PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

29 Psalmi

29 PsalmiHerra ilmittaa voimansa ukkosessa. Hän hallitsee iankaikkisesti.

Neuvotaan voimallisia tekemään Kristukselle vilpitöintä palvelusta.


II. Osoitetaan Jumalan sanan, lain ja evankeliumin voima.
1 Davidin Psalmi

1. Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

1. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia* ja väkevyys.
Ps 24:7. Tehkäät portit avaraksi ja ovet maailmassa korkiaksi, kunnian Kuninkaan* mennä sisälle.


Ps 47:10. Kansain päämiehet ovat kokoontuneet Abrahamin Jumalan kansan tykö; sillä maan edesvastaajat ovat Jumalan: hän on sangen suuresti ylennetty.

Ps. 96:7 Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

 

Ps. 103:20 Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.

 2. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.

2. Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia*: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Ps 96:7. Kansain sukukunnat, tuokaat Herralle, tuokaat Herralle kunnia ja voima!


Ps 96:8. Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: tuokaat lahjoja ja tulkaat hänen esihuoneisiinsa!3. Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.

3. Herran ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa*, Herra suurten vetten päällä.Job 37:2 Kuulkaa, kuulkaa hänen äänensä pauhinaa ja kohinaa, joka käy hänen suustansa.

Job 37:2.etc. Kuulkaat visusti hänen vihansa huutoa, ja puhetta, joka hänen suustansa käy ulos.4. Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti.

4. Herran ääni käy voimassa: Herran ääni käy suuressa kunniassa.Jes. 30:30 Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä.
5. Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit.

5. Herran ääni särkee sedripuut, ja Herra särkee sedripuut Libanonissa.

6. Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää.

6. Hän hyppäyttää heitä niin kuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niin kuin nuoren yksisarvisen.

7. Herran ääni halkoo tulen liekit.

7. Herran ääni leikkaa, niin kuin tulen liekki.

8. Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan.

8. Herran ääni häälyttää korven, ja Herra liikuttaa Kadeksen korven.
4 Mos 20:1. Ja Israelin lapset tulivat kaiken seurakunnan kanssa Sinin korpeen, ensimäisellä kuulla, ja kansa viipyi Kadeksessa. Ja MirJam kuoli siellä, ja myös haudattiin sinne.


5 Mos 8:2. Ja muista kaikkea sitä matkaa, jonka kautta Herra sinun Jumalas johdatti sinun näinä neljänäkymmenenä vuotena korvessa, vaivataksensa sinua ja koetellaksensa sinua, tietääksensä mitä sinun sydämessäs oli, pitäisitkö hänen käskynsä, vai etkö.9. Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: Kunnia!.

9. Herran ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian.

10. Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti.

10. Herra istuu vedenpaisumisen päällä*: Herra pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti.1 Moos. 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.


 

Hes 36:25. Ja priiskotan puhdasta vettä teidän päällenne*, niin että te tulette puhtaaksi; kaikesta teidän saastaisuudestanne ja kaikista teidän epäjumalistanne puhdistan minä teitä.


Joel 3:18. Sillä ajalla pitää vuoret makiaa viinaa tiukkuman*, ja kukkulat rieskaa vuotaman, ja kaikki Juudan ojat pitää vettä täynnä oleman; ja lähde pitää Herran huoneessa käymän, ja Sittimin ojaan juokseman.


Sak 13:1. Sillä ajalla on avoin lähde Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille oleva syntiä ja saastaisuutta vastaan.


1 Piet 3:20. Jotka ei muinen uskoneet*, kuin Jumala kerran Noan aikana odotti ja kärsiväinen oli, kuin arkki valmistettiin, jossa harvat (se on: kahdeksan sielua) veden kautta päästetyksi tulivat.


1 Piet 3:21. Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee*, joka sitä aavisti (ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä) Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta,11. Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla.

11. Herra antaa kansallensa väkevyyden: Herra siunaa kansaansa rauhalla.Ps. 28:8 Herra on kansansa väkevyys, hän on voideltunsa pelastus ja turva.