PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

67 Psalmi

67 PsalmiKiitos Jumalan siunauksesta.

Vanhan Testamentin seurakunnan ikävöitsemys Messiaksen perään.


II. Kehoitus kiitosriemuun sen ikävöidyn autuuden ylitse.1. Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu.

1. Psalmi ja veisu, edellä veisaajalle, kanteleilla.

2. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, - Sela -.

2. Jumala olkoon meille armollinen, ja siunatkoon meitä! hän valistakoon kasvonsa* aina meidän päällemme, Sela!4 Moos. 6:24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

4 Mos 6:24. Herra siunatkoon sinua, ja varjelkoon sinua.


4 Mos 6:25. Herra valistakoon kasvonsa sinun päälles, ja olkoon sinulle armollinen.

Ps. 44:4 Sillä eivät he miekallansa valloittaneet maata, eikä heidän käsivartensa heitä auttanut, vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi ja sinun kasvojesi valkeus, koska sinä olit heihin mielistynyt.

Ps 44:4. Sillä ei he ole miekallansa maata omistaneet, ja heidän käsivartensa ei auttaneet heitä*, vaan sinun oikia kätes ja sinun käsivartes, ja sinun kasvois valkeus; sillä sinä mielistyit heihin.3. että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi.

3. Että me maan päällä tuntisimme sinun ties, ja kaikkein pakanain seassa sinun autuutes.Ps. 98:2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä.


Jes. 60:3. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.

.

Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

Luuk 2:30. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutes,


Ap. T 4:12. Ja ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman4. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.

4. Sinua, Jumala, kansat kiittäköön: sinua kaikki kansat kiittäköön.Ps. 117:1 Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää häntä, kaikki kansat.
5. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela.

5. Kansat iloitkaan ja riemuitkaan, ettäs kansat oikein tuomitset, ja hallitset kansat maan päällä, Sela!

6. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.

6. Sinua, Jumala, kansat kiittäköön: sinua kaikki kansat kiittäköön.

7. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.

7. Maa antaa hedelmänsä; siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.3 Moos. 26:4 annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
8. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.

8. Siunatkoon meitä Jumala, ja kaikki maailma* peljätköön häntä.
Jes 6:3. Ne huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: Pyhä*, pyhä, pyhä, Herra Zebaot: kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa;