Propheta Jeremia.

XVIII. Lucu.

JEremia käsketän mennä sawenwalajan tygö/ ja cadzo cuinga hän pitele sawe/ v. 1.
HERra sano: nijncuin sawi on walajan käsis/ nijn on Israelin huone myös hänen kädesäns/ v. 5.
hän puhu äkist yhtä Canssa wastan/ cadottaxens/ mutta jos he parandawat idzens/ nijn hän myös catu sitä paha cuin hän heille oli ajatellut tehdä/ v. 7.
käske hänen sano sen Canssallens/ ja neuwo heitä parannuxeen/ v. 11.
ettei he tahdo totella/ walitta HERra heidän äkillistä luopumistans hänestä/ ja uhca heitä cadotuxella/ v. 13.
He pitäwät juonia Jeremiata wastan/ ja tahtowat tappa hänen/ v. 18.
sentähden rucoile hän heitä wastan/ v. 19.

 

Jer 18:1 TÄmä on se sana/ joca tapahdui HERralda Jeremialle/ sanoden:
Jer 18:2 Nouse ja mene sawenwalajan huonesen/ siella tahdon minä sinun anda cuulla minun sanani.
Jer 18:3 Ja minä menin sawenwalajan huonesen/ ja cadzo/ hän teki työtä pyöräns päällä.
Jer 18:4 Ja sawiastia cuin hän teki sawesta särkyi hänen käsisäns.
Jer 18:5 Nijn hän teki taas toisen sawiastian/ nijncuin hänen kelpais. Nijn tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Jer 18:6 Engö minä myös taida laitta minuani nijncuin tämä sawenwalajakin/ teille Israelin huonest/ sano HERRA: Cadzo/ nijncuin sawi on sawenwalajan kädes: nijn olette te myös Israelin huonest minun kädesäni.
Jer 18:7 Äkist minä puhun Canssa ja waldacunda wastan/ cukistaxeni/ häwittäxeni ja hucuttaxeni sitä:
Jer 18:8 Mutta jos se käändä idzens pahudestans/ jota wastan minä puhun/ nijn minäkin cadun sitä paha/ jota minä ajattelin heille tehdä.
Jer 18:9 Ja minä puhun äkist yhdestä Canssasta ja waldacunnasta/ raketaxeni ja istuttaxeni sitä.
Jer 18:10 Mutta jos se teke paha minun edesäni/ nijn ettei hän cuule minun ändäni/ nijn minä cadun myös sitä hywä/ cuin minä heille luwannut olin tehdä.
Jer 18:11 Nijn sano nyt heille Judas ja Jerusalemin asuwaisille: näitä sano HERra: cadzo/ minä walmistan teille onnettomuden/ ja ajattelen jotakin teitä wastan/ sentähden käändäkön cukin pahudestans/ ja paratcat teidän menon ja juonen.
Jer 18:12 Mutta he sanoit: ei se tapahdu/ me tahdomma waelda meidän ajatustem jälken/ ja tehdä cukin pahan sydämens jälken.
Jer 18:13 Sentähden sano HERra: kysykät pacanain seas/ cuca on joscus sencaltaista cuullut/ että neidzy Israel nijn cauhian työn teke.
Jer 18:14 Pysykö sijs lumi enämmän aica kiwein päällä kedolla/ cosca Libanonist sata maahan/ ja ei sadewesi juoxe nijn nopiast/ cuin minun Canssan minun unhotta?
Jer 18:15 He suidzuttawat jumalille/ ja pahennuxen matcan saattawat ilman lackamat/ ja käywät tallamattomilla teillä.
Jer 18:16 Että heidän maans pitä autiaxi tuleman/ heille ijäisexi häpiäxi/ nijn että jocainen joca waelda ohidze/ ihmettele ja päätäns pudista.
Jer 18:17 Sillä minä tahdon itä tuulella hajotta heitä heidän wihollistens edes: minä tahdon näyttä heille selkäni ja en caswojani/ cosca he cadotetan.
Jer 18:18 MUtta he sanoit: tulcat ja käykäm neuwo pitämän Jeremiata wastan: sillä ei Papit taida wäärin mennä Laisa/ wijsasten neuwo ei puutu/ ja ei Prophetat taida wäärin opetta: Tulcat ja lyökämme händä cuoliaxi kielellä/ ja älkäm totelco mitä hän sano.
Jer 18:19 HERra/ ota waari minusta/ ja cuule minun wihollisteni äni.
Jer 18:20 Ongo se oikein/ että hywä costetan pahalla? sillä he owat caiwanet minun sielulleni cuopan. Muista sijs/ cuinga minä olen seisonut sinun edesäs/ ja puhunut heidän parastans/ ja käänsin sinun julmudes heidän puolestans.
Jer 18:21 Rangaise sijs heidän lapsians näljällä/ ja anna heidän miecalla langeta/ että heidän waimons ja leskens lapsittomaxi jääwät/ ja heidän miehens lyödäisin/ ja nuoret miehet sodas miecalla tapetaisin.
Jer 18:22 Että huuto cuuluis heidän huoneistans/ cuingas nijn äkist olet andanut tulla sotawäen heidän päällens? sillä he owat caiwanet cuopan minua fangitaxens/ ja owat wirittänet paulan minun jalcaini eteen.
Jer 18:23 Ja että sinä HERra tiedät caicki heidän juonens minua wastan/ että he tahtowat minua tappa/ nijn älä anna andexi heidän paha tecons/ ja älä anna heidän syndejäns pyhittynä olla sinun edesäs/ he olcon cukistettuna sinun edesäs/ ja tee heidän cansans sinun wihas jälken.

Vers. 15. Tallamattomilla teillä ) se on/ he palwelewat muucalaisia jumalita/ joita ei heidän Isäns tundenet/ joca oli outo asia/ nijncuin waeldamatoin tie.
v. 18. Ei puutu ) se on/ nijncuin muutamat wielä sanowat: heidän wircans on Jumalast/ pyhä seuracunda ei taida exyä/ Sup. c. 7:8.
v. 21. Rangaise sijs ) Sup. 11:20.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52