Propheta Jeremia.

X. Lucu.

 

JEremia waroi Jumalan Canssa/ seuramast pacanain epäjumalan palwelust ja taicaust/ v. 1.
jotca ei ole jumalat/ mutta turhuus/ v. 3.
8. 14. HERra on yxinäns Jumala/ joca taiwan ja maan on tehnyt/ etc. v. 6.
10. 16. Uhca/ että HERra heittä heidän pois maastans/ v. 17.
walitta sitä surullisest/ v. 19.
ja rucoile että HERra heitä cohtullisest rangaisis/ eikä peräti hucutais/ v. 23.

 

Jer 10:1 CUulcat mitä HERra teille sano: te Israelin huone.
Jer 10:2 Näitä sano HERra: ei teidän pidä oppeman pacanain tapa/ eikä teidän pidä taiwan merkejä pelkämän.
Jer 10:3 Sillä pacanain jumalat ei ole muu cuin turhuus/ he hackawat puun medzästä/ ja seppä walmista sen kirwellä/
Jer 10:4 Ja caunista hopialla ja cullalla/ ja kijnittä sen nauloilla ja wasaralla/ ettei se lange maahan.
Jer 10:5 Ne owat tehdyt nijncuin wahwat palmupuut/ waan ei he taida puhua/ ja heitä täyty myös canda: sillä ei he taida käydä/ sentähden ei teidän pidä nijtä pelkämän/ sillä ei ne taidä autta eikä wahingoitta.
Jer 10:6 MUtta HERra/ ei yxikän ole sinun wertas/ sinä olet suuri/ ja sinun nimes on suuri/ jongas töilläs taidat osotta.
Jer 10:7 Kenengä ei pidäis sinua pelkämän/ sinä pacanain Cuningas? sinua pitä cuultaman: sillä ei caickein pacanain lasten seas eikä yhdesäkän waldacunnas ole sinun wertas.
Jer 10:8 He owat caicki tyhmät ja taitamattomat: sillä puu osotta turhuden.
Jer 10:9 Taottu hopia tuodan meren ylidze/ ja culda tuodan Uphasta/ walmistettu tecomiehildä ja hopiasepildä/ he puetetan kellaisella silkillä ja purpuralla/ jotca caicki owat taitawain työt.
Jer 10:10 Mutta HERra on oikia Jumala/ eläwä Jumala/ ja ijancaickinen Cuningas/ hänen wihans edes wapise maa/ ja pacanat ei taida kärsiä hänen uhcaustans.
Jer 10:11 Nijn sanocat sijs heille näin: jumalat jotca ei taiwasta eikä maata tehnet ole/ cadotcan maasta ja taiwan alda.
Jer 10:12 Mutta hän on tehnyt maan woimallans ja mailman pijrin wijsaudellans/ on myös lewittänyt taiwan ymmärryxelläns.
Jer 10:13 Cosca hän jylistä/ silloin on paljo wettä taiwan alla/ ja wetä ylös udun maan äristä/ hän teke pitkäisen leimauxen saten cansa/ ja anda tuulen tulla salaisesta paicasta.
Jer 10:14 Caicki ihmiset owat tyhmät heidän taidosans/ ja caicki hopiasepät owat häpiäs cuwinens: sillä heidän cuwans owat petos/ ja ei heisä ole henge.
Jer 10:15 Se on caicki turha ja petollinen työ/ heidän pitä huckuman/ cosca heitä edzitellän.
Jer 10:16 Mutta Jacobin osa ei ole sencaltainen: waan hän on se joca caicki luonut on/ ja Israel on hänen perindöns widza/ hänen nimens on HERra Zebaoth.
Jer 10:17 Ota sinun cauppas pois maasta/ joca asut wahwas Caupungisa: sillä näin sano HERra:
Jer 10:18 Cadzo/ minä heitän pois tällä haawalla maan asujamet/ ja waiwan nijn heitä että heidän pitä sen tundeman.
Jer 10:19 Woi minun murheni ja sydämeni suru: waan minä luulen että se on minun waiwan/ jonga minun pitä kärsimän: minun majan on hajotettu/ ja caicki minun nuorani owat catkennet.
Jer 10:20 Minun lapseni owat pois/ eikä ole joca rakenda minun majani jällens/ ja ei kengän pane ylös minun teldani.
Jer 10:21 Sillä paimenet owat tyhmäxi tullet/ eikä kysy HERra.
Jer 10:22 Sentähden ei he taida oikein opetta/ waan caicki heidän laumans on hajotettu/ cadzo/ sanoma tule/ ja suuri wapistus pohjan maalda: Judan Caupungit pitä kylmille tuleman ja Drakein asumasiaxi.
Jer 10:23 MInä tiedän HERra ettei ihmisen tie ole hänen woimasans/ eikä yhdengän miehen wallas/ cuinga hän waellais ja käymisens ojennais.
Jer 10:24 Curita HERra minua/ mutta cuitengin cohtudella ja ei sinun julmudesas/ ettes minua peräti hucutais.
Jer 10:25 Mutta wuodata wihas pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden sucuin päälle/ jotca ei sinun nimes rucoile: sillä he owat syönet ja niellet Jacobin/ he owat tehnet hänen cansans lopun/ ja hänen asuinsians häwittänet.

Vers. 2. Taiwan merkejä ) Cadzo Esa. 47:13. Lev. 19:26.
V. 17. Caupungisa ) Nimittäin/ Jerusalemis.
V. 23. Ihmisen tie ) se on/ ihminen on perisynnin cautta nijn turmeldu/ ettei hän idzestäns taida sitä tietä waelda joca Jumalalle kelpa/ mutta HERra on se joca hänes waicutta sekä tahdon että tegon/ sijhen cuin hywä on/ Phil. 2:13.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52