PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

4 Psalmi

4 PsalmiHurskaan luottamus Herran varjelukseen. Iltavirsi.

David rukoilee Jumalalta apua tuskassansa.


II. Neuvoo vastaan seisojiansa kääntymykseen.


III. Ilahuttaa itsiänsä Jumalan lemmellä.1. Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi.

1. Davidin Psalmi, edellä veisaajalle, kanteleilla.

2. Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua, kuule minun rukoukseni.

2. Rukoillessani kuule minua, vanhurskauteni* Jumala, joka minua lohdutat ahdistuksessani: ole minulle armollinen, ja kuule rukoukseni.
Ps 17:2. Puhu sinä minun asiassani, ja sinun silmäs katsokaan oikeutta.3. Te miehet, kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela.

3. Te uljaat miehet, kuinka kauvan pitää minun kunniani pilkattaman? miksi te rakastatte turhuutta ja kysytte valhetta? Sela!

4. Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä häntä huudan.

4. Niin tuntekaat, että Herra vie pyhänsä* ihmeellisesti: Herra kuulee, kuin minä häntä rukoilen.
Ps 86:2. Kätke minun sieluni; sillä minä olen pyhä*. Auta minua, minun Jumalani, palveliaas, joka sinuun luotan.5. Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.

5. Jos te vihastutte, niin älkäät syntiä tehkö*: puhukaat sydämissänne, teidän vuoteissanne, ja odottakaat, Sela!Ef. 4:26 Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli,

Eph 4:26. Vihastukaat (a) ja älkäät syntiä tehkö*, älkäät antako auringon laskea ylitse teidän vihanne,6. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan.

6. Uhratkaat vanhurskauden uhria*, ja toivokaat Herran päälle.Ps. 51:19 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.


Ps. 51:21 Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.

Ps 51:21. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit*, polttouhrit ja muut uhrit: silloin sinun alttarillas härkiä uhrataan.

Room. 12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

Rom 12:1. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi*, joka on teidän toimellinen jumalanpalveluksenne.7. Moni sanoo: Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on? Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus.

7. Moni sanoo: kuka osoittais meille hyvää? Mutta nosta sinä Herra meidän päällemme sinun kasvois paiste.4 Moos. 6:25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;

4 Mos 6:26. Herra ylentäköön kasvonsa sinun puolees, ja antakoon sinulle rauhan.

Ps. 31:17 Valista kasvosi palvelijallesi, pelasta minut armossasi.


Ps. 80:4 Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.

Ps 80:4. Jumala, käännä meitä, ja anna kasvos paistaa*, niin me tulemme autetuksi.8. Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä.

8. Sinä ilahutat minun sydämeni; ehkä muilla on jyviä ja viinaa kyllä.Ps. 17:14 kädelläsi ihmisistä, Herra, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä, joiden vatsan sinä täytät antimillasi, joiden pojat tulevat ravituiksi ja jotka jättävät yltäkylläisyytensä lapsilleen.

Ps 17:14. Sinun kädelläs ihmisistä, Herra, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä*, ja joiden vatsan sinä täytät tavarallas: heidän lapsensa ravitaan, ja he jättävät tähteensä lapsukaisillensa.9. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua.

9. Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä Herra yksinäs autat minua turvassa asumaan.5 Moos. 33:28 Näin Israel asuu turvassa, Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta.


Ps. 3:6 Minä käyn levolle ja nukun; minä herään, sillä Herra minua tukee.