PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

115 Psalmi

115 PsalmiHerralle ainoalle kunnia.

Osoitetaan, että Herra on kunnioitettava Jumala; mutta pakanain epäjumalat ovat mitättömät.


II. Kehoitetaan kaikkia säätyjä Herran siunausta etsimään.1. Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi tähden.

1. Ei meille, Herra, ei meille, vaan sinun nimelles* anna kunnia, sinun armos ja totuutes tähden.Ps. 79:9 Auta meitä sinä, pelastuksemme Jumala, nimesi kunnian tähden, pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi nimesi tähden.

Ps 79:9. Auta meitä, meidän autuutemme Jumala, sinun nimes kunnian tähden: pelasta meitä, ja anna meille synnit anteeksi sinun nimes tähden.


Jer 14:20. Herra, me tunnemme jumalattoman menomme, ja isäimme pahat teot; sillä me olemme syntiä tehneet sinua vastaan.


Jer 14:21. Mutta sinun nimes tähden älä anna meitä häväistyksi tulla, älä kunnias istuinta anna* pilkatuksi tulla; muista siis, ja älä anna liittos meidän kanssamme lakata.


Dan 9:5. Me olemme syntiä ja väärin tehneet, jumalattomat ja tottelemattomat olleet; me olemme sinun käskyistäs ja oikeuksistas poikenneet.


Dan 9:7. Sinä Herra olet vanhurskas, mutta meidän täytyy hävetä*, niin kuin tänäpänä tapahtuu Juudan miehille, ja Jerusalemin asuvaisille, ja kaikelle Israelille, sekä niille, jotka läsnä, että niille, jotka kaukana ovat, kaikissa maakunnissa, kuhunka sinä heitä hyljännyt olet, heidän pahain tekoinsa tähden, joita he ovat tehneet sinua vastaan.


Dan 9:18. Kallista korvas, minun Jumalani, ja kuule, ja avaa silmäs ja näe, kuinka me hävitetyt olemme, ja se kaupunki, joka sinun nimelläs nimitetty on; sillä emme rukoile sinua meidän omassa vanhurskaudessamme, vaan sinun suuren laupiutes tähden.


Dan 9:19. Oi Herra, kuule, oi Herra, ole armollinen, oi Herra, ota vaari, ja tee se, ja älä viivy, itse tähtes, minun Jumalani! sillä sinun kaupunkis ja sinun kansas on sinun nimelläs nimitetty.2. Miksi pakanat saisivat sanoa: Missä on heidän Jumalansa?

2. Miksi pakanat sanovat: kussa on nyt heidän Jumalansa?Ps. 42:4 Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan: Missä on sinun Jumalasi?

Ps 42:4. Minun kyyneleeni ovat minun ruokani* päivällä ja yöllä, että joka päivä minulle sanotaan: kussa nyt on Jumalas?

Ps. 42:11 Minun luitani jäytää, kun viholliseni minua häpäisevät, sanoen minulle kaiken päivää: Missä on sinun Jumalasi?

Ps 42:11. Se on niin kuin murha minun luissani, että minun viholliseni häpäisevät minua, koska he joka päivä sanovat minulle: kussa nyt on Jumalas?

Ps. 79:10 Miksi pakanat saisivat sanoa: Missä on heidän Jumalansa? Tulkoon tunnetuksi pakanain seassa, meidän silmäimme nähden, sinun palvelijaisi vuodatetun veren kosto.

Ps 79:10. Miksis sallit pakanain sanoa: kussa on nyt heidän Jumalansa? ilmoitettakaan pakanain seassa, meidän silmäimme edessä, sinun palveliais veren kosto, joka vuodatettu on!3. Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee.

3. Mutta meidän Jumalamme on taivaissa: mitä ikänä hän tahtoo, sen hän tekee.Job 23:13 Mutta hän pysyy samana, kuka voi häntä estää? Mitä hän tahtoo, sen hän tekee.

Job 23:13. Hän on itse ainoa, kuka estää häntä? hän tekee, mitä hän tahtoo.

Job 42:2 Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

Job 42:2. Minä tiedän sinun kaikki voivan*: ja ei ole sinulta yksikään ajatus peitetty.

Ps. 135:6 Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä;

Ps 135:6. Kaikki, mitä Herra tahtoo, niin hän tekee*, taivaassa ja maassa, meressä ja kaikessa syvyydessä;4. Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.

4. Vaan heidän epäjumalansa ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.Ps. 135:15 Pakanain epäjumalat ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.

Ps 135:15. Pakanain epäjumalat ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.

Jes. 44:9 Jumalankuvien tekijät ovat turhia kaikki tyynni, eivätkä nuo heidän rakkaansa mitään auta; niiden todistajat eivät näe eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään.Viis 15:15. Että he kaikki pakanain epäjumalat jumalina pitävät, joiden silmät ei näe, ja heidän nenänsä ei haista, eikä heidän korvansa kuule, heidän sormensa käsissänsä ei tunne, ja heidän jalkansa ovat sangen hitaat käymään.


Viis 15:16. Sillä ihminen on tehnyt heidät, ja joka hengen saanut on, on valmistanut heitä; mutta ihminen ei taida tehdä sitä, joka hänen kaltaisensa on, paljoa vähemmin Jumalaa.5. Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe.

5. Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe.

6. Niillä on korvat, mutta eivät kuule, niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne.

6. Heillä ovat korvat, ja ei kuule: heillä ovat sieramet, ja ei haista.

7. Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu, ei tule ääntä niiden kurkusta.

7. Heillä ovat kädet, ja ei rupee: heillä ovat jalat, ja ei käy; ja ei puhu kurkustansa.

8. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin.

8. Jotka niitä tekevät, ovat niiden kaltaiset*, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat.Jes. 42:17 Mutta ne peräytyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan, jotka sanovat valetuille kuville: Te olette meidän jumalamme.

 


Jes 44:9. Epäjumalain tekiät ovat kaikki turhat*, ja joista he paljon pitävät, ei ne ole mitään tarpeelliset; he ovat heidän todistajansa, ja ei näe mitään, eikä mitään ymmärrä: sen tähden pitää heidän häpiään tuleman.9. Israel, turvaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.

9. Mutta Israel toivokaan Herran päälle: hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä.Ps. 33:20 Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.
10. Te, Aaronin suku, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.

10. Aaronin huone toivokaan Herran päälle: hän on heidän apunsa ja kilpensä.

11. Te, Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä.

11. Jotka Herraa pelkäävät, toivokaan myös Herran päälle: hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä.

12. Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua,

12. Herra muistaa meitä ja siunaa meitä: hän siunaa Israelin huoneen, hän siunaa Aaronin huoneen.Ps. 118:2 Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
13. hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin.

13. Hän siunaa ne, jotka Herraa pelkäävät, sekä pienet että suuret.

14. Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne.

14. Herra siunatkoon teitä enemmin ja enemmin, teitä ja teidän lapsianne.5 Moos. 1:11 Lisätköön Herra, teidän isienne Jumala, teitä vielä tuhatkertaisesti ja siunatkoon teitä, niinkuin hän on teille puhunut.
15. Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.

15. Te olette Herran siunatut*, joka taivaat ja maan on tehnyt.Matt. 25:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.

Matt 25:34. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oikialla puolellansa ovat: tulkaat, minun Isäni siunatut, omistakaat se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta.16. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille.

16. Taivasten taivaat ovat Herran; mutta maan on hän ihmisten lapsille antanut.

17. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista.

17. Kuolleet ei taida Herraa kiittää, eikä ne, jotka menevät alas hiljaisuuteen.Ps. 6:6 Sillä kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa?

Ps 6:6. Sillä ei kuolemassa kenkään muista sinua, kuka kiittää sinua tuonelassa?

Jes. 38:18 Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa.

Jes 38:18. Sillä ei helvetti sinua kiitä, eikä kuolema sinua ylistä*; ei myös ne sinun totuuttas odota, jotka alas kuoppaan menevät.


Jes 38:19. Vaan ainoastansa elävät kiittävät sinua, niin kuin minäkin nyt teen; isän pitää lapsillensa sinun totuuttas ilmoittaman.

Baar 2:17 Avaa silmäsi ja katso; sillä eivät vainajat tuonelassa, joiden henki on otettu pois heidän rinnastansa, ylistä Herran kunniaa ja vanhurskautta.

Bar.2:17. Avaa silmäs, Herra, ja näe! sillä kuolleet tuonelassa, joiden henki on lähtenyt ruumiista, ei puhu Herran kunniasta ja vanhurskaudesta;18. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!.

18. Mutta me kiitämme Herraa, hamasta nyt ja ijankaikkiseen*, Halleluja!Ps. 118:17 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.

Ps 113:2. Kiitetty olkoon Herran nimi, nyt ja ijankaikkisesti!


Dan 2:20. Vastasi ja sanoi: kiitetty olkoon Jumalan nimi ijankaikkisesta ijankaikkiseen*! sillä hänen on viisaus ja väkevyys.