PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

52 Psalmi

52 PsalmiVäkivaltaa ja panettelua vastaan.

David osoittaa Doegin ja kaikkein tyrannein pahuuden ja rangaistuksen.


II. Vanhurskasten menestyksen.1. Veisuunjohtajalle; Daavidin mietevirsi,

1. Davidin opetus, edellä veisaajalle,

2. kun edomilainen Dooeg tuli ja ilmoitti Saulille, sanoen hänelle: Daavid on mennyt Ahimelekin taloon.

2. Kuin Edomilainen Doeg tuli ja ilmoitti Saulille, ja sanoi hänelle: David on tullut Ahimelekin huoneesen.
1 Sam 21:7. Mutta sinne on sinä päivänä yksi mies Saulin palvelioista jäänyt Herran eteen, Doeg nimeltä Edomilainen, kaikkein voimallisin Saulin paimenista.

1 Sam. 22:9 Niin edomilainen Dooeg, joka seisoi siinä Saulin palvelijain kanssa, vastasi ja sanoi: Minä näin Iisain pojan tulevan Noobiin, Ahimelekin, Ahitubin pojan, luo.

1 Sam 22:9.etc. Niin vastasi Doeg* Edomilainen, joka seisoi Saulin palveliain tykönä, ja sanoi: minä näin Isain pojan tulevan Nobeen, Ahimelekin Akitobin pojan tykö.3. Miksi kerskaat pahuudestasi, sinä väkivaltainen? Jumalan armo pysyy alati.

3. Mitäs kerskaat pahuudessas, sinä väkevä? Jumalan laupius pysyy joka päivä.

4. Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä partaveitsi, sinä petoksen tekijä.

4. Sinun kieles ajattelee vahinkoa ja leikkaa valheellansa niin kuin terävä partaveitsi.Ps. 57:5 Minun sieluni on jalopeurain keskellä, minun täytyy maata tultasuitsevaisten seassa, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia ja joiden kieli on terävä miekka.


Jaak. 3:6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.
5. Sinä rakastat pahaa etkä hyvää, sinä puhut valhetta etkä totta. Sela.

5. Sinä rakastat enempi pahaa kuin hyvää, ja puhut valhetta pikemmin kuin oikeutta, Sela!

6. Sinä rakastat kaikkia surman sanoja, sinä kavala kieli.

6. Sinä puhut mielelläs kaikkia murhasanoja väärällä kielellä.
Jak 3:6. Ja kieli on myös tuli, maailma vääryyttä täynnänsä; niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa, ja sytyttää* kaiken meidän menomme, koska se helvetistä syttyy.7. Sentähden myös Jumala kukistaa sinut ainiaaksi, hän tarttuu sinuun ja raastaa sinut majastasi, repäisee sinut juurinesi elävien maasta. Sela.

7. Niin Jumala myös kukistaa sinun ijankaikkisesti: hän murentaa sinun, ja majasta tempaa sinun ulos, ja juurittaa sinun ulos eläväin maalta, Sela!

8. Ja vanhurskaat näkevät sen ja pelkäävät, ja he nauravat häntä:

8. Ja vanhurskasten pitää sen näkemän ja pelkäämän; ja he nauravat häntä.Ps. 58:11 Vanhurskas iloitsee, kun hän näkee koston, hän pesee jalkansa jumalattoman veressä.

Ps 58:11. Vanhurskaan pitää iloitseman*, koska hän koston näkee, ja pesemän jalkansa jumalattoman veressä,9. Katso, siinä on mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanansa, vaan luotti suureen rikkauteensa ja röyhkeili häijyydessänsä.

9. Katso, tämä on se mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanansa, vaan uskalsi suureen rikkauteensa: hän on vahvistunut pahuudessansa.Ps. 49:7 He luottavat tavaroihinsa ja kerskaavat suuresta rikkaudestaan.


Ps. 62:11 Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö.
10. Mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti.

10. Mutta minä olen niin kuin viheriäinen öljypuu* Herran huoneessa: minä uskallan Jumalan laupiuteen aina ja ijankaikkisesti.Ps. 92:13 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.

Ps 92:13. Vanhurskaan pitää viheriöitsemän niin kuin palmupuu*, ja kasvaman niin kuin sedripuu Libanonissa.11. Minä kiitän sinua iäti, että sen teit, ja minä odotan sinun hurskaittesi edessä sinun nimeäsi, sillä se on hyvä.

11. Minä tahdon sinua kiittää ijankaikkisesti, ettäs sen teit, ja odottaa sinun nimeäs; sillä se on hyvä sinun pyhäis edessä.