Propheta Jeremia.

XII. Lucu.

PRopheta kysele Jumalalle/ mingätähden jumalattomille käy nijn hywin/ v. 1.
walitta HERran puolesta/ että Judan maata nijn cauwan häwitetän asuwaisten pahuden tähden/ ja ettei he usco hänen sanans/ v. 4.
sano hyljännens huonens ja Canssans wihollisillens saalixi/ v. 7.
ja että he owat jo häwitetyt ja pitä wielä enämmin häwitettämän/ v. 10.
cuitengin tahto hän costolla edziä kyläns miehiä/ jotca sitä teit/ ja nijn heitä pelasta/ v. 14.
jos myös heidän wihollisens oppisit tundeman hänen/ nijn he tulisit hänen Canssaxens/ v. 16.

 

Jer 12:1 HERra/ jos minä wielä käwisin sinun cansas oikeudelle/ nijn sinä cuitengin löytän hurscaxi/ cuitengin puhun minä sinun cansas oikeudesta. Mixi käy jumalattomille nijn hywin/ ja ylöncadzoilla on caickinaista kyllä.
Jer 12:2 Sinä istutat heitä juurtuman/ caswaman ja candaman hedelmän/ sinä annat heidän paljon kerscata sinustas/ joca ei ole heidän sydämestäns/ mutta minun sinä HERra tunnet/ näet myös ja tutkistelet minun sydämeni sinun edesäs.
Jer 12:3 Temma heitä nijncuin lambaita teuraxi tehtä/ ja pyhitä heitä tapetta.
Jer 12:4 CUinga cauwan sijs pitä maan nijn surkiast oleman/ ja ruohon caikis paicois kedolla cuiwaman/ asuwaisten pahuden tähden/ että sekä eläimet että linnut catowat: sillä he sanowat: hän kyllä wähän tietä cuinga meille käy.
Jer 12:5 Jos he wäsyttäwät teidän/ jotca jalcaisin käywät/ cuinga sijs sinun silloin käy/ cosca sinun täyty hewoismiesten cansa juosta/ ja jos sinä edzit nijsä maacunnis suruttomutta joisa rauha on/ mitä sinulle on tapahtuwa sen ylpiän Jordanin tykönä?
Jer 12:6 Sillä weljes ja Isäs huone cadzowat myös sinun ylön ja pitittäwät sinua täydellä curculla/ sentähden älä usco heitä jos he wielä ystäwälisest sinun cansas puhuwat.
Jer 12:7 Sentähden minun täyty anda minun huoneni ylön/ ja paeta minun perindötäni/ ja anda minun rackan sieluni wihollisten käsijn.
Jer 12:8 Minun perindön on tullut minulle nijncuin Lejoni medzäs ja räysky minua wastan/ sentähden wihan minä händä.
Jer 12:9 Minun perindön on nijncuin kirjawa lindu/ jonga ymbärillä linnut heidäns cocowat/ noscat ja cootcat teitän caicki eläimet kedolla/ tulcat ja syökät.
Jer 12:10 Monet paimenet owat häwittänet minun wijnamäkeni/ ja sotcunet minun peldoni/ he owat tehnet minun caunin peldoni corwexi ja autiaxi.
Jer 12:11 Minä näen jo caiketi/ cuinga surkiast hän on häwittänyt/ että coco maa on kylmillä/ mutta ei yxikän pannut sitä sydämeens.
Jer 12:12 Sillä häwittäjät tulewat caikille cuckuloille corwesa/ ja HERran miecka culutta yhdest maan ärest nijn toiseen/ ja ei yhdelläkän lihalla pidä rauha oleman.
Jer 12:13 He kylwäwät nisuja/ mutta heidän pitä ohdackeitä nijttämän/ he tekewät idzellens paljon waiwa/ mutta ei heidän pidä sitä nautidzeman/ eikä iloidzeman heidän wuoden tulostans/ HERran julman wihan tähden.
Jer 12:14 NÄitä sano HERra caickia pahoja minun kyläni miehiä wastan/ jotca tarttuwat minun perindööni/ jonga minä Canssalleni Israelis jacanut olen: cadzo/ minä rewin heitä ylös heidän maastans/ ja otan ulos Judan huonen juuri heidän keskeldäns.
Jer 12:15 Ja cosca minä olen heidän ottanut ulos/ armadan minä jällens heitä/ ja annan cullekin oman perindöns ja maans jällens.
Jer 12:16 Ja se on tapahtuwa/ jos he minun Canssastani oppiwat wannoman minun nimeni cautta ( nijn totta cuin HERra elä ) nijncuin he ennen minun Canssani opetit wannoman Baalin cautta: nijn pitä heitä myös rakettaman minun Canssani seas.
Jer 12:17 Mutta jollei he cuule/ nijn minä rewin ylös sen Canssan/ ja surman sen/ sano HErra.

Vers. 1. Mixi käy jumalattomille nijn hywin ) Cadzo Deut. 28:2.
v. 4. Hän kyllä wähän tietä ) Nimittäin/ syyn heidän cadotuxeens/ ettei he usco Jumalan eli Prophetain sanoja/ mutta sanoit: mitä hän tietä/ cuinga meidän käy.
v. 5. Jos he wäsyttäwät teidän ) se on/ jos sinä pelkät Anathotis/ mitäs sijtte teet Jerusalemis/ josa ylpiät Tyrannit asettawat idzens sinua wastan ) nijn älä sijs pelkä/ etc.
v. 7. Minun huoneni ) se on Jerusalemin Templi ja Judan Canssa/ joca mones paicas cudzutan HERran perinnöxi/ Deut. 9:29. ja 32:9. etc.
v. 10. Winamäkeni ) Cadzo Esa. 5.
v. 13. He kylwäwät nisuja ) se on/ he odottawat jocapäiwä hywä tulewan/ mutta sen pitä wielä pahemmaxi tuleman.
v. 16. Wannoman minun nimeni cautta ) Tämän cansa ymmärretän caicki oikia Jumalan palwelus/ jonga pacanat wijmein piti ottaman wastan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52