PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

47 Psalmi

47 PsalmiHerra on kansojen kuningas.

Ennustus


I. Kristuksen valtakunnasta, evankeliumin kautta koottavasta.


II. Kristuksen taivaasen astumisesta, ja pakanain kääntymisestä.1. Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi.

1. Koran lasten Psalmi, edellä veisaajalle.

2. Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.

2. Kaikki kansat, paukuttakaat käsiänne, ja ihastukaat Jumalalle iloisella äänellä.Ps. 66:1 Veisuunjohtajalle; laulu, virsi. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,


Ps. 97:1 Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on.

Ps 97:1. Herra on kuningas*, siitä maa iloitkaan: olkoon saaret riemuiset, niin monta kuin heitä on.


Ps 97:8. Zion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret ovat riemuissansa*, Herra, sinun hallituksestas.3. Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas.

3. Sillä Herra kaikkein korkein on hirmuinen, suuri kuningas koko maan päällä.Sak. 14:9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.


Mal. 1:14 Kirottu olkoon pettäjä, jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen, mutta uhraakin Herralle viallisen. Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa.
4. Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaimme alle.

4. Hän vaatii kansat allemme, ja pakanat meidän jalkaimme alle.Ps. 18:48 Jumala, joka hankkii minulle koston ja saattaa kansat minun valtani alle;
5. Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela.

5. Hän valitsee meille perimisemme*, Jakobin kunnian, jota hän rakastaa, Sela!
1 Piet 2:9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus*, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on**,6. Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa.

6. Jumala astui ylös* riemulla, ja Herra helisevällä basunalla.Ps. 68:19 Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä.

Ps 68:19. Sinä astuit ylös* korkeuteen, ja olet vangiksi ottanut vankeuden. Sinä olet lahjoja saanut ihmisille: vastahakoiset myös, että Herra Jumala siellä kumminkin asuu.


Mark 16:19. Ja Herra, sitte kuin hän oli heille puhunut, otettiin ylös taivaasen ja istui Jumalan oikialle kädelle.


Kol 2:15. Ja on ryöstänyt vallitukset* ja väkevyydet, ja toi heidät näkyviin, ja sai heistä voittokunnian itse kauttansa.7. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa.

7. Veisatkaat, veisatkaat Jumalalle: veisatkaat, veisatkaat kuninkaallemme.

8. Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi.

8. Sillä Jumala on koko maan kuningas: veisatkaat hänelle taitavasti.

9. Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa.

9. Jumala on pakanain kuningas: Jumala istuu pyhällä istuimellansa.Ps. 22:29 sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita.
10. Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.

10. Kansain päämiehet ovat kokoontuneet Abrahamin Jumalan kansan tykö; sillä maan edes vastaajat ovat Jumalan: hän on sangen suuresti ylennetty.
Ps 29:1. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia* ja väkevyys.


Ps 68:23. Herra sanoo: minä palautan (muutamat) lihavista*; meren syvyydestä minä heitä palautan,

Ps. 68:32 Mahtavat saapuvat Egyptistä, Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan puoleen.

Ps 68:32. Egyptin päämiehet tulevat: Etiopia ojentaa käsiänsä Jumalalle.

Ps. 97:9 Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain.


Ps. 102:16 Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi,


Ps. 102:23 kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa.