Propheta Jeremia.

III. Lucu.

 

HERra walitta Israelin waldacunnan catumattomutta/ ja waicka Juda näke cuinga Israel rangaistan/ ei he cuitengan paranna heitäns/ waan tekewät pahemmin/ v. 6.
käske Jeremian neuwo heitä parannuxeen/ nijn hän tahto wielä otta heitä armoons/ v. 12.
lupa wielä kerran otta heitä Canssaxens/ ja anda heille opettajat heidän sydämens jälken/ v. 13.
ei sijtten enä Lewin uhreist lucua pidetä/ waan ynnä heidän cansans cootan caicki pacanat hänen waldacundaans palweleman händä v.14. Mutta ei he pidä lucua näistä/ v. 20.
ainoastans catuwaiset tunnustawat/ että he owat turhan waiwannet heitäns/ heidän Isäins säädyillä/ ja nijn wihoittanet hänen/ v. 23.

 

Jer 3:1 Sananlascu on: cosca mies eroitta waimons tyköns/ ja waimo mene pois hänen tyköns/ ja otta toisen miehen: ottaco hän hänen jällens? eikö maa nijn saastutetais? Mutta sinä olet huorintehnyt monen huorintekiän cansa/ mutta tule cuitengin jällens minun tygöni/ sano HERra.
Jer 3:2 NOsta silmäs ylös corkeuten/ ja cadzo/ cuinga sinä jocapaicas huorinteet. Sinä istut tiellä/ ja odotat heitä nijncuin ryöwäri corwesa/ ja saastutat maan huorudellas ja pahudellas.
Jer 3:3 Sentähden pitä amusaten tuleman pois/ eikä ehtosaten tuleman: sinulla on porton caswot/ et sinä tahdo ensingän häwetä?
Jer 3:4 Ja cuitengin sinä huudat minua:
Jer 3:5 Minun Isän/ minun nuorudeni johdattaja/ wihastuckos ijancaickisest/ ja et käänny julmudestas? cadzo/ sinä opetat ja teet paha/ ja et taita hillitä.
Jer 3:6 JA HERra sanoi minulle/ Cuningas Josian aicana: oletcos myös nähnyt mitä se luopunut Israel teki? hän meni caikille wuorille/ ja jocaidzen wiherjäisen puun ala/ ja teki siellä huorutta:
Jer 3:7 Ja cosca hän näitä caickia tehnyt oli/ sanoin minä: käännä sinuas minun tygöni/ mutta ei hän käändänytkän idzens.
Jer 3:8 Ja waicka hänen paatunut sisarens Juda näki/ cuinga minä sen luopunen Israelin huorutta nuhtelin ja hyljäisin hänen/ ja annoin hänelle erokirjan/ ei cuitengan hänen sisarens se paatunut Juda pelkä/ mutta mene ja teke myös huorutta.
Jer 3:9 Ja hänen huorudens sanomast on maacunda saastutettu: sillä hän teke huorutta puun ja kiwen cansa.
Jer 3:10 Ja caikisa näisä ei se paatunut hänen sisarens Juda käännä idzens minun tygöni caikest sydämestäns/ mutta teeskele/ sano HERra.
Jer 3:11 JA HERra sanoi minulle: luopunut Israel on jaloxi luettapa paatunen Judan suhten.
Jer 3:12 Mene ja saarna pohjas päin näin/ ja sano: Käännä sinus sinä luopunut Israel/ sano HERra/ nijn en minä käännä caswoani teistä pois: sillä minä olen laupias/ sano HERra/ ja en wihastu ijancaickisest.
Jer 3:13 Tunne ainoastans sinun pahatecos/ ja ettäs olet HERra wastan syndiä tehnyt. Ja juosnut sinne tänne wierasten jumalain tygö caickein wiherjäisten puiden ala/ etkä cuullut minun ändäni/ sano HERra.
Jer 3:14 Käändäkät teitän te luopunet lapset: sano HERra: sillä minä kihlan teidän minulleni/ ja otan yhden coco Caupungist/ ja coco maacunnast.
Jer 3:15 Ja minä annan teidän tulla Zionijn/ ja annan teille paimenet minun sydämeni jälken/ jotca teitä rawidzewat opilla ja wijsaudella. Ja se on silloin tapahtuwa/ cosca te caswatte ja monexi tuletta maasa.
Jer 3:16 Ei sijhen aican/ sano HERra/ pidä enä puhuttaman HERran lijton Arkista/ eikä sitä enä muistettaman/ taicka sijtä saarnattaman/ eli sitä edzittämän/ taicka enä tehtämän.
Jer 3:17 Mutta Jerusalem cudzutan sijhen aican HERran istuimexi/ ja caicki pacanat pitä idzens sinne cocoman HERran nimen tähden/ eikä heidän pidä enä waeldaman pahan sydämens ajatusten jälken.
Jer 3:18 Silloin pitä Judan huonen menemän Israelin huonen tygö/ ja pitä ynnä tuleman pohjaisesta päin sijnä maasa/ jonga minä olen andanut teidän Isillen perinnöxi.
Jer 3:19 Ja minä sanon: cuinga monda lasta minä olen andawa sinulle/ ja sen hywän maan/ ja ihanaisen perinnön/ nimittäin/ pacanain joucon. Ja minä sanon sinulle: silloin sinä olet cudzuwa minun hywäxi Isäxi/ etkä pakene minua.
Jer 3:20 Mutta Israelin huone ei pidä lucua minusta/ nijncuin waimo pettä racastajans/ sano HERra.
Jer 3:21 Sentähden pitä cuuluman walitus/ itcu ja parcu Israelin lapsilda corkeudes/ että he owat pahoin tehnet/ ja HERran heidän Jumalans unohtanet:
Jer 3:22 Nijn palaitcat te luopunet lapset/ nijn minä parannan teitä teidän tottelemattomudestan.
Jer 3:23 CAdzo/ me tulemma sinun tygös: sillä sinä olet HERra meidan Jumalam. Totisest ei ole wuoret ja cuckulat ilman petosta/ totisest ei ole Israelillä yhtän apua/ waan ainoa HERra meidän Jumalam.
Jer 3:24 Ja meidän Isäim asetuxet/ jotca me nuorudest olemma pitänet/ pitä häpiällä käymän pois/ ynnä heidän lammastens/ carjans/ poicains ja tytärtens cansa:
Jer 3:25 Sillä se johon me luotimme/ on meille caicki häpiäxi: ja johon me uscalsimme/ sitä meidän pitä häpemän: sillä me sen cansa teim syndiä HERra meidän Jumalatam wastan/ sekä me että meidän Isäm/ hamast meidän nuorudestam/ nijn tähän päiwän asti/ ja en me totellet HERran meidän Jumalam ändä.

Vers. 14. Minä kihlan teidän ) Tämä on lupaus Udest Testamendist
v. 15. Annan teille paimenet ) se on/ Pyhät Apostolit/ ja heidän opetuslapsens.
v. 16. Ei pidä enä puhuttaman HERran lijton Arkista ) Tästä näky/ että Lewitain Laki uhreins ja menoins cansa lacka Udes Testamendis/ josta Christus puhu/ Matth. 11:13. Caicki Laki ja Prophetat owat ennustanet Johannexen asti. Ja Epistola Hebrerein tygö mones paicas. Cadzo myös Infr. 31:31.
v. 24. Meidän Isäim asetuxet ) Cadzo mikä ylistys on ihmisten säädyillä Jumalan tykönä. Item Ezech. 20:18.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52