PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

84 Psalmi

84 PsalmiHurskaan matkamiehen ikävä Herran esikartanoihin.

Kirjoitetaan


I. Seurakunnan ihanaisuus, ja sen jäsenien onni,


II. Opettajain velvollisuus ja toimitus,


III. Halullisten sieluin hartaus jumalanpalvelukseen.1. Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; koorahilaisten virsi.

1. Koran lasten Psalmi, Gittitin päällä*, edellä veisaajalle.Ps. 8:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi.

Ps 8:1. Davidin Psalmi, edellä veisaajalle, Gittitin päällä.2. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot!.

2. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Zebaot!Ps. 26:8 Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijaasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu.


Ps. 27:4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.
3. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.

3. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa.Ps. 42:2 Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala.

Ps 42:2. Niin kuin peura himoitsee tuoretta vettä, niin minun sieluni himoitsee sinua, Jumala.


Ps 42:3. Minun sieluni janoo* Jumalaa, elävää Jumalaa: koska minä tulen Jumalan kasvoja näkemään?

Ps. 63:2 Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.

Ps 63:2. Jumala, sinä olet minun Jumalani! Varhain* minä sinua etsin: sinua minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua karkiassa ja kuivassa maassa, joka vedetöin on.4. Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee: sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani.

4. Sillä lintu on huoneen löytänyt, ja pääskynen pesänsä, johonka he poikansa laskevat: sinun alttaris, Herra Zebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani.

5. Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Sela.

5. Autuaat ovat, jotka sinun huoneessas asuvat*: he kiittävät sinua ijankaikkisesti, Sela!Ps. 23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Ps 23:6. Hyvyys ja laupius noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa ijankaikkisesti.


Ps 27:4. Yhtä minä Herralta anon, sitä minä pyydän, asuakseni Herran huoneessa kaiken elinaikani*: että minä näkisin Herran kauniin jumalanpalveluksen, ja hänen templiänsä etsisin.

Ps. 65:5 Autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi, esikartanoissasi asumaan! Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, sinun temppelisi pyhyydellä.

 6. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat!.

6. Autuaat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenänsä, ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkees,

7. Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla.

7. Jotka käyvät itkun laakson lävitse, ja tekevät siellä kaivoja; ja opettajat monella siunauksella kaunistetaan.Ps. 23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.


Ps. 126:5 Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.
8. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa.

8. He saavat yhden voiton toisen jälkeen, että tunnettaisiin oikia Jumala Zionissa.

9. Herra, Jumala Sebaot, kuule minun rukoukseni, ota se korviisi, Jaakobin Jumala. Sela.

9. Herra Jumala Zebaot, kuule minun rukoukseni: ota, Jakobin Jumala, tätä korviis, Sela!

10. Jumala, meidän kilpemme, käännä katseesi, katso voideltusi kasvoja.

10. Katsele siis, Jumala, meidän kilpemme, katso sinun voideltus kasvoja.

11. Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla; mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa.

11. Sillä yksi päivä esikartanoissas on parempi kuin tuhannen muualla: ennen minä olisin ovenvartia Jumalani huoneessa, kuin asuisin jumalattomain majoissa.

12. Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.

12. Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi: Herra antaa armon ja kunnian: ei hän anna hurskailta mitään hyvää puuttua.1 Moos. 15:1 Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.


Ps. 3:4 Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni.


Ps. 23:1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

Ps 23:1. Herra on minun paimeneni*: ei minulta mitään puutu.

Ps. 34:10 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.


Jes. 60:19 Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi.
13. Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka sinuun turvaa!.

13. Herra Zebaot, autuas on se ihminen, joka sinuun uskaltaa.Ps. 2:12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

Ps 2:12. Antakaat suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ja te hukkuisitte tiellä; sillä hänen vihansa syttyy pian. Mutta autuaat ovat kaikki ne, jotka häneen uskaltavat.


Ps 34:9. Maistakaat ja katsokaat, kuinka Herra on suloinen*: autuas on se, joka häneen turvaa.

Jer. 17:7 Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.