Propheta Jeremia.

XXIV. Lucu.

 

JEremia ilmoitta että HERra oli näyttänyt hänelle caxi coria/ yhden täynnä hywiä ficunoita/ ja toisen pahoja/ jotca ei kelwannet syödä/ v. 1.
jonga näyn HERra idze on selittänyt/ nimittäin/ että hän on armahtawa. C. Jechoniata ja caickia nijtä/ jotca mielelläns menit Babelin fangeuteen/ ja tahto autta heitä cotia jällens/ v. 4.
mutta C. Zedechian ja muut jotca ei mielistynet hänen cansans/ tahto hän hucutta näljällä/ rutolla/ ja miecalla/ v. 8.

 

Jer 24:1 CAdzo/ HERra osotti minulle caxi ficuna coria/ pandua HERran Templin eteen ( sijttecuin NebucadNezar Babelin Cuningas oli wienyt pois Jechonian Jojachimin pojan Judan Cuningan/ ja Judan päämiehet ja sepät Babelijn )
Jer 24:2 Yhdesä corisa oli aiwa hywät ficunat/ nijncuin ensin kypsynet ficunat owat: mutta toises coris olit aiwa pahat ficunat/ nijn ettei nijtä taittu syödä/ että he olit nijn pahat.
Jer 24:3 Ja HERra sanoi minulle: Jeremia/ mitäs näet? minä sanoin: ficunita: hywät ficunat owat aiwa hywät/ ja pahat owat aiwa pahat/ ettei nijtä taita syödä nijn pahat he owat.
Jer 24:4 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Jer 24:5 Näitä sano HERra Israelin Jumala: nijncuin nämät ficunat owat hywät: nijn minä tahdon myös armollisest corjata Judan fangeja/ jotca minä tästä Caupungist olen lähettänyt Chaldean maalle:
Jer 24:6 Ja tahdon armollisest cadzo heidän puoleens/ ja tahdon tuoda heitä tähän maahan jällens/ ja tahdon raketa heitä ja en lyödä maahan: minä tahdon heitä istutta ja en repiä ylös.
Jer 24:7 Ja tahdon anda heille sydämen että he minun tundewat/ että minä olen HERra/ ja he owat minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans: sillä heidän pitä caikest heidän sydämestäns minun tygöni idzens käändämän.
Jer 24:8 Mutta nijncuin pahat ficunat owat pahat/ ettei cucan nijtä syödä taida/ sano HERra: nijn tahdon minä myös hyljätä Zedechian Judan Cuningan/ nijn myös hänen päämiehens/ ja mitä Jerusalemin jäänyt on/ ja jotca Egyptis asuwat.
Jer 24:9 Minä tahdon saatta heille onnettomuden/ ja en tahdo anda heidän olla josacusa waldacunnas maan päällä/ nijn että heidän pitä häpiään tuleman/ sanan parrexi/ jutuxi ja kirouxexi jocapaicas/ cuhunga minä heidän poisajawa olen/
Jer 24:10 ja tahdon lähettä miecan/ näljän ja ruton heidän secaans/ sijhenasti cuin heidän pitä maasta huckuman/ jonga minä heille ja heidän Isillens andanut olen.

Vers. 1. Jechania ) ja
V. 8. Zedechia ) Lue Historia 4. Reg. 24. ja 25.
V. 7. Caikest heidän sydämestäns ) Cadzo Deut. 6:5. cap. 30:6.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52