Propheta Jeremia.

XXXV. Lucu.

 

HERra käske Prophetan yllyttä Rechabitereitä wijna juoman/ v. 1.
Jeremia teke nijn/ v. 3.
he wastawat: että heidän Isäns Jonadab oli heitä kieldänyt sitä juomast/ eli rakendamast huonetta/ etc. sentähden ei he nytkän tahdo sitä tehdä/ v. 6.
HERra käske Prophetan saarnata sitä Canssans edes/ että Rechabiterit olit cuuliaiset heidän Isillens: mutta hänen Canssans ei tahdo händä totella/ v. 12.
sentähden tahto hän caiken sen onnettomuden anda tulla heidän päällens/ cuin hän heitä wastan oli puhunut/ v. 17.
mutta Rechabiterit tahto hän siunata/ että he olit Isällens cuuliaiset/ v. 18.

 

Jer 35:1 TÄmä on se sana joca HERralda tapahdui Jeremialle Jojakimin Josian pojan Judan Cuningan aicana/ ja sanoi:
Jer 35:2 Mene Rechabiterein huoneseen/ ja puhu heidän cansans/ ja wie heitä HERran huoneseen yhteen Camarijn/ ja anna heille wijna.
Jer 35:3 Nijn minä otin Jasanian Jeremian pojan/ Habazinian pojan/ sekä hänen weljens/ ja caicki hänen poicans/ ja coco Rechabiterein huonen.
Jer 35:4 Ja wein heidän HERran huoneseen/ Hananin lasten/ Jegdalian pojan Jumalan miehen Camarijn/ joca Förstein Camarein tykönä on/ ylemmä Maseian Sallumin pojan/ owiwartian Camarita.
Jer 35:5 Ja minä panin Rechabiterein huonen lasten eteen/ cannut ja maljat täyten wijna/ ja sanoin heille: juocat wijna.
Jer 35:6 Mutta he wastaisit: en me juo wijna: sillä meidän Isämme Jonadab Rechabin poica on käskenyt meitä/ ja sanonut: te ja teidän lapsen ei pidä ikänäns wijna juoman.
Jer 35:7 Ja ei huonetta rakendaman/ ei jywiä kylwämän/ ei wijnapuuta istuttaman eikä pitämän/ waan pitä asuman majoisa caickena teidän elinaicanan/ että te cauwan eläisitte maasa cusa te waellatte.
Jer 35:8 Juuri nijn me olemma cuuliaiset meidän Isämme Jonadabin Rechabin pojan änelle caikisa cuin hän on meille käskenyt/ nijn etten me wijna juo meidän elinaicanam/ en me eikä meidän emändäm/ meidän poicam eli tyttärem.
Jer 35:9 Ja en me rakenna huonetta asuaxem/ ja ei meillä ole wijnamäkiä eikä peldoja/ eli jywiä.
Jer 35:10 Waan asumme majoisa/ ja olemma cuuliaiset ja teemme caicki nijncuin meidän Isäm Jonadab on meille käskenyt.
Jer 35:11 Mutta cosca NebucadNezar Babelin Cuningas meni tänne maahan ylös/ sanoimma me: tulcat/ käykäm Jerusalemijn/ Chalderein ja Syrialaisten sotajoucon edestä/ ja nijn me olemma sijtte ollet täsä Jerusalemis.
Jer 35:12 SIlloin tapahtui HERran sana Jeremialle/ ja sanoi: Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala:
Jer 35:13 Mene ja sano heille Judas ja Jerusalemin asuwaisille: ettäkö te tahdo idzen parata/ nijn että te totteletta minun sanani? sano HERra:
Jer 35:14 Jonabadin Rechabin pojan sanat/ jotca hän oli käskenyt hänen lapsillens/ ettei heidän pitänyt wijna juoman/ ne pidetän ettei he tähän päiwän asti juo wijna/ että he heidän Isäns käskylle cuuliaiset olisit: mutta minä olen andanut joca paicas teille sano/ cuitengin et te cuule minua.
Jer 35:15 Nijn olen minä myös lähettänyt joca paickan teidän tygön/ caicki minun palweliani Prophetat/ ja andanut sano: käändäkän teistä jocainen pahasta menostans/ ja parandacat teidän elämän/ ja älkät seuratco muita jumalita/ palwellaxen heitä/ nijn te saatte olla maasa/ jonga minä teille ja teidän Isillen andanut olen/ mutta et te tahtonet callista teidän corwian sijhen/ etkä cuullet minua.
Jer 35:16 Jonadabin Rechabin pojan lapset owat pitänet heidän Isäns käskyt/ jotca hän heille oli käskenyt. Mutta tämä Canssa ei cuule minua.
Jer 35:17 Sentähden nijn sano HERra Jumala Zebaoth/ ja Israelin Jumala: cadzo/ minä annan tulla Judan ja caickein Jerusalemin asuwaisten päälle/ caiken sen onnettomuden cuin minä heitä wastan olen puhunut: että minä olen heille puhunut/ ja ei he tahdo cuulla: minä olen huutanut/ mutta ei he tahdo minua wastata.
Jer 35:18 JA Rechabiterein huonelle sanoi Jeremia: Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: että teidän Isän Jonadabin käskylle olitta cuuliaiset/ ja pidittä caicki hänen käskyns/ ja teitte caicki cuin hän teille oli käskenyt.
Jer 35:19 Sentähden sano HERra Zebaoth Israelin Jumala näin: ei Jonadabilda Rechabin pojalda pidä ikänäns puuttuman/ joca hänen siemenestäns alati minun edesäni seiso.

Vers. 6. En me juo wijna ) Ei tällä wahwisteta/ että me idzem sitoisimme eli muita/ caickinaisijn turhijn/ cuin on/ elä ilman awioskäskytä/ wälttä yhtä eli toista ruoca/ pitä erinomaisia pyhäpäiwä ja paastopäiwiä/ etc. ja sencaltaisia muita jaarituxia: ja sillä edziä erinomaista pyhyttä/ täydellisyttä ja ansiota Jumalan tykönä. Mutta ei Rechabiterit sitä ole tehnet/ waan he owat ollet heidän Isäns käskylle cuuliaiset neljännen käskyn jälken/ wapaehtoisisa cappaleisa/ jotca ei heille käsketyt eli kieldyt ollet: Eikä heidän Isäns: sillä ei hän sitä warten/ waan huonen curituxexi lastens seas/ muiden syiden tähden heille on tämän käskenyt/ nimittäin että heillä sitä wähembi tila olis ollut juopumuteen/ ylönpaldisuteen ja ahneuteen. Ja sencaltaiseen lupauxeen on hänellä ollut Jumalan käsky Wanhas Testamendis/ Num. 6, ja 30. Lev. 27. cusa enä tästä luke saadan jota ei meillä ole Udes Testamendis.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52