärät tuomarit.

Nuhdellaan tuomareita, ja varoitetaan oikeutta tekemään.


II. Ilmoitetaan väärille tuomareille rangaistus, ja toivotetaan oikeudelle holhousta.1. Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:

1 Asaphin Psalmi 1. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari* Jumalain seassa.
2 Aika K. 19:6. Ja hän sanoi tuomareille: katsokaat, mitä teette; sillä ette pidä tuomiota ihmisten, vaan Herran edessä*. Ja hän on teidän kanssanne tuomiossa.


2 Mos 22:28. Tuomareita ei sinun pidä kiroileman, ja ylimmäistä sinun kansassas ei sinun pidä sadatteleman.2. Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta? Sela.

2. Kuinka kauvan te väärin tuomitsette, ja jumalattoman muotoa katsotte? Sela!
5 Mos 1:16. Ja minä käskin tuomareille silloin, sanoen: kuulkaat teidän veljiänne, ja tuomitkaat oikein* jokaisen miehen ja hänen veljensä vaiheella, ja hänen muukalaisensa vaiheella.


5 Mos 1:17. Ei teidän pidä katsoman kenenkään muotoa tuomiossa, vaan kuulkaat niin pientä, kuin suurtakin: älkäät peljätkö kenenkään muotoa; sillä tuomio on Jumalan*: vaan se asia, mikä teille on raskas, antakaat tulla minun eteeni, kuullakseni sitä.3. Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

3. Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle.

4. Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.

4. Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä.Job 29:12 minä näet pelastin kurjan, joka apua huusi, ja orvon, jolla ei auttajaa ollut.

Job 29:12. Sillä minä autin köyhää, joka huusi, ja orpoa, jolla ei auttajaa ollut.


Job 29:13. Niiden siunaus, jotka katoomallansa olivat, tuli minun päälleni; ja minä ilahutin leskein sydämen.

Sananl. 24:11 Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.

San l. 24:11. Auta niitä, joita tappaa tahdotaan, ja älä vedä sinuas pois niiden tyköä, jotka kuoletetaan.

Sananl. 31:8 Avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.

San l. 31:8. Avaa suus mykän edessä, ja auta hyljättyin asiaa.


San l. 31:9. Avaa suus, ja tuomitse oikein, ja pelasta vaivainen ja köyhä.

Jes. 1:17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

Jes 1:17. Oppikaat tekemään hyvää, ja etsikäät oikeutta*, auttakaat alaspainettua, saattakaat orvoille oikeus, ja auttakaat lesken asiaa.


Jes 10:1. Voi kirjanoppineita, jotka väärän lain tekevät ja väärän tuomion kirjoittavat,


Jes 10:2. Että he vääntelisivät köyhän asian, ja tekisivät väkivaltaa raadolliselle oikeudessa, minun kansassani; niin että lesket ovat heidän saaliinsa, ja orpoja he raatelevat.5. Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.

5. Mutta ei he tottele eikä lukua pidä: he käyvät lakkaamata pimeässä: sen tähden täytyy kaikki maan perustukset kaatua.
Viis 6:1. Vääryys kaikki maakunnat hävittää, ja paha elämä kukistaa voimallisten istuimet.6. Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

6. Minä tosin sanoin: te olette jumalat*, ja kaikki Korkeimman lapset;Joh. 10:34 Jeesus vastasi heille: Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

Joh 10:34. Jesus vastasi heitä: eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: minä sanon, te olette jumalat?7. kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.

7. Kuitenkin täytyy teidän kuolla niin kuin ihmiset, ja niin kuin tyrannit hukkua.
Ps 73:19. Kuinka he niin pian hukkuvat: he hukkuvat ja saavat kauhian lopun.

Dan. 5:30 Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas,

 

Ap. t. 12:23 Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.
8. Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

8. Nouse, Jumala, ja tuomitse maa; sillä kaikki pakanat ovat sinun omas.Ps. 7:7 Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa minun vastustajaini raivoa vastaan ja heräjä avukseni sinä, joka sääsit tuomion.

Ps 2:8. Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnökses ja maailman ääret omakses.


Hebr 1:2. Jonka on hän kaikkein perilliseksi pannut*, ja on myös hänen kauttansa maailman tehnyt;