PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

32 Psalmi

32 PsalmiSynnin tunnustaminen Jumalalle. Katumuspsalmi.

Että syntein anteeksi saamisessa on oikia autuus, osoittaa David esimerkillänsä;


II. Kuinka Jumala opettaa sitä oikein etsimään.
1 Davidin opetus.

1. Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!.

1. Autuas on se, jonka pahat teot ovat annetut anteeksi ja jonka synnit peitetyt ovat.Room. 4:6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

Rom 4:6.etc. Niin kuin myös David sanoo: autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä:2. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!.

2. Autuas on se ihminen, jolle Herra ei soimaa vääryyttä, jonka hengessä ei vilppiä ole.

3. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.

3. Sillä koska minä tahdoin sitä vaieta*, musertuivat minun luuni jokapäiväisestä itkustani,Sananl. 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

San l. 28:13. Joka pahan tekonsa kieltää, ei hän menesty; vaan joka sen tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupius.4. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.

4. Sillä sinun kätes oli yöllä ja päivällä raskas* minun päälläni, niin että nesteeni kuivui: niin kuin kesällä kuivuu, Sela!Ps. 38:3 Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua.

Ps 38:3. Sillä sinun nuoles ovat minuun kiinnitetyt, ja sinun kätes painaa minua.

Ps. 38:5 Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat.

Ps 38:5. Sillä minun syntini käyvät pääni ylitse*; niin kuin raskas kuorma ovat he ylen raskaaksi tulleet.


Ps 65:4. Meidän pahat tekomme meitä kovin raskauttavat*; mutta anna sinä meille synnit anteeksi.5. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: Minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.

5. Sen tähden minä tunnustan sinun edessäs syntini, ja en peitä pahoja tekojani. Minä sanoin: minä tunnustan Herralle pahat tekoni; niin sinä annoit anteeksi syntini vääryyden*, Sela!2 Sam. 12:13 Niin Daavid sanoi Naatanille: Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille: Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi; sinä et kuole.


Ps. 65:4 Minun syntivelkani ovat ylen raskaat, mutta sinä annat anteeksi meidän rikoksemme.

Jes 65:24. Ja tapahtuu, että ennen kuin he huutavat, tahdon minä vastata; koska he vielä puhuvat, tahdon minä kuulla.

1Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
6. Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu.

6. Tämän tähden pitää kaikkein pyhäin sinua rukoileman oikialla ajalla: sen tähden kuin suuret vedenpaisumiset tulevat, ei he niihin ulotu.
Ps 19:13. Erhetykset kuka ymmärtää? anna minulle anteeksi salaiset rikokset.

Jes. 49:8 Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,

Jes 49:8. Näin sanoo Herra: minä olen sinun rukoukses otollisella ajalla kuullut, ja olen autuuden päivänä sinua auttanut*; ja olen varjellut sinua, ja liitoksi kansain sekaan olen sinun säätänyt, korjaamaan maata, ja haaskatuita perimisiä omistamaan,

Jes. 55:6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.


2Kor. 6:2 Sillä hän sanoo: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

2 Kor.6:2. Sillä hän sanoo: minä olen otollisella ajalla sinua kuullut ja olen sinua autuuden päivänä auttanut*. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on autuuden päivä.7. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela.

7. Sinä olet minun varjelukseni, kätke minua murheesta, että minä pelastettuna sangen riemuisesti kerskaisin, Sela!Ps. 27:5 Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
8. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee.

8. Minä neuvon sinua ja osoitan sinulle tien, jotas vaellat: minä johdatan sinun silmilläni.Ps. 25:12 Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava.


Jes. 48:17 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.
9. Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty.

9. Älkäät olko niin kuin orhiit ja muulit, joilla ei ymmärrystä ole, joille pitää suitset ja ohjat* suuhun pantaman, ellei he lähene sinua.2 Kun. 19:28 Koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä panen koukkuni sinun nenääsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin.


Sananl. 26:3 Hevoselle ruoska, aasille suitset, tyhmille vitsa selkään!

San l. 26:3. Hevoselle ruoska ja aasille ohjat*, ja hullulle vitsa selkään.10. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo.

10. Jumalattomalla on monta vitsausta*; mutta joka Herraan toivoo, hänen hyvyys ympäri piirittää.Ps. 5:13 Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi niinkuin kilvellä.


Sananl. 12:21 Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä.

San l. 12:21. Ei vanhurskaalle mitään vaaraa tapahdu*; vaan jumalattomat pahuudella täytetään.11. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

11. Riemuitkaat teitänne Herrassa, ja olkaat iloiset, te vanhurskaat, ja kerskatkaat, kaikki te yksivakaiset.Ps. 33:1 Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.


Ps. 97:12 Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä.


Fil. 4:4 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!