PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

94 Psalmi

94 PsalmiHerra kostaa jumalattomille sortajille.

Valitus jumalattomain pahuudesta.


II. Opetus ristin hyödytyksestä.


III. Tuskassa olevaisten jumalisten lohdutus.1. Sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa.

1. Herra Jumala, jonka kostot ovat*, Jumala, jonka kostot ovat, selkiästi itses näytä.5 Moos. 32:35 Minun on kosto ja rankaiseminen, säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, se tulee rientäen.

5 Mos 32:35. Minun on kosto, minä kostan*, heidän jalkansa pitää ajallansa kompastuman; sillä heidän kadotuksensa aika on läsnä, ja mikä heille tarjontelee, se rientää.

Jer. 51:56 Sillä hävittäjä käy Baabelin kimppuun, ja sen sankarit vangitaan, heidän jousensa murretaan; sillä Herra on koston Jumala: hän maksaa tarkoin.

Jer 51:56. Sillä hävittäjä on tullut Babelin päälle, hänen sankarinsa käsitetään, heidän joutsensa taitetaan; sillä koston Jumala, Herra maksaa täydellisesti hänelle.

Room. 12:19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.

Rom 12:19. Älkäät itse kostako*, minun rakkaani, vaan antakaat (Jumalan) vihan siaa saada. Sillä kirjoitettu on: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra.2. Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa.

2. Korota sinuas, maailman tuomari*: maksa ylpeille, mitä he ansainneet ovat.1 Moos. 18:25 Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?

1 Mos 18:25. Pois se sinusta, ettäs sen tekisit, ja kuolettaisit vanhurskaan jumalattoman kanssa, ja että vanhurskaalle kävis niin kuin jumalattomallekin. Pois se sinusta: Eikö kaiken maailman tuomari oikein tuomitsisi?

Ps. 7:7 Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa minun vastustajaini raivoa vastaan ja heräjä avukseni sinä, joka sääsit tuomion.


 

Ps 7:9. Herra on kansain tuomari*: tuomitse Herra minua vanhurskauteni ja vakuuteni jälkeen.

Ps. 28:4 Anna heille heidän työnsä mukaan ja heidän tekojensa pahuuden mukaan; anna heille heidän kättensä tekojen mukaan, kosta heille, mitä he ovat tehneet.
3. Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita?

3. Herra, kuinka kauvan pitää jumalattomain, kuinka kauvan pitää jumalattomain riemuitseman?Ps. 75:5 Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille: älkää sarvea nostako.

Ps 75:5.etc. Minä sanoin öykkäreille: älkäät niin kerskatko*, ja jumalattomille: älkäät vallan päälle haastako.4. Ne syytävät suustaan julkeita sanoja, ne röyhkeilevät, kaikki nuo väärintekijät.

4. Tiuskuman ja puhuman niin ylpiästi, ja kaikki pahantekiät niin kerskaaman?

5. Sinun kansaasi, Herra, he runtelevat, ja sinun perintöosaasi he rasittavat.

5. Herra, he polkevat alas sinun kansas, ja sinun perimistäs he vaivaavat.

6. He tappavat leskiä ja muukalaisia ja murhaavat orpoja.

6. Lesket ja muukalaiset he tappavat, ja orvot he kuolettavat,

7. Ja he sanovat: Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa.

7. Ja sanovat: ei Herra sitä näe, ja Jakobin Jumala ei sitä tottele.Ps. 10:4 Jumalaton sanoo ylvästellen: Ei hän kosta. Ei Jumalaa ole - siinä kaikki hänen ajatuksensa.

Ps 10:4. Jumalatoin on koria ja vihainen, ettei hän ketään tottele: ei hän Jumalaa olevankaan luule.

Ps. 10:11 Hän sanoo sydämessään: Jumala sen unhottaa, hän on peittänyt kasvonsa, hän ei sitä ikinä näe.

Ps 10:11. Hän sanoo sydämessänsä: Jumala on hänen unhottanut, ja verhonnut kasvonsa, ei hän ikänä näe.

Ps. 73:11 Ja he sanovat: Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?

Ps 73:11. Ja sanovat: mitä Jumalan pitäis heitä kysymän? mitä pitäis korkeimman heistä lukua pitämän?8. Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne?

8. Ymmärtäkäät siis, te hullut* kansan seassa! ja, te tyhmät, koska te taitaviksi tulette?
Ps 53:2. Tyhmät sanovat sydämessänsä: ei Jumalaa olekaan*; ei he mitään kelpaa, ja ovat ilkiät menoissansa: ei ole joka hyvää tekee.


Ps 92:7. Hullu ei usko sitä, ja tomppeli ei ymmärrä niitä.9. Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi?

9. Joka korvan on istuttanut, eikö hän kuule? eli joka silmän loi, eikö hän näe?2 Moos. 4:11 Ja Herra sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?

2 Mos 4:11. Ja Herra sanoi hänelle: kuka on luonut ihmisen suun? Eli kuka on tehnyt mykän taikka kuuron, eli näkevän taikka sokian? Enkö minä Herra (ole niitä tehnyt)?

Sananl. 20:12 Kuulevan korvan ja näkevän silmän - molemmat on Herra luonut.
10. Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon?

10. Joka pakanoita kurittaa, eikö hän rankaise, joka ihmisille opettaa tiedon?

11. Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys.

11. Mutta Herra tietää ihmisten ajatukset, että ne turhat ovat.Ps. 62:10 Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa'assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.


1Kor. 3:20 ja vielä: Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi.

1 Kor. 3:20. Ja taas: Herra tietää viisasten ajatukset, että ne turhat ovat.12. Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi,

12. Autuas on se, jota sinä, Herra, kuritat, ja opetat sinun laistas,Job 5:17 Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan kuritusta.


Ps. 119:71 Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi.

Ps 119:71. Se on minulle hyvä, ettäs minun nöyryytit, että minä sinun säätyjäs oppisin.

Sananl. 3:11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;

San l. 3:11. Poikani, älä Herran kuritusta hylkää, ja älä ole kärsimätöin, kuin hän sinua rankaisee.


San l. 3:12. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, ja on hänelle otollinen niin kuin poika isällensä.

Hebr. 12:5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;

Hebr 12:5.etc. Ja te olette jo unohtaneet sen manauksen, joka teille niin kuin lapsille puhuu*: minun poikani, älä katso ylön Herran kuritusta, ja älä näänny, koskas häneltä rangaistaan,13. antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta!.

13. Että hänellä kärsivällisyys olis, koska vastoin käy, siihen asti kuin jumalattomalle hauta valmistetaan.Ps. 112:8 Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan.
14. Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä,

14. Sillä ei Herra heitä kansaansa pois, eli hylkää perimistänsä.

15. vaan oikeus on vielä noudattava vanhurskautta, ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä.

15. Sillä oikeuden pitää sittekin oikeuden oleman, ja kaikki hurskaat sydämet sitä seuraavat.Ps. 64:10 Ja kaikki ihmiset peljästyvät; he julistavat Jumalan töitä ja ottavat vaarin hänen teoistansa.

Ps 64:10. Ja kaikkein ihmisten pitää pelkäämän, ja Jumalan työtä ilmoittaman, ja hänen työnsä ymmärtämän.


Ps 64:11. Vanhurskaat pitää Herrassa riemuitseman, ja häneen uskaltaman; ja kaikki vaat sydämet kerskatkoon siitä.16. Kuka nousee minun puolelleni pahoja vastaan, kuka asettuu minun rinnalleni väärintekijöitä vastaan?

16. Kuka seisoo minun kanssani pahoja vastaan? kuka astuu minun tyköni pahointekiöitä vastaan?

17. Ellei Herra olisi minun apuni, pian minun sieluni asuisi hiljaisuuden maassa.

17. Ellei Herra minua auttaisi, niin minun sieluni makais lähes hiljaisuudessa.Ps. 124:1 Matkalaulu; Daavidin virsi. Ellei Herra olisi meidän kanssamme - näin sanokoon Israel -
18. Kun minä ajattelen: Minun jalkani horjuu, niin sinun armosi, Herra, minua tukee.

18. Minä sanoin: minun jalkani on horjunut, vaan sinun armos, Herra, minun tukesi.

19. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni.

19. Minulla oli paljo surua sydämessäni; mutta sinun lohdutukses ilahutti minun sieluni.Ps. 119:50 Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa.

Ps 119:50. Tämä on minun turvani minun vaivassani, että sinun sanas virvoittaa minun.

Ps. 119:92 Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni.

Ps 119:92. Ellei sinun lakis olisi ollut minun lohdutukseni, niin minä olisin raadollisuudessani hukkunut.20. Onko yhteyttä sinun kanssasi turmion tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla,

20. Etpäs mielisty koskaan tosin vahingolliseen istuimeen, joka lain häijysti opettaa.

21. ahdistetaan vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri?

21. He kokoovat joukkonsa vanhurskaan sielua vastaan, ja tuomitsevat viattoman veren kadotukseen,

22. Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on minun suojakallioni.

22. Mutta Herra on minun varjelukseni: minun Jumalani on minun uskallukseni turva,Ps. 18:3. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.


Ps. 59:17 Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä.
23. Hän kostaa heille heidän ilkityönsä ja hukuttaa heidät heidän pahuutensa tähden. Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa heidät.

23. Ja hän kostaa heidän vääryytensä, ja hukuttaa heitä heidän pahuutensa tähden: Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa heitä.