PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

37 Psalmi

37 PsalmiJumalattoman menestys ei kestä. Hurskas pelastuu.

David varoittaa Jumalan lapsia pahenemasta jumalattomain menestyksen tähden.


II. Osoittaa lavialta, jumalattomain myötäkäymistä seuraavan pitkällisen onnettomuuden, vaan jumalisten vastoinkäymisessäkin olevan onnelliset.
1 Davidin Psalmi

1. Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.

1. Älä vihastu pahain tähden, ja älä kadehdi pahantekiöitä.Ps. 73:2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.


Sananl. 23:17 Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta,


Sananl. 24:19 Älä vihastu pahantekijäin tähden, älä kadehdi jumalattomia.

San l. 24:19. Älä vihastu pahain päälle, älä myös ole kiivas jumalattomain tähden;

Saarn. 7:10 Älä sano: Mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset? Sillä sitä et viisaudesta kysy.

Saarn 7:10. Älä ole ylen pikainen vihaan*; sillä viha lepää hulluin sydämessä.2. Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho.

2. Sillä niin kuin heinä he pian hakataan pois, ja lakastuvat niin kuin vihoittava ruoho.Ps. 92:8 Kun jumalattomat rehottavat niinkuin ruoho ja väärintekijät kaikki kukoistavat, on se heidän ikuiseksi häviöksensä.

Ps 92:8. Jumalattomat viheriöitsevät niin kuin ruoho, ja pahointekiät kaikki kukoistavat, siihen asti kuin he hukkuvat ijankaikkisesti.

Ps. 129:6 Olkoot he niinkuin ruoho katoilla, joka kuivuu ennen korrelle puhkeamistaan,


Jaak. 1:10 mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka.
3. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta;

3. Toivo Herraan ja tee hyvää: asu maassa ja elätä itses vakuudella.Sananl. 2:21 Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle;
4. silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.

4. Iloitse Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämes halajaa.

5. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.

5. Anna ties Herran haltuun, ja toivo hänen päällensä; kyllä hän sen tekee.Ps. 55:23 Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua.

Ps 55:23. Heitä surus Herran päälle, hän sinusta murheen pitää*, ja ei salli vanhurskaan olla kulkiana ijankaikkisesti.

Sananl. 16:3 Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.


1 Piet. 5:7 ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.

1 Piet 5:7. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä.6. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän.

6. Ja hän tuo edes vanhurskautes niin kuin valkeuden, ja oikeutes niin kuin puolipäivän.

7. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo.

7. Tyydy Herraan, ja odota häntä: älä kiivoittele* sitä, jonka tie pahuudessa menestyy ja sitä ihmistä, joka vääryyttä tekee.Saarn. 10:4 Jos hallitsijassa nousee viha sinua kohtaan, niin älä jätä paikkaasi; sillä sävyisyys pidättää suurista synneistä.

Saarn 10:5. Se on vielä paha meno, jonka minä näin auringon alla, taitamattomuuden, joka on voimallisten seassa:8. Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi.

8. Lakkaa vihasta ja hylkää tuimuus: älä niin vihastu, ettäs itsekin pahaa teet.Ef. 4:31 Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
9. Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.

9. Sillä pahat hävitetään; mutta Herraa odottavaiset perivät maan.
Matt 5:5. Autuaat ovat siviät; sillä he saavat maan periä.10. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa.

10. Vielä vähä hetki on, niin ei jumalatoin olekaan; ja kuin sinä katsot hänen siaansa, niin hän on poissa.Job 20:7 katoaa hän kuitenkin ainiaaksi oman likansa lailla; jotka näkivät hänet, kysyvät: 'Missä hän on?'
11. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

11. Mutta siviät perivät maan, ja iloitsevat suuressa rauhassa.Ps. 119:165 Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule.

Ps 119:165. Suuri rauha on niillä, jotka sinun lakias rakastavat, ja ei he itsiänsä loukkaa.

Matt. 5:5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
12. Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa;

12. Jumalatoin uhkaa vanhurskasta, ja kiristelee hampaitansa hänen päällensä.Ps. 112:10 Jumalaton näkee sen ja närkästyy, hän kiristelee hampaitaan ja pakahtuu. Jumalattomien halut raukeavat tyhjiin.

Ps 112:10. Jumalatoin näkee sen ja närkästyy: hän pureskelee hampaitansa* ja nääntyy; sillä mitä jumalattomat halajavat, se tyhjäksi tulee.13. mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.

13. Mutta Herra nauraa häntä*; sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.Ps. 2:4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.

Ps 2:4. Mutta joka taivaissa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä.14. Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä.

14. Jumalattomat vetävät miekkansa ja jännittävät joutsensa, kukistaaksensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa hurskaita heidän teissänsä.Ps. 11:2 Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa.
15. Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät.

15. Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä; ja heidän joutsensa pitää särkymän.

16. Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous.

16. Se vähä, mikä vanhurskaalla on, on parempi kuin monen jumalattoman suuret tavarat.Sananl. 15:16 Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.
17. Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita.

17. Sillä jumalattoman käsivarsi pitää rikottaman; mutta Herra vahvistaa vanhurskaat.Ps. 1:6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

Ps 1:6. Sillä Herra tietää* vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu.18. Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti.

18. Herra tietää hurskasten päivät*, ja heidän perimisensä pysyy ijankaikkisesti.Ps. 139:16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Ps 139:16. Sinun silmäs näkivät minun, kuin en vielä valmistettu ollut, ja kaikki päivät* sinun kirjaas olivat kirjoitetut, jotka vielä oleman piti, joista ei yksikään silloin vielä tullut ollut.

1 Piet. 1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
19. Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.

19. Ei he tule häpiään pahalla ajalla; ja nälkävuosina pitää heillä kyllä oleman.Ps. 33:19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

Ps 33:19. Että hän pelastais heidän sielunsa kuolemasta, ja elättäis heitä nälän aikana.

Ps. 34:10 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.

Ps 34:10. Peljätkään Herraa kaikki hänen pyhänsä; sillä jotka häntä pelkäävät, ei niiltä mitään puutu.20. Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat niinkuin savu.

20. Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset, ehkä he olisivat niin kuin ihana niitty, niin heidän pitää kuitenkin niin kuin savu katooman.Ps. 1:6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.


Ps. 68:3 Sinä hajotat heidät, niinkuin savu hajoaa; niinkuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin jumalattomat häviävät Jumalan kasvojen edessä.

Ps 68:3. Aja heitä pois, niin kuin savu ajetaan pois*; niin kuin medenvaha sulaa tulen edessä, niin hukkukaan jumalattomat Jumalan kasvoin edessä.21. Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias.

21. Jumalatoin ottaa lainan ja ei maksa; mutta hurskas on laupias ja runsas.5 Moos. 28:12 Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa, taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt; ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse lainaa ottaa.

 

5 Moos. 28:44 Hän lainaa sinulle, mutta sinä et voi lainata hänelle. Hän tulee pääksi, mutta sinä hännäksi.Sir 25:4. Kuin köyhä on ylpiä, ja rikas mielellänsä valhettelee, ja vanha tyhmä on huorintekiä.

Siir 29:2 Lainaa lähimmäisellesi silloin, kun hän on tarpeessa; mutta maksa myös takaisin lähimmäisellesi määräaikana.
22. Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään.

22. Sillä hänen siunattunsa perivät maan; mutta hänen kirottunsa pitää hävitettämän.

23. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.

23. Herralta senkaltaisen miehen vaellus hallitaan; ja hänen tiensä kelpaa hänelle.

24. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.

24. Jos hän lankee, niin ei häntä hyljätä; sillä Herra tukee hänen kätensä.

25. Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.

25. Minä olin nuori, ja vanhennuin, ja en ikänä nähnyt vanhurskasta hyljätyksi, enkä hänen siemenensä kerjäävän leipää. (a) nimittäin, alati. Eli muutamain selityksen jälkeen: Enkä hänen leipää kerjäävää siementänsä hyljätyksi.Siir 2:10 Katsokaa muinaisia sukupolvia ja nähkää: Kuka on turvannut Herraan ja joutunut häpeään? Tai kuka on hänen pelossansa pysynyt ja tullut hyljätyksi? Tahi kuka on häntä avuksensa huutanut, ja hän on katsonut hänet ylen?

Sir 2:12. Kuka on koskaan hyljätty, joka Jumalan pelvossa on pysynyt? eli kuka on koskaan häneltä hyljätty, joka on häntä avuksensa huutanut?26. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi.

26. Hän on aina laupias, ja lainaa* mielellänsä; ja hänen siemenensä on siunattu.Ps. 112:5 Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan.

Ps 112:5. Hyvä ihminen on laupias ja mielellänsä lainaa*, ja toimittaa asiansa toimellisesti.

Luuk. 6:34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

Luuk 6:34. Ja jos te lainaatte* niille, joilta te toivotte jälleen saavanne, mikä kiitos teille siitä on? sillä syntisetkin lainaavat syntisille, että he tasan jälleen saisivat.


Luuk 6:35. Kuitenkin rakastakaat teidän vihollisianne* ja tehkäät hyvää, ja lainatkaat, ja älkäät mitään siitä toivoko: niin teidän palkkanne on suuri, ja teidän pitää oleman Ylimmäisen pojat; sillä hän on laupias kiittämättömiä ja pahoja kohtaan.27. Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti.

27. Vältä pahaa, ja tee hyvää*, ja pysy ijankaikkisesti.Ps. 34:15 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.

Ps 34:15. Lakkaa pahasta ja tee hyvää: etsi rauhaa ja noutele häntä.28. Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitansa; heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattomain siemen hävitetään.

28. Sillä Herra rakastaa oikeutta, ja ei hylkää pyhiänsä: ne kätketään ijankaikkisesti; mutta jumalattomain siemen pitää hävitettämän.Ps. 21:11 Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta.

Ps 21:11. Heidän hedelmänsä sinä kadotat maan päältä, ja heidän siemenensä ihmisten lapsista.29. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.

29. Hurskaat perivät maan, ja asuvat siinä ijankaikkisesti.
Viis 3:8. Heidän pitää tuomitseman pakanoita, ja hallitseman kansoja; ja Herra hallitsee heitä ijankaikkisesti.


Viis 3:9. Sillä jotka häneen turvaavat, ymmärtävät totuuden, ja jotka lujat ovat rakkaudessa, ei pidä hänestä luovutettaman. Sillä hänen pyhänsä ovat armossa ja laupiudessa, ja hän katsoo valituitansa.30. Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja.

30. Vanhurskaan suu puhuu viisautta, ja hänen kielensä opettaa oikeutta.Sananl. 10:31 Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, mutta kavala kieli hävitetään.


Sananl. 31:26 Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus.

San l. 31:26. Hän avaa suunsa viisaudessa, ja hänen kielessänsä on suloinen oppi.31. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.

31. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä*; ja ei hänen askeleensa livisty.Ps. 40:9 Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni.

Ps 40:9. Sinun tahtos, minun Jumalani, teen minä mielelläni; ja sinun lakis on minun sydämessäni.

Jes. 51:7 Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.

Jes 51:7. Kuulkaat minua te, jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä minun lakini on*. Älkäät peljätkö, kussa ihmiset teitä häpäisevät, ja älkäät vavisko, kuin he teitä pilkkaavat.32. Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa.

32. Jumalatoin väijyy vanhurskasta, ja etsii häntä tappaaksensa;Ps. 10:9 Kätkössään hän väijyy, niinkuin leijona pensaikossa, hän väijyy hyökätäksensä kurjan kimppuun; hän saa kurjan kiinni, vetää hänet verkkoonsa.
33. Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa.

33. Mutta ei Herra jätä häntä hänen käsiinsä, ja ei tuomitse häntä, koska hän tuomitaan.

34. Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään.

34. Odota Herraa, ja kätke hänen tiensä, niin hän sinun korottaa, ettäs perit maan: ja sinä saat nähdä jumalattomat hävitettävän.

35. Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtunut paikoilleen.

35. Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan*, joka levitti itsensä, ja vihotti niin kuin viheriäinen laakeripuu.1 Sam. 25:2 Ja Maaonissa oli mies, jolla oli karjataloutensa Karmelissa, ja se mies oli hyvin rikas: hänellä oli kolmetuhatta lammasta ja tuhat vuohta. Ja hän oli keritsemässä lampaitansa Karmelissa.

1 Sam 25:2.etc. Ja yksi mies asui Maonissa, jolla myös oli tekemistä Karmelissa*, ja se mies oli sangen rikas, ja hänellä oli kolmetuhatta lammasta ja tuhannen vuohta; ja hän keritsi lampaitansa Karmelissa. ( 1 Sam 31:*)

Job 20:5 Ei, vaan jumalattomain riemu loppuu lyhyeen, ja riettaan ilo on vain silmänräpäys.

Job 20:5. Että jumalattomien kerskaus ei ulotu kauvas; ulkokullattuin ilo on silmänräpäykseksi.

Ps. 52:3 Miksi kerskaat pahuudestasi, sinä väkivaltainen? Jumalan armo pysyy alati.

Ps 52:3. Mitäs kerskaat pahuudessas, sinä väkevä? Jumalan laupius pysyy joka päivä.

Ps. 52:9 Katso, siinä on mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanansa, vaan luotti suureen rikkauteensa ja röyhkeili häijyydessänsä.

Ps 52:9. Katso, tämä on se mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanansa, vaan uskalsi suureen rikkauteensa: hän on vahvistunut pahuudessansa.36. Mutta kun ohi kuljettiin, katso, ei häntä enää ollut; minä etsin häntä, vaan häntä ei löytynyt.

36. Ja hän meni pois, ja katso ei hän enää ollut; ja minä kysyin häntä, ja ei häntä mistään löydetty.
Job 20:7. Niin pitää hänen viimein katooman niin kuin loka, niin että ne jotka hänen ovat nähneet, sanovat: kussa hän on?

Ps. 10:15 Murskaa jumalattoman käsivarsi ja kosta pahan jumalattomuus, niin ettei häntä enää löydetä.

Ps 10:15. Särje jumalattoman käsivarsi, ja etsi pahan jumalattomuutta, niin ettei sitä enää löydettäisi.37. Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus,

37. Ole viatoin, ja pidä sinus oikein; sillä senkaltaiset viimein menestyvät;Sananl. 23:17 Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta,
38. mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois.

38. Mutta väärät pitää ynnä hukkuman, ja jumalattomat pitää viimein hävitettämän.Ps. 5:5 Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.

Ps 5:5. Sillä et sinä ole se Jumala, jolle jumalatoin meno kelpaa: joka paha on, ei se pysy edessäs.

 

Ps 5:6. Öykkärit ei pysy sinun silmäis edessä: kaikkia pahantekiöitä sinä vihaat.

Viis 3:19 Sillä väärän sukukunnan loppu on raskas.
39. Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana.

39. Mutta Herra auttaa vanhurskaita: hän on heidän väkevyytensä tuskan ajalla.Ps. 9:10 Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina.

Ps 9:10. Ja Herra on köyhän turva: hän on turva hädän aikana.

Ps. 46:2 Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.
40. Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät; sillä he turvaavat häneen.

40. Ja Herra auttaa heitä ja päästää heitä: hän pelastaa heitä jumalattomista ja vapahtaa heitä; sillä he uskalsivat häneen.Dan. 6:23 Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa.