Propheta Jeremia.

XVI. Lucu.

JUmala kieldä ottamast Prophetan emändätä ja lapsia sijttämäst/ v. 1.
suruhuonesen menemäst/ v. 5.
taicka hänen Canssans ilohuonesen/ v. 8.
sillä HERra tahto curitta heitä/ heidän waimojans ja lapsians/ ja otta pois caiken heidän ilons/ ettei yhdengän pidä heitä sureman/ v. 2.
6. 9. käske sano heille tähän syyn/ nimittäin/ että he olit HERran hyljännet/ ja palwelit muita jumalita/ v. 10.
cuitengin tahto HERra heitä pelasta heidän wihollistens maalda/ v. 14.
ja cudzua heitä hänen seuracundaans/ v. 16.
cosca hän oli rangaisnut heidän syndins/ v. 18.
josta Propheta idzens lohdutta/ että pacanatkin piti ajallans oppeman HERran nimen tundeman/ 9. 19.

 

Jer 16:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Jer 16:2 Ei sinun pidä ottaman sinulles waimo/ eikä sijttämän poica eli tytärtä täsä paicas.
Jer 16:3 Sillä nijn sano HERra/ nijstä pojista ja tyttäristä/ jotca täsä paicas syndywät/ ja äiteistä cuin heitä synnyttäwät/ ja heidän Isistäns cuin heitä täsä maasa sijttäwät:
Jer 16:4 Heidän pitä cuoleman sairaudesans/ ja ei heitä pidä itkettämän eli haudattaman/ waan heidän pitä loaxi kedolle tuleman: Heidän pitä wielä sijtte miecalla ja näljällä huckuman/ ja heidän ruumins pitä linnuille taiwan alla/ ja eläimille maasa ruaxi tuleman.
Jer 16:5 Sillä nijn sano HERra: ei sinun pidä menemän peijaisijn/ eikä johonguhun paickan itkemän eli surcutteleman heitä: sillä minä olen ottanut pois minun rauhani täldä Canssalda/ sano HERra/ ja minun armoni ja laupiuteni:
Jer 16:6 Että sekä suuret että pienet pitä täsä maasa cuoleman/ ja ei haudatuxi eli itketyxi tuleman/ ja ei yhdengän pidä repimän hiuxians heidän tähtens.
Jer 16:7 Ja ei myös pidä leipä jaettaman sijnä itkemises/ että heitä lohdutettaisin cuolluen tähden/ eikä pidä annettaman juoda lohdutus maljast Isäns ja äitins tähden.
Jer 16:8 Sentähden ei pidä sinun menemän johonguun juomahuonesen/ istuman heidän wiereens/ syömän eli juoman.
Jer 16:9 Sillä nijn sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: cadzo/ minä tahdon otta pois tästä siasta/ teidän silmäin edest/ ja teidän eläisän ilon ja riemun änen/ yljän ja morsiamen änen.
Jer 16:10 JA cosca sinä nämät caicki tälle Canssalle sanonut olet/ ja he sanowat sinulle: mixi HERra uhca meille caicke tätä wastoinkäymistä? Cuca on se pahateco eli syndi/ jolla me olemma rickonet HERra meidän Jumalatam wastan?
Jer 16:11 Nijn sinun pitä sanoman heille: että teidän Isän/ sano HErra/ owat hyljännet minun ja seurannet muita jumalita/ palwellet nijtä ja cumartanet: mutta minun owat he hyljännet/ ja ei pitänet minun Lakiani.
Jer 16:12 Ja te teette wielä pahemmin cuin teidän Isänne: sillä cadzo/ cukin elä oman pahan sydämens sisun jälken/ eikä yxikän tottele minua.
Jer 16:13 Sentähden minä tahdon aja teidän pois tästä maasta/ sijhen maahan/ josta et te eikä teidän Isän mitän tiedä/ siellä pitä teidän palweleman muita jumalita ylipäiwä ja yötä/ ja en minä tahdo siellä armo näyttä teille.
Jer 16:14 SEntähden cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ ettei sijtte pidä enä sanottaman:
Jer 16:15 Nijn totta cuin HERra elä/ joca Israelin lapset Egyptin maalda on johdattanut: mutta nijn totta cuin HERra elä/ joca Israelin lapset on johdattanut pohjan maasta/ ja caikista maista/ joihin hän heitä ajanut oli: sillä minä tahdon anda heidän tulla jällens sijhen maahan/ jonga minä heidän Isillens andanut olen.
Jer 16:16 CAdzo/ minä lähetän monda calamiestä sano HERra/ heidän pitä heitä ongiman/ ja sijtte lähetän minä monda medzämiestä/ jotca heitä pitä käsittämän caikilla wuorilla/ caikilla cuckuloilla ja caikisa kiwiraunioisa.
Jer 16:17 Sillä minun silmäni näke caicki heidän tiens/ ettei heidän pidä taitaman kätke heitäns minun edestäni/ ja heidän pahatecons on minun silmäini edes salamatoin.
Jer 16:18 Ennen pitä minun caxikertaisest maxaman heidän pahattecons ja syndins/ että he owat saastuttanet minun maani heidän epäjumaludens ruumilla/ ja täytit minun perindöni heidän cauhistuxellans.
Jer 16:19 HErra sinä olet minun wäkewyden ja woiman ja minun paconi hädäsä/ pacanat pitä tuleman sinun tygös mailman äristä/ ja sanoman: meidän Isäm on pitänet wääriä ja turhia jumalita/ jotca ei autta taida.
Jer 16:20 Cuinga taita ihminen tehdä heitä jumalixi/ jotca ei jumalat oleckan? Sentähden cadzo/ minä tahdon opetta heitä/ ja tehdä heille minun käteni ja waldani tiettäwäxi/ heidän pitä ymmärtämän/ että minä cudzutan HERraxi.

Vers. 2. Waimo ) Ei HERra kiellä juuri peräti Prophetan naimast/ waan sijhen aican yhdexi merkixi/ ja sen waaran tähden cuin oli lähestywä/ nijncuin Pauluskin teke/ 1. Cor. 7.
v. 5. Surcutteleman ) Neuwotan yhteisest/ Rom. 12:15. että surullisten cansa pitä murhettiman/ cuitengin taita nijn tapahtua/ ettei sitä toisinans pidä tekemän/ jos HERra erittäin jotacuta kieldä.
v. 6. Repimän hiuxians ) HERra ymmärtä sitä/ että he pacanain tawalla reweit hiuxians cuolluitten tähden/ jonga hän kieldänyt oli/ Deut. 14:1.
v. 7. Leipä jaettaman ) Nijncuin tapa oli/ cuin näky Tob. 4:18. joca ei tapahtunut cuolluitten tähden/ waan eläwitten lohdutuxexi.
v. 16. Calamiestä ja Medzämiestä ) se on/ Christuxen Apostolit/ jotca heitä piti cudzuman hänen waldacundaans/ Matth. 4:19.
v. 18. Ruumilla ) Nimittäin/ että he monda lasta uhraisit ja poldit Molochin edes.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52