Propheta Hesekiel.

IV. Lucu.

JUmala käske Hesekielin kirjoitta Jerusalemin Caupungin tijlikiween/ ja asetta nijncuin leirin sen ymbärille/ merkixi/ että se piti wielä nyt tuleman pijritetyxi/ v. 1.
käske lewätä hänen 390. päiwä/ hänen wasemalla kyljelläns/ ja 40. oikialla/ nijden ajastaicain jälken/ cuin Israelin ja Judan huonet owat waeldanet händä wastan/ v. 4.
Otta nijn paljo ruoca tygöns/ cuin hän wissin mitan jälken sillä wälillä tarwidze syödäxens/ ja kypsendä leipäns sonnalla/ v. 9.
Merkixi/ että HERra tahdoi waiwata Jerusalemi suurella näljällä/ heidän pahain tecoins tähden/ v. 16.

Hes 4:1 JA sinä ihmisen lapsi/ ota tijlikiwi/ pane se sinun etees/ ja pijrusta sen päälle Jerusalemin Caupungi/
Hes 4:2 Ja lyö leiri sen ymbärille/ ja rakenna sijhen aita/ ja tee sijhen walli/ ja aseta sijhen sotawäki/ ja pane sotaaset sen ymbärille.
Hes 4:3 Mutta ota sinun etees rautapannu/ anna se olla rautaisen muurin edestä/ sinun ja Caupungin wälillä/ ja aseta sinun caswos händä wastan/ ja pijritä se: Se olcon Israelin huonelle merkixi.
Hes 4:4 Sinun pitä myös macaman wasemalla kyljelläs/ ja Israelin huonen pahat tegot paneman sen päälle. Nijn monda päiwä cuin sinä macat sen päällä: nijn cauwan pitä sinun myös candaman heidän pahoja tecojans.
Hes 4:5 Mutta minä tahdon tehdä sinulle heidän pahain tecoins wuosicaudet/ päiwixi/ nimittäin/ colmexi sadaxi ja yhdexäxi kymmenexi päiwäxi: nijn cauwan pitä sinun candaman Israelin huonen pahoja töitä.
Hes 4:6 Ja coscas ne olet täyttänyt: sijtte pitä sinun macaman sinun oikialla kyljelläs/ ja candaman Judan huonen pahoja töitä/ neljäkymmendä päiwä: Sillä minä annan sinulle täsä myös päiwän joca wuoden edest.
Hes 4:7 Ja aseta sinun caswos ja sinun paljas käsiwartes/ sitä ymbärinspijritettyä Jerusalemita wastan/ ja ennusta händä wastoin.
Hes 4:8 Ja cadzo/ minä tahdon panna sitet sinun päälles/ nijn ettei sinun pidä saaman käändä idzes yhdeldä kyljeldä toiselle/ sijhenasti että sinä olet lopettanut sinun pijrittämises päiwät.
Hes 4:9 Nijn ota nyt sinulles nisuja/ rukijta/ ja ohria/ papuja/ herneitä ja cauroja/ ja pane ne caicki yhteen astiaan/ ja tee sinulles nijn monda leipä sijtä/ cuin monda päiwä on/ jotca sinun kyljelläs macaman pitä/ että sinulla olis sijtä syömist/ colmexi sadaxi ja yhdexäxi kymmenexi päiwäxi.
Hes 4:10 Nijn että sinun ruocas/ jonga sinun cunakin päiwänä syömän pitä/ pitä painaman caxikymmendä Sicli: Tämän sinun syömän pitä/ yhdestä päiwästä nijn toiseen.
Hes 4:11 Wettä pitä sinun myös juoman määrällä/ nimittäin/ cuudennen osan Hinnist/ ja sen sinun pitä juoman yhdestä päiwästä nijn toiseen.
Hes 4:12 Ohraisia leipiä pitä sinun syömän/ jotca sinun heidän silmäins edes ihmisen jäljellä kypsendämän pitä.
Hes 4:13 Ja HERra sanoi: ratki näin pitä Israelin lapset syömän heidän saastaista leipäns pacanain seas/ cuhunga minä heitä ajawa olen.
Hes 4:14 Mutta minä sanoin: Woi HERra HERra/ cadzo/ minun sielun ei ole coscan wielä saastutettu: Sillä en ole minä ikänäns hamasta minun nuorudestani/ nijn tähän aican asti mitän raato taicka raadeldua syönyt/ ja ei saastainen liha ole coscan minun suuhuni tullut.
Hes 4:15 Mutta hän sanoi minulle: cadzo/ minä tahdon anda sinulle carjan sonda ihmisen jäljen edest/ jolla sinun leipäs kypsendämän pitä:
Hes 4:16 Ja sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ cadzo/ minä tahdon otta pois leiwän rawinnon Jerusalemis/ nijn että heidän pitä leipä syömän painolla ja murhella/ ja juoman wettä määrällä ja surulla. Että sekä leipä ja wesi puuttuman pitä/ ja yhden pitä sureman toisen cansa/ ja näändymän heidän pahoisa tegoisans.

Vers. 3. Merkixi ) Nimittäin/ että Jerusalem pitä ymbärins pijritettämän.
v. 5. 390. päiwäxi ) nämät luetan sijtä neljännestä Jerobeamin wuodesta/ cosca Israel luopui HERrasta/ 2. Par. $ 11:17. ja 12:1. Nijn sijhen asti cuin tämä ymbäripijrittämys/ jonga hän täsä pijrusta/ tapahtuman piti: Sillä nijn monda wuotta löytän sillä wälillä.
v. 6:40. päiwä ) Nämät luetan sijtä ajasta/ cuin Jeremia rupeis saarnaman Judan edes ja neuwoman heitä parannuxeen/ Caupungin häwityxen asti: sillä nijn monda löytän myös tällä wälillä: waicka monicahdat muut toisin ne lukewat.
v. 12. Ihmisen jäljellä ) Hänen piti keittämän sencaldaisella jäljellä/ nijncuin jocu turpella taicka lehmän sonnalla keittä: Mutta ruoca hajahta sijtä/ jolla hän keitetän: Ratki näin piti heidän myös sencaltaiseen hätän ja nälkän tuleman/ ettei heillä yhtän oikiata tulda eli leipä pitänyt oleman.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48