PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

57 Psalmi

57 PsalmiRukous ja kiitosvirsi hädässä.

David turvaa Jumalaan vihollisten kiukuitessa.


II. Vakuutettu avusta, lupaa kiitoksen.1. Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: Älä turmele; Daavidin laulu, kun hän pakeni Saulia luolaan.

1. Davidin kultainen kappale, edellä veisaajalle, ettei hän hukkunut, kuin hän Saulin edestä pakeni luolaan.1 Sam. 22:1 Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan. Ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa.

1 Sam 22:1. Ja David läksi sieltä ja pakeni Adullamin luolaan*; kuin hänen veljensä ja kaikki isänsä huone sen kuulivat, tulivat he myös sinne hänen tykönsä.

1 Sam. 24:4 Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola; ja Saul meni luolaan tarpeelleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä.

1 Sam 24:4. Ja kuin hän lähestyi lammasten huonetta tien ohessa, oli siinä luola, ja Saul meni siihen peittämään jalkojansa*; mutta David ja hänen miehensä istuivat luolan kulmilla.

Ps. 142:1 Daavidin mietevirsi, hänen ollessaan luolassa; rukous.

Ps 142:1. Davidin oppi ja rukous, kuin hän luolassa oli.2. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse.

2. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni uskaltaa, ja sinun siipeis varjon alle minä turvaan* siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät.Ps. 17:8 Varjele minua niinkuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan

Ps 17:8. Varjele minua niin kuin silmäterää*: suojele minua siipeis varjon alla.

Ps. 36:8 Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.

Ps 36:8. Kuinka kallis on sinun hyvyytes, Jumala! että ihmisten lapset sinun siipeis varjon alle uskaltavat.

Ps. 91:4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

Ps 91:4. Hän sulillansa sinua varjoo, ja sinun turvas on hänen siipeinsä alla*: hänen totuutensa on keihäs ja kilpi;3. Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni, Jumalaa, joka vie minun asiani päätökseen.

3. Minä huudan korkeimman Jumalan tykö, sen Jumalan tykö, joka minun vaivani päälle lopun tekee.
Ps 138:8. Herra tekee siihen lopun* minun tähteni: Herra, sinun laupiutes on ijankaikkinen, älä käsialaas hylkää!4. Hän lähettää taivaasta minulle pelastuksen, kun minua herjaavat minun polkijani. Sela. Jumala lähettää armonsa ja totuutensa.

4. Hän lähettää taivaasta, ja varjelee minua, ja antaa ne häpiään tulla, jotka minua tahtovat niellä ylös, Sela! lähettäköön Jumala armonsa ja totuutensa.

5. Minun sieluni on jalopeurain keskellä, minun täytyy maata tultasuitsevaisten seassa, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia ja joiden kieli on terävä miekka.

5. Minun sieluni makaa jalopeurain keskellä, jotka ovat niin kuin tulen liekki; ihmisten lapset, joiden hampaat ovat keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä terävä miekka.Ps. 55:22 Hänen suunsa on voita sulavampi, mutta hänellä on sota mielessä; hänen sanansa ovat öljyä lauhkeammat, mutta ovat kuin paljastetut miekat.

Ps.55:22 Heitä surus Herran päälle, hän sinusta murheen pitää, ja ei salli vanhurskaan olla kulkiana ijankaikkisesti.

Ps. 59:8 Katso, he purkavat suustaan sisuansa, miekat ovat heidän huulillansa, sillä: Kuka sen kuulee?

Ps 59:8. Katso, he puhuvat suullansa: miekat ovat heidän huulissansa*, kuka sen kuulis.6. Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.

6. Korota itses, Jumala, taivasten ylitse ja sinun kunnias ylitse kaiken maan.

7. Verkon he virittivät minun askelteni tielle, painoivat minun sieluni maahan, kaivoivat eteeni kuopan, mutta itse he siihen suistuivat. Sela.

7. Verkon he virittivät minun käymiseni eteen, ja minun sieluni vältti: kuopan he kaivoivat minun eteeni, ja siihen he itse lankesivat, Sela!Ps. 7:16 Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan.

Ps 7:16. Hän kaivoi haudan ja valmisti, ja on kaatunut siihen kuoppaan, jonka hän oli tehnyt.

Ps. 9:16 Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan; heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittivät.

Ps 9:16. Pakanat ovat vajonneet siihen hautaan, jonka he valmistivat: heidän jalkansa on käsitetty siinä verkossa, jonka he virittivät.

Ps. 35:7 Sillä syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, syyttä he ovat kaivaneet minun sielulleni haudan.

Ps 35:7. Sillä he ovat ilman syytä verkkonsa virittäneet minua kadottaaksensa, ja ilman syytä ovat sielulleni kaivaneet haudan.8. Jumala, minun sydämeni on valmis, minun sydämeni on valmis: minä tahdon veisata ja soittaa.

8. Valmis on sydämeni, Jumala, valmis on sydämeni veisaamaan ja kiittämään.Ps. 108:2 Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa; valmis on minun sieluni.

Ps 108:2. Jumala! minun sydämeni on valmis: minä veisaan ja kiitän*, niin myös minun kunniani.9. Heräjä, minun sieluni; heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.

9. Herää kunniani*, herää psaltari ja kantele, varhain minä tahdon herätä.Ps. 30:13 että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti.

Ps 30:13. Että minun kunniani* veisais sinulle kiitosta ja ei vaikenisi, Herra minun Jumalani, minä kiitän sinua ijankaikkisesti!10. Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa, veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä.

10. Herra, sinua minä tahdon kiittää kansain seassa, ja veisata pakanain seassa.

11. Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin, ja sinun totuutesi pilviin asti.

11. Sillä sinun armos on suuri hamaan taivaisiin asti, ja sinun totuutes pilviin asti.Ps. 36:6 Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti.

Ps 36:6. Herra, sinun laupiutes ulottuu niin leviältä kuin taivas on, ja sinun totuutes niin avaralta kuin pilvet juoksevat.


Ps 108:5. Sillä sinun armos on suuri ylitse taivasten, ja sinun totuutes hamaan pilviin asti.12. Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.

12. Korota itses, Jumala, taivasten ylitse, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan.