Propheta Hesekiel.

XXXVIII. Lucu.

PRopheta saa käskyn ennustaxens Gogist ja hänen seurastans nimittäin/ että hän on wijmeisen ajan edellä sangen suurella sotawäellä warustawa idzens/ ja tulewa Jumalan Canssa wastan/ jotca silloin suruttomat owat/ heitä häwittämän/ v. 1.
mutta HERra tahto ihmellisest autta Canssans ja hucutta hänen/ että pacanain pitä ymmärtämän hänen olewan HERran/ v. 21.

Hes 38:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 38:2 Sinä ihmisen poica/ käännä idzes Gogi wastan/ joca on Magogin maalla/ ja on jaloin Mesechin ja Tubalin Försti/ ja ennusta hänestä/ ja sano:
Hes 38:3 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tulen kimpuus sinä Gog joca olet jaloin Mesechin ja Thubalin Försti.
Hes 38:4 Cadzo/ minä palautan sinun/ ja panen suidzet sinun suuhus/ ja wien sinun ulos caicken sinun jouckos/ hewoistes ja miestes cansa/ jotca caicki owat jalost walmistetut/ joita on suuri joucko/ ja candawat caicki keihäitä/ kilpejä ja mieckoja.
Hes 38:5 Sinun myötäs on Persialaiset/ Ethiopialaiset ja Putialaiset/ jotca caicki candawat kilpejä ja rautalackeja.
Hes 38:6 Gomer ja hänen jouckons/ ja myös Thogarman huone joca pohja päin on/ caiken hänen juockons cansa/ ja sinun myötäs on paljo Canssa.
Hes 38:7 Olcon/ warusta idzes hywin/ sinä ja caicki sinun jouckos/ joca sinun myötäs on/ ja ole sinä heidän päämiehens/ sinun pitä cuitengin wijmein rangaistuxi tuleman.
Hes 38:8 WIimeisellä ajalla pitä sinun tuleman sijhen maahan/ joca on jällens saatu miecalla/ on myös coottu monesta Canssasta/ nimittäin/ Israelin wuorelle/ joca cauwan aica on autiana ollut/ ja on nyt monesta Canssasta johdatettu ulos/ ja caicki surutoinna asuwat.
Hes 38:9 Sinun pitä menemän ylös ja tuleman suurella rajuilmalla/ ja sinun pitä oleman nijncuin pilwen/ joca maan peittä/ sinä ja sinun jouckos/ ja Canssan paljous sinun cansas.
Hes 38:10 Näitä sano HERra HERra: sijhen aican pitä sinun sencaltaisia aicoiman/ ja sinun mielesäs pitä oleman pahoja juonia ja ajatteleman:
Hes 38:11 Minä tahdon hyökytä maan kylihin/ ja menen heidän päällens/ jotca surutoinna ja murhetoinna asuwat/ nijncuin ne jotca caicki ilman muurita istuwat/ ja joilla ei telkiä eikä porttia ole.
Hes 38:12 Ettäs ryöstäisit ja raatelisit/ ja annaisit kätes käydä häwitettyjä wastan/ jotca palainnet owat/ ja sitä Canssa wastan/ joca pacanoista coottu on/ jotca carja caidzewat ja cauppa tekewät/ ja asuwat keskellä maata.
Hes 38:13 Ricas Arabia/ Dedan/ ja meren cauppamiehet/ ja caicki jalot jotca siellä owat/ heidän pitä sinulle sanoman: minä luulen ettäs olet tullut ryöstämän/ ja olet coonnut jouckos raateleman/ ottaxes pois hopian ja cullan/ ja cootaxes carja ja tawarata/ ja suurta saalista saadaxes.
Hes 38:14 SEntähden ennusta sinä ihmisen poica/ ja sano Gogille: näitä sano HERra HERra:
Hes 38:15 Etkös ymmärrä? cosca minun Canssan Israel asu suruttomast/ nijn sinä tulet silloin sinun paicastas/ nimittäin/ pohjan äristä/ sinä ja paljo Canssa cansas/ caicki hewoisilla/ suuri ja wäkewä joucko.
Hes 38:16 Ja sinun pitä menemän ylös minun Canssani Israeli wastan/ nijncuin pilwi/ joca maan peittä. Sencaltaisia pitä wijmeisellä ajalla tapahtuman/ mutta minä tahdon sentähden anda sinun tulla minun maalleni/ että pacanain pitä oppiman minua tundeman/ cosca minä sinus Gog pyhitetyxi tulen heidän silmäins edes.
Hes 38:17 Näitä sano HERra HERra: sinä olet se/ josta minä olen muinen sanonut minun palweliaini Israelin Prophetain cautta/ jotca sijhen aican ennustit minun tahtowani anda sinun tulla heidän päällens.
Hes 38:18 Ja sen pitä silloin tapahtuman/ cosca Gog tule caicke Israelin maata wastan/ sano HERra HERra/ pitä minun wihan nouseman minun julmudesani.
Hes 38:19 Ja minä puhun näitä minun kijwauxesani/ ja minun wihani tulesa: sillä silloin pitä suuren wapistuxen oleman Israelin maalla.
Hes 38:20 Että minun caswoni edes pitä calat meres wapiseman/ linnut taiwan alla/ eläimet kedolla/ ja caicki jotca matelewat ja lijckuwat maan päällä/ ja caicki ihmiset jotca maan päällä owat/ ja wuoret pitä cukistettaman/ ja seinät ja caicki muurit maahan putoman.
Hes 38:21 MUtta minä cudzun miecan heidän päällens caikilla minun wuorillani/ sano HERra HERra/ nijn että jocaidzen miecan pitä tuleman toinen toistans wastan.
Hes 38:22 Ja minä duomidzen heitä rutolla ja werellä/ ja annan sata rändä rakehitten cansa/ tulda ja tulikiwe hänen ja hänen jouckons päälle/ ja sen paljon Canssan päälle/ joca hänen cansans on.
Hes 38:23 Juuri nijn pitä minun jaloxi/ pyhäxi ja tutuxi tuleman monein pacanain edes/ että heidän pitä ymmärtämän minun olewan HERran.

Vers. 2. Gogi ) Gog on Turkit/ nijncuin Johannexen ilmestys osotta. Turckein alcu on myös pohjan maalda/ josta täsä puhutan. Mesech ja Thubal owat Tartarit/ ja se Canssa sillä puolella/ jotca Schytiläisixi cudzutan: waicka Mesech cuulu nijncuin Muscowiterit heistä tulisit/ se on/ Wenäläiset. Persialaiset ulottuwat rickasen Arabiaan/ sentähden pitä Turkilla myös siellä muutamita oleman.
v. 6. Gomer ja Thogarma ) Hänen poicans/ Gen. $ 10: luullan Wändeixi: sillä Turkin linnoisa puhutan Wändein kielellä.
v. 8. Israelin wuorelle ) se on/ Christityitä wastan.
v. 13. Dedan ) On yxi osa rickast Arabiast: ja Mahometh on rickas Arabias haudattu Mechaas. v. eod. $ Ettäs olet tullut ) se on/ sinä teet oikein ja hywin/ mene tietäs myöden cuins ruwennut olet/ olcon sinulle menestys. Oike ) se on/ sinä olet oike Keisari ja Herra.
v. 18. Minun wihan ) se on/ Gog on minun wihan ja widzan/ minun Christityin ricosten tähden.
v. 21. Toinen toistans wastan ) Heidän pitä tappaman idzens keskenäns/ toinen toisens.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48