Propheta Hesekiel.

XXVII. Lucu.

HEsekiel ennusta wielä Tyrusta wastan/ että hän ylpeile ja kersca cauneuttans/ rickauttans/ ja suurta cauppans/ v. 1.
Nijn HERra tahto nosta itä tuulen ja muserta sen ricki/ että se pitä häwitetyxi ja cukistetuxi tuleman/ nijn että caicki jotca sen cuulewat/ pitä sitä hämmästymän/ v. 27.

Hes 27:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 27:2 Sinä ihmisen poica/ tee walitusitcu Tyrist.
Hes 27:3 Ja sano Tyruxelle/ joca on meren tykönä ja teke cauppa monen luodon Canssan cansa. Näitä sano HERra HERra: O Tyrus/ sinä olet sanonut: minä olen caickein caunin.
Hes 27:4 Sinun rajas owat keskellä merta/ ja sinun rakendajas owat walmistanet sinun caickein caunimmaxi.
Hes 27:5 Caicki sinun lautas on hongasta Samrist/ ja olet andanut tuoda Cedriä Libanonist/
Hes 27:6 Ja olet tehnyt sinun pieles sijtä/ sinun airos Basamin tammest/ sinun pijttas Elephantin luista/ ja sinun istuimes Chithimin luodoista:
Hes 27:7 Sinun purjes oli Egyptin Silkist/ ja sinun merckis neulottu sijhen/ sinun peittes kellaisest Silkist ja Elisan luodon Purpurast.
Hes 27:8 Zidonist ja Arwadist olit sinun haaximiehes ja sinulla olit toimelliset miehet Tyrist hahden perämiesnä.
Hes 27:9 Wanhimmat ja taitawat Gebalist rakendawat sinun laiwas: Caicki laiwat meresä ja haaximiehet löyttin sinun tykös/ he teit cauppa sinusa.
Hes 27:10 Persiast/ Lydiast ja Lybiast olit sinun sotawäkes/ jotca heidän kilpens ja otans sinusa ripustit/ ja sillä sinun caunistit.
Hes 27:11 Arwadist olit sinun sotajoucosas/ caicki ymbärins sinun muurias/ ja wartiat sinun Tornisas ripustit heidän kilpens sinun muuris päälle caicki ymbärins/ ja teit nijn sinun ihanaxi.
Hes 27:12 Sinun cauppas oli merellä ja annoit tuoda caickinaista calua/ hopiata/ rauta/ tina/ ja Blyijy sinun marckinalles.
Hes 27:13 Jawan/ Tubal/ ja Mesech teki cauppa sinun cansas/ ja toit orjia ja waskiastioita sinun marckinalles.
Hes 27:14 Thogarmast toit he sinulle hewoisita ja waunuja ja muuleja sinun marckinalles.
Hes 27:15 Dedanist olit sinun cauppamiehes ja sinä teit cauppa joca paicas luotocunnis/ he annoit sinulle Elephantin luita ja Heben puita lahjaxi.
Hes 27:16 Syrialaiset noudit sinun töitäs joitas teit/ toit Rubijni/ Purpurat/ Tapetejä/ Silckiä ja Sametti/ ja Christalleja sinun marckinalles.
Hes 27:17 Juda ja Israelin maa teit myös cauppa sinun cansas/ ja toit sinun marckinalles nisuja Minnithist ja Balsamita ja hunajata/ ja öljyä ja Mastixi.
Hes 27:18 Nouti myös Damascu sinun töitäs sinusta/ ja caickinaisia caluja/ wäkewän wijnan ja callin willan edest.
Hes 27:19 Dan ja Jawan ja Mehusal toit myös sinun marckinalles silitetyi raudoja/ Casia ja Calmust/ sinun cauppa tehdäxes.
Hes 27:20 Dedan osti sinulda waatteita/ joiden päällä istutan.
Hes 27:21 Arabia ja caicki Kedarin Ruhtinat caupidzit sinulle lambaita/ oinaita ja caurita.
Hes 27:22 Saban ja Raeman cauppamiehet teit sinun cansas cauppa/ ja toit sinun marckinalles caickinaisia calleita kryydejä/ calleita kiwiä ja culda.
Hes 27:23 Haran ja Canne/ ja Eden ynnä Seban cauppamiesten cansa/ Assur ja Kilmad olit myös sinun cauppamiehes.
Hes 27:24 Caicki nämät caupidzit sinulle calleita waatteita/ Silckiä ja neulotuita hameita/ jotca he calleisa Cederarcuisa hywin tallella panduna/ toit sinun marckinoilles.
Hes 27:25 Mutta meren laiwat olit ylimmäiset sinun caupasas.
Hes 27:26 Nijn sinä olet peräti rickaxi ja jaloxi tullut keskellä merta/ ja sinun haaximiehes toit sinulle suurilla wesillä.
Hes 27:27 MUtta itä tuulen pitä sinun musertaman ricki keskellä merta/ nijn että sinun tawaras/ cauppamiehes/ ostajas/ haaximiehes/ laiwain haldias/ laiwain rakendajas ja sinun caupidzias/ ja caicki sinun sotamiehes/ ja caicki Canssa sinusa/ pitä huckuman keskellä merta/ silloin cuin sinä hucut.
Hes 27:28 Nijn että satamatkin pitä wapiseman sinun hahtein haldiais huudost.
Hes 27:29 Ja caicki jotca soutawat haaximiesten ja hahtein haldioitten cansa/ pitä laiwoista maalle menemän.
Hes 27:30 Ja cowin huutaman sinun tähtes/ waikiast walittaman ja heittämän tomua pääns päälle/ ja tuhcaan idzens tahraman.
Hes 27:31 Heidän pitä ajeleman hiuxet päästäns/ ja pukeman säkit päällens ja sydämestäns itkemän sinua ja murhettiman.
Hes 27:32 Heidän pitä heidän walituxesans sinua itkemän: Woi cuca ikänäns nijn on alallans merellä/ cuin Tyrus?
Hes 27:33 Cosca sinä cauppa teit merellä: teit sinä monda maata rickaxi/ ja sinun monella tawarallas ja sinun caupallas teit sinä maan Cuningat äwerjäxi.
Hes 27:34 Mutta nyt sinä olet mereldä sysätty/ juuri sywään weteen/ nijn että sinun cauppas ja caicki sinun Canssas sinusa on huckunut.
Hes 27:35 Caicki jotca luodoisa asuwat hämmästywät sinua/ ja heidän Cuningans tyhmistywät/ ja cadzowat murhellisest.
Hes 27:36 Maan cauppamiehet wilistäwät sinua/ että sinä nijn äkistä häwinnyt olet/ ja et sillen enä taida tulla ylös.

Vers. 4. Merta ) Nijncuin muilla Ruhtinailla owat Caupungit/ kylät/ pellot/ etc. $ maalla: Nijn oli Tyrus woimallinen merellä.
v. 7. Elisan ) owat Aeolaiset/ joca on osa Grekiläisist.
v. 8. ja 11. Arwadist ) On osa Cananereist/ Gen. $ 10:17.
v. 9. Gebalist ) owat ollet Sidonialaisten lähimmäiset.
v. 13. Jawan/ Tubal ) cadzo tauluun/ 1. Chron. $ 1.
v. 15. ja 20. Dedanist ) cadzo/ Ier. 25:23.
v. 17. Minnithist ) Minnith on Caupungi Ammoniteritten rajoisa/ läsnä Rabbathi.
v. 23. Canne ) Näky olewan Calne/ josta puhutan/ Gen. $ 10:10. Ne muut owat enimmäst tutut/ muutamat ennen kirjoitetut.
v. 27. Itä tuulen ) Babelist/ joca sijtä oli itä päin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48