Propheta Jeremia.

LI. Lucu.

 

JEremia ennusta taas Babelita wastan/ että se pitä cauhiast häwitettämän/ v. 1.
etc. ad finem . Että he nijn ylpest olit sotinet Jumalan Canssa wastan/ ryöstänet/ ja fanginnet/ v. 24.
34. ja 49. Mutta Jumalan Canssa pitä taas sieldä pelastettaman v. 5.
ja 50. Ja tämän ennustuxen lähettä Jeremia kirjoitettuna Babelijn Serajan Nerian pojan cansa/ cosca hän Cuningan Zedechian cansa meni Babelijn/ v. 59.
Ja käske hänen luke heidän edesäns Babelis/ ja sijtte sitoa sijhen kiwen ja paiscata sen Phrathin wirtaan/ tiedoxi/ että Babel pitä nijn upotettaman ja häwitettämän/ v. 61.

 

Jer 51:1 NÄitä sano HERra: Cadzos/ minä nostan angaran ilman Babelita wastan/ ja hänen asuwaisians wastan/ jotca idzens owat asettanet minua wastan.
Jer 51:2 Minä lähetän wiscajat Babelijn/ joidenga pitä händä wiscaman/ ja käwäisemän hänen maans/ näiden pitä jocapaicas oleman hänen ymbärilläns hänen onnettomudens päiwänä.
Jer 51:3 Sillä hänen ambujans ei pidä taitaman ammuta/ ja hänen warustettuns ei pidä taitaman idzens warjella. Älkät sijs säästäkö hänen nuorucaisians/ tappacat caicki hänen jouckons/
Jer 51:4 Nijn että lyödyt macaisit Chalderein maalla/ ja pistetyt hänen catuillans:
Jer 51:5 Sillä Israelin ja Judan ei pidä hyljättämän HERralda Zebaothilda heidän Jumalaldans nijncuin lesket/ waicka heidän maans on cowin rickonut Israelin Pyhä wastan:
Jer 51:6 Paetcat Babelist/ että jocainen auttais sieluans/ ettet te huckuis hänen pahudesans? sillä tämä on HERran coston aica/ ja hän tahto hänen maxa.
Jer 51:7 Cullainen calcki Babel/ joca on coco mailman juowuttanut/ on HERran kädes/ caicki pacanat owat juonet hänen wijnastans/ sentähden owat pacanat nijn hulluxi tullet.
Jer 51:8 Cuinga pian Babel on langennut ja murscaxi lyöty/ walittacat händä/ ottacat myös woidellusta hänen haawallens/ jos hän/ mitämax/ taidais parata.
Jer 51:9 Me parannamme Babeli/ mutta ei hän tahdo terwexi tulla/ andacat sijs hänen olla/ ja käykäm idzecukin maallens: Sillä hänen rangaistuxens ulottu haman taiwasen/ ja astu pilwin ylös.
Jer 51:10 HERra on tuonut edes meidän wanhurscaudem/ tulcat ja luetelcam HERran meidän Jumalam töitä Zionis.
Jer 51:11 Ja teroittacat nuolet hywin/ ja walmistacat kilwet/ HERra on herättänyt Medenin Cuningasten sydämen: Sillä hänen ajatuxens owat Babelita wastan/ häwittä händä: Sillä tämä on HERran costo/ hänen Templins costo.
Jer 51:12 Ja ripustacat nyt lippu ylös muurein päälle Babelis/ asettacat wartia/ pangat wartiat/ toimittacat wäijyjät: Sillä HERra ajattele jotain/ ja on myös täyttäwä mitä hän Babelin asuwaisi wastan on puhunut.
Jer 51:13 Sinä joca suuren weden tykönä asut/ jolla myös owat suuret tawarat/ sinun loppus on tullut/ ja sinun ahneudes on lacannut.
Jer 51:14 HERra Zebaoth on wannonut sen sieluns cautta: Minä tahdon täyttä sinun ihmisillä/ nijncuin ruohomadoilla/ heidän pitä laulaman sinulle wirren.
Jer 51:15 JOca maan woimallans tehnyt on/ ja mailman pijrin hänen taidollans walmisti/ ja taiwan toimellisudellans wenytti.
Jer 51:16 Cosca hän jylise/ nijn paljo wettä taiwast tule alas: hän temma pilwet ylös hamast maan ärestä. Hän teke leimauxet sates/ ja tuo tuulen salaisist sioistans.
Jer 51:17 Caicki ihmiset owat tompelit heidän taidosans/ ja jocainen culdaseppä häwäistän cuwinens.
Jer 51:18 Sillä heidän epäjumalans owat wietellyxet/ ja ei ole heisä elämätä. He owat sula turhuus ja pettäwäiset tegot/ heidän täyty huckua/ cosca heitä edzitän.
Jer 51:19 Mutta ei se nijn ole/ joca Jacobin tawara on/ waan se on se/ joca caicki luo/ ja Israel on hänen perimisens waldicka/ HERra Zebaoth on hänen nimens.
Jer 51:20 SInä olet minun wasaran/ minun sotaasen/ ja minä lyön sinun cauttas Canssat/ ja häwitän waldacunnat/ minä lyön sinun cauttas hewoiset/ ja radzastajat.
Jer 51:21 Minä ricon sinun cauttas waunut ja heidän ajajans/ minä lyön sinun cauttas miehet ja waimot.
Jer 51:22 Minä lyön sinun cauttas wanhat ja nuoret/ minä lyön nuorucaiset ja neidzet/ minä lyön sinun cauttas paimenet ja laumat:
Jer 51:23 Minä lyön sinun cauttas peldomiehet ja iket/ minä lyön sinun cauttas Ruhtinat ja Herrat.
Jer 51:24 Sillä minä tahdon maxa Babelille ja caikille Chalderein asuwaisille caiken heidän pahudens/ cuin he owat Zionille tehnet/ teidän silmäinne edes/ sano HERra.
Jer 51:25 Cadzo/ minä tulen tygös sinä wahingolinen wuori/ joca coco mailman turmelet/ sano HERra. Minä ojennan minun käteni sinun ylidzes/ ja wieritän sinun alas wuorelda/ ja teen poltetun wuoren sinusta.
Jer 51:26 Nijn ettei sinusta eikä culmakiwiä eli perustuskiwiä taita otta: Waan sinun pitä oleman ijancaickisen autian/ sano HERRA.
Jer 51:27 NOstacat lippu ylös maalla/ soittacat waskitorwe pacanain seas/ warustacat pacanat händä wastan/ cudzucat händä wastan nämät waldacunnat: Ararat/ Meni ja Ascenas: toimittacat sodanpäämiehet händä wastan/ tuocat hewoiset/ nijncuin hörräwäiset wapsaiset.
Jer 51:28 Warustacat pacanat händä wastan/ nimittäin: Medenin Cuningat heidän Ruhtinastens ja Herrains cansa/ ja caicki heidän maans wallan/ nijn että maa wapisis ja peljästyis.
Jer 51:29 Sillä HERran ajatuxet tahtowat tulla täytetyxi Babelita wastan/ nijn että hän teke Babelin maan autiaxi/ joisa ei kenengän pidä asuman.
Jer 51:30 Babelin Sangarit ei pidä uscaldaman mennä sotaan: Waan linnoisa pysymän/ heidän wäkewydens on pois/ ja owat tullet nijncuin waimot/ hänen asumisens owat sytytetyt/ ja hänen telkens taitetut ricki.
Jer 51:31 Täsä juoxe yxi toisen edidzen/ ja yxi sanansaattaja cohta toista/ ilmoittaman Babelin Cuningalle/ että hänen Caupungins on haman loppun woitettu/
Jer 51:32 Ja maan tiet suljetut/ ja meret poldetut/ ja sotawäki pelcurixi tullut.
Jer 51:33 Sillä näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Tytär Babel on nijncuin rijhen permando/ hänen tappamisens aica on tullut. Hänen nijttämisens aica on tullut.
Jer 51:34 NebucadNezar on minun syönyt/ ja cukistanut minun/ hän on tehnyt minun tyhjäxi astiaxi/ hän on niellyt minun nijncuin Draki/ hän on täyttänyt hänen wadzans minun hercullisudestani/ hän on minun ajanut pois:
Jer 51:35 Mutta nyt löytän Babelis se coiruus joca minulle ja minun lihalleni on tehty/ sano Zionin asuwa: ja minun werelleni Chaldean asuwaisten päälle/ sano Jerusalem.
Jer 51:36 Sentähden sano HERra näin: Cadzo/ minä toimitan sinun asias/ ja costan sinun/ minä cuiwan hänen merens/ ja annan cuiwata hänen caiwons.
Jer 51:37 Ja Babelin pitä tuleman kiwiraunioxi ja Drakein asumasiaxi/ ihmexi/ ja wilistämisexi/ nijn ettei kenengän pidä siellä asuman.
Jer 51:38 Heidän caickein pitä räyskymän/ nijncuin Lejonin/ ja huutaman nijncuin nuorten Lejonein:
Jer 51:39 Minä panen heidän/ heidän juomisens cansa helteseen/ ja juowutan heidän/ nijn että heidän pitä iloisexi tuleman ja macaman ijancaickista unda/ josta ei heidän ikänäns pidä herämän/ sano HERra.
Jer 51:40 Minä wien heidän alas nijncuin caritzat teurastetta/ nijncuin jäärät ja caurit:
Jer 51:41 Cuinga Sesach on nijn woitettu/ ja se ylistetty coco mailmasa nijn otettu? Cuinga on Babel tullut ihmexi caickein pacanain seas?
Jer 51:42 Meri on käynyt Babelin ylidzen/ ja se on peitetty monella allolla.
Jer 51:43 Hänen Caupungins owat hyljätyt/ cuiwaxi ja kylmäxi maaxi tullet/ maaxi josa ei kengän asu/ ja cusa ei yhtän ihmistä waella.
Jer 51:44 Sillä minä olen edzinyt Beli Babelis/ ja rewäisnyt hänen curcustans sen cuin hän on niellyt. Ja pacanain ei pidä enä juoxeman hänen tygöns: Sillä Babelin muurit owat myös maahan jaonnet.
Jer 51:45 LÄhtekät sieldä ulos minun Canssan/ jocainen auttacan hänen sieluans/ HERran julmasta wihasta.
Jer 51:46 Teidän sydämen taitais muutoin pehmexi tulla/ ja näändyä sijtä sanomast cuin maalla pitä cuuluman: Sillä yhtenä wuonna pitä sanoma cuuluman/ nijn myös toisna wuonna wäkiwallast maalla/ ja yhden Ruhtinan pitä oleman toista wastan.
Jer 51:47 Sentähden cadzo/ aica tule/ että minä Babelin epäjumalat edzin/ ja coco heidän maans pitä tuleman häpiään/ ja hänen lyötyns pitä siellä macaman.
Jer 51:48 Taiwan ja maan/ ja mitä nijsä on/ pitä iloidzeman Babelist/ että hänen cukistajans owat tullet pohjasta/ sano HERra.
Jer 51:49 Ja nijncuin Babel Israelis on caatanut lyödyt: nijn pitä myös lyödyt Babelis caattaman coco maasa.
Jer 51:50 Mengät sijs matcaan te cuin oletta wälttänet miecan/ ja älkät cauwan wijpykö/ ajatelcat HERran päälle/ caucaisella maalla/ ja pitäkät Jerusalem mielesän.
Jer 51:51 Me olemme häpiään tullet/ cuin me cuulimme sen häwäistyxen/ ja häpiä peitti meidän caswom/ cosca muucalaiset tulit HERran huonen Pyhään.
Jer 51:52 Sentähden cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että minä hänen epäjumalans edzin/ ja coco maalla pitä cuolemahaawat saanet huocaman.
Jer 51:53 Ja jos Babel astuis ylös taiwasen/ ja kijnnitäis idzens corkeuteen/ nijn pitä cuitengin cukistaitten tuleman minulda hänen päällens/ sano HERra.
Jer 51:54 Äni cuulu Babelist/ suuri walitus Chalderein maalda.
Jer 51:55 Sillä HERra häwittä Babelin/ hän häwittä hänen nijn suurella riecunalla ja capinalla/ että hänen aldons pauhawat/ nijncuin isoit wedet.
Jer 51:56 Sillä häwittäjä on tullut Babelin päälle/ hänen Sangarins käsitetän/ heidän joudzens taitetan: Sillä coston Jumala/ HERra maxa hänelle.
Jer 51:57 Minä juowutan hänen Ruhtinans/ Tietäjäns/ Herrans/ Sodanpäämiehens ja sotawäkens/ nijn että heidän pitä lewäjämän ijancaickist unda/ josta ei heidän enä pidä heräjämän/ sano Cuningas jonga nimi on HERra Zebaoth:
Jer 51:58 Näitä sano HERra Zebaoth: Muurit pitä sen suuren Babelin ymbärildä sala caiwettaman/ ja hänen corkiat owens tulella poltettaman/ että pacanain työn pitä turhan oleman/ ja poltettaman mitä Canssa waiwalla owat rakendanet.
Jer 51:59 NÄmät owat sanat jotca Propheta Jeremia käski SeraJalle Nerian pojalle Mashean pojan/ cosca hän Zedechian Judan Cuningan cansa meni Babelijn hänen waldacundans neljändenä wuotena. Ja SeraJa oli rauhallinen Ruhtinas.
Jer 51:60 Ja Jeremia kirjoitti caiken onnettomuden/ joca piti Babelin päälle tuleman/ kirjaan/ nimittäin/ caicki nämät sanat jotca owat kirjoitetut Babelita wastan.
Jer 51:61 Ja Jeremia sanoi SeraJalle: Cuin sinä tulet Babelijn/ nijn cadzo ja lue caicki nämät sanat/ ja sano:
Jer 51:62 HERra sinä olet puhunut tätä paicka wastan/ häwittäxes sitä/ nijn ettei kenengän pidäis asuman täsä/ eikä Canssa eli carja:
Jer 51:63 Waan oleman ijancaickisna autiana. Ja coscas olet lukenut caiken kirjan: nijn sido sijhen kiwi/ ja paisca händä Phrathijn/ ja sano: Näin pitä Babelin upotettaman/ ja ei jällens nouseman ylös sijtä onnettomudesta/ jonga minä tuotan hänen päällens/ waan huckuman. Aina tähän asti on Jeremia puhunut.

Vers. 3. Wiscaman ) Nijncuin jywiä wiscatan ja pohdetan.
V. 6. Paetcat Babelist ) Että tämä Babel on ollut hänen Cuningans cansa/ uden Babelin/ nimittäin Ruomin ja Antichristuxen cuwa. Pyhä Hengi puhu näillä sanoilla ja muilla tästä lugusta/ Apoc. 18 neuwoxens hänen Canssans pakeneman sijtä/ ettei heidän pidäis tuleman sen waiwoist osallisexi.
V. 7. Hulluxi ) Jotca ylpiäst kehuwat nijncuin tyhmät.
V. 10. Meidän wanhurscaudem ) Sillä waicka cuinga Jumalan seuracunda taitanut on rickoa Jumalata wastan/ ja sencaltaisita rangaistuxia ansainnut: nijn on hän cuitengin wanhurscas ja wiatoin hänen wainoittens suhten.
V. 17. Heidän taidosans ) Se on/ heidän opillans ja epäjumalan palweluxellans.
V. 27. Ararat/ Meni/ Ascenas ) Ne owat suurembi ja wähembi Armenia/ ja wähembi Asia/ jotca Cyrus woitti/ ennencuin hän meni Babelita wastan.
V. 30. Nijncuin waimot ) Pelcureixi ja epäilewäisixi nijncuin waimot lapsen waiwas.
V. 39. Heidän juomisens cansa ) Se on/ minä annan heidän wapasta ryypätä tygöns coco mailman Canssan ja tawaran/ ja sijtä tuhlata ja pyristellä: mutta cuin he owat caickein suruttomat/ pitä heidän peräti cukistettaman/ Lue. Dan. cap. 5.
V. 41. Sesach ) Sup. 25:26.
V. 59. Meni Babelijn ) Ennen cuin Jerusalem tuli häwitetyxi: ilman epäilemät suostuman ja wannoman Babelin Cuningalle.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52