PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

91 Psalmi

91 PsalmiKorkeimman suojelus.

Jumalan lasten turvaaminen Jumalaan, ja lohdutus kaikkinaisissa taudeissa, vaaroissa ja tiloissa.


II. Heidän rukoustensa otollisuus.1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,

1. Joka Korkeimman varjeluksessa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa oleskelee,Ps. 36:8 Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.

Ps 36:8. Kuinka kallis on sinun hyvyytes, Jumala! että ihmisten lapset sinun siipeis varjon alle uskaltavat.2. se sanoo: Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.

2. Hän sanoo Herralle: minun toivoni ja linnani, minun Jumalani, johon minä uskallan.Ps. 18:3. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.
3. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.

3. Sillä hän pelastaa sinun väijyjän paulasta, ja vahingollisesta ruttotaudista.Ps. 124:7 Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjäin paulasta: paula katkesi, ja me pääsimme pois.
4. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

4. Hän sulillansa sinua varjoo, ja sinun turvas on hänen siipeinsä alla*: hänen totuutensa on keihäs ja kilpi;Ps. 17:8 Varjele minua niinkuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan

Ps 17:8. Varjele minua niin kuin silmäterää*: suojele minua siipeis varjon alla.

Ps. 57:2 Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse.

Ps 57:2. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni uskaltaa, ja sinun siipeis varjon alle minä turvaan* siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät.


Ps 63:8. Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipeis varjon alla* minä kerskaan.

Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

 5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,

5. Ettes pelkäisi yön kauhistusta*, ja nuolia, jotka päivällä lentävät,Sananl. 3:24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.

San l. 3:24. Et sinä pelkää maata pantuas, mutta makaat; ja sinun unes on sinulle makia,


San l. 3:25. Ettei sinun tarvitse peljätä äkillistä hirmua, eikä jumalattomain hävitystä, kuin se tulee.


Job 5:19. Kuudesta murheesta päästää hän sinun; ja seitsemännestä ei tule mitään pahaa sinulle.


Ps 112:7. Koska rangaistus tulee, niin ei hän pelkää*: hänen sydämensä uskaltaa lujasti Herran päälle.


Ps 112:8. Hänen sydämensä on vahvistettu ja ei pelkää, siihen asti kuin hän näkee ilonsa vihollisistansa.


Ps 121:5. Herra kätkeköön sinua: Herra on sinun varjos*, sinun oikialla kädelläs,


Ps 121:6. Ettei aurinko sinua polttaisi päivällä, eikä kuu yöllä.6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.

6. Sitä ruttoa, joka pimeässä liikkuu, ja sairautta, joka puolipäivänä turmelee.

7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.

7. Vaikka tuhannen lankeisi sivullas, ja kymmenentuhatta sinun oikiallas, niin ei se sinuun satu.

8. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan.

8. Ja tosin sinun pitää silmilläs näkemän ja katsoman, kuinka jumalattomille kostetaan.Ps. 92:12 Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan.

Ps 92:12. Ja minun silmäni näkevät viholliseni, ja minun korvani kuulevat pahoja, jotka heitänsä asettavat minua vastaan.9. Sillä: Sinä, Herra, olet minun turvani. - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

9. Sillä Herra on sinun toivos, ja Ylimmäinen on sinun turvas.

10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.

10. Ei sinua pidä mikään paha kohtaaman*, ja ei yhtään vaivaa pidä sinun majaas lähestymän.Sananl. 12:21 Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä.

San l. 12:21. Ei vanhurskaalle mitään vaaraa tapahdu*; vaan jumalattomat pahuudella täytetään.11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

11. Sillä hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät sinua kaikissa teissäs,Ps. 34:8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.

Ps 34:8. Herran enkeli piirittää* niitä, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heitä.

Matt. 4:6 ja sanoi hänelle: Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'

Matt 4:6. Ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on*: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.

Luuk. 4:10 sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua',

Luuk 4:10. Sillä kirjoitettu on*: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta varjelemaan sinua,


Luuk 4:11. Ja että he käsissä kantavat sinua, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

12. Että he kantavat sinua käsissä, ettes jalkaas kiveen loukkaisi.Job 5:23 Sillä kedon kivien kanssa sinä olet liitossa, ja metsän pedot elävät rauhassa sinun kanssasi.

Job 5:23. Sillä sinun liittos pitää oleman kivien* kanssa kedolla, ja maan pedot pitää sinun kanssas rauhallisesti oleman.

Ps. 121:3. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.


Sananl. 3:23 Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.

San l. 3:23. Silloin sinä murheetoinna vaellat teissäs, ettes jalkaas loukkaa.13. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä.

13. Sinä käyt jalopeuran ja kyykärmeen päällä, ja tallaat nuoren jalopeuran ja lohikärmeen.5 Moos. 8:15 kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta


Mark. 16:18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.


Luuk. 10:19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
14. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.

14. Että hän minua halasi, niin minä hänen päästän: hän tuntee minun nimeni, sen tähden minä varjelen häntä.

15. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.

15. Hän avuksi huutaa minua, sen tähden minä kuulen häntä*; hänen tykönänsä olen minä tuskassa; siitä minä hänen tempaan pois ja saatan hänen kunniaan.Ps. 50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.

Ps 50:15. Ja avukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.16. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.

16. Minä ravitsen hänen pitkällä ijällä, ja osoitan hänelle autuuteni.Ps. 50:23 Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.

Ps 50:23. Joka kiitosta uhraa, se ylistää minua, ja siinä on se tie, että minä osoitan hänelle Jumalan autuuden.