PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

48 Psalmi

48 PsalmiVapautetun Jerusalemin ylistys.

Ennustus


I. Uuden Testamentin seurakunnan eli hengellisen Zionin ihanaisesta tilasta.


II. Sen uskollisten jäsenten uskallusriemusta Jumalassa.


III. Varoitus sen tutkintoon.1. Laulu, koorahilaisten virsi.

1. Koran lasten Veisu-Psalmi

2. Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.

2. Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.Ps. 76:2 Jumala on tunnettu Juudassa, hänen nimensä on suuri Israelissa;

Ps 76:2. Jumala on tuttu Juudassa, Israelissa on hänen suuri nimensä.


Ps 76:3. Salemissa on hänen majansa, ja Zionissa hänen asumisensa.3. Kauniina kohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki.

3. Zionin vuori on kauniilla paikalla*, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki.
Jes 4:2. Sinä päivänä on Herran vesa* oleva rakas ja kallis; ja maan hedelmä jalo ja kaunis niiden tykönä, jotka Israelista vapahdetaan.


Jes 11:1. Ja vitsa on putkahtava* Isain kannosta, ja vesa** on hedelmöitsevä hänen juurestansa,

Matt. 5:35 älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki;

Matt 5:35. Eikä maan kautta, sillä se on hänen astinlautansa: ei myös Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki:4. Jumala on sen linnoissa turvaksi tunnettu.

4. Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on.Ps. 46:6 Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa.
5. Sillä katso, kuninkaat kokoontuivat, hyökkäsivät yhdessä.

5. Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse.2 Aik. 20:1 Senjälkeen tulivat mooabilaiset ja ammonilaiset, ja heidän kanssaan myös muita paitsi ammonilaisia, sotimaan Joosafatia vastaan.
6. Mutta he näkivät sen, hämmästyivät, peljästyivät ja pakenivat pois.

6. He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois,

7. Vavistus valtasi heidät siellä, tuska niinkuin synnyttäväisen.

7. Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niin kuin synnyttäväisen.

8. Itätuulella sinä särjet Tarsiin-laivat.

8. Sinä särjet haahdet meressä (a) itätuulella. (a) Hebr. Tharsiksessa.Jes. 33:23 Nyt ovat köytesi höltyneet, eivät pidä mastoa kannassaan kiinni, eivät vedä lippua liehumaan. Mutta silloin jaetaan riistosaalista runsaasti, rammatkin ryöstävät ja raastavat.
9. Niinkuin me olimme kuulleet, niin me sen nyt näimme Herran Sebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala pitää sen lujana iankaikkisesti. Sela.

9. Niin kuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela!

10. Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi sinun temppelissäsi.

10. Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs.

11. Jumala, niinkuin sinun nimesi, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka; sinun oikea kätesi on vanhurskautta täynnä.

11. Jumala! niin kuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta.

12. Siionin vuori iloitsee, Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi.

12. Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden.Ps. 97:8 Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra.
13. Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit.

13. Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa.

14. Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä tulevalle polvelle.

14. Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.

15. Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.

15. Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.Jes. 25:9 Ja sinä päivänä sanotaan: Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi.