Propheta Hesekiel.

VIII. Lucu.

HERRA ilmoitta idzens Hesekielille/ ja wie hänen nägys Jerusalemijn/ ja anda hänen siellä nähdä/ ensin cuwan/ jonga hänen Canssans/ hänelle mielicarwaudexi/ hänen Templijns asettanut oli/ v. 1.
Sijtte wie hän hänen yhdestä paicasta nijn toiseen/ ja osotta hänelle mitä epäjumalan palwelusta hänen Canssans pidit/ sekä sala että julki/ v. 7.
Sano hänelle/ että hän sentähden/ ja sen wäkiwallan tähden cuin he maalla teit/ hirmuisudella ja ilman armota heitä rangaista tahto/ v. 17.

Hes 8:1 JA tapahdui cuudendena wuonna/ wijdendenä päiwänä cuudennesta Cuusta/ että minä istuin minun huonesani/ ja Judan wanhimmat istuit minun edesäni/ siellä tuli HERran HERran käsi minun päälleni.
Hes 8:2 Ja cadzo/ minä näin/ että se cuin oli hänen cupens alla/ se oli nijncuin tuli/ mutta pääldä hänen cupens oli se sangen kircas/ nijncuin caickein puhtain waski.
Hes 8:3 Ja hän ojensi ulos nijncuin käden/ ja otti minun kijnni minun pääni hiuxist/ nijn otti minun hengi ylös taiwan ja maan wälillä/ ja wei minun Jerusalemijn Jumalan nägys/ sisällisen owen tygö/ joca pohjan puoles on/ cusa kijwauxen cuwa seisoi/ joca kijwauxen kehoitti.
Hes 8:4 Ja cadzo/ siellä oli Israelin Jumalan cunnia/ nijncuin minä sen ennen nähnyt olin kedolla.
Hes 8:5 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ nosta silmäs pohjaisen päin. Ja cuin minä silmäni nostin pohjan puoleen: Cadzo/ nijn seisoi wihan sytyttäjä cuwa pohjan puoles Altariportin tykönä/ custa käydän sisälle.
Hes 8:6 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös mitä nämät tekewät? nimittäin/ ne suuret cauhistuxet jotca Israelin huone täsä teke/ että he juuri ajawat minun cauwas/ minun Pyhästäni: Mutta sinun pitä wielä nyt näkemän suuremmat cauhistuxet.
Hes 8:7 Ja hän wei minun cartanon Porttijn/ siellä minä näin/ ja cadzo/ siellä oli läpi seinäsä.
Hes 8:8 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ caiwa seinä läpidze. Ja cuin minä caiwoin seinän läpidze: Cadzo/ nijn oli siellä yxi owi.
Hes 8:9 Ja hän sanoi minulle: Mene sinne/ ja cadzo nijtä ilkiöitä cauhistuxia/ cuin he täsä tekewät.
Hes 8:10 Ja cosca minä menin sisälle/ ja cadzoin: Cadzo/ nijn siellä olit caickinaiset matoin ja eläinden cuwat/ caicki tyynni cauhistus/ ja caickinaiset Israelin huonen epäjumalat/ joca paickaan ymbärins seiniä tehdyt/
Hes 8:11 Joiden edes seisoit seidzemenkymmendä miestä/ Israelin huonen wanhimmista/ ja Jasania Saphan poica/ seisoi myös heidän seasans/ ja jocaidzella heillä oli pyhän sawun astia kädesä/ ja paxu löhkä käwi ylös Sawuuhrista.
Hes 8:12 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös mitä Israelin huonen wanhimmat tekewät pimeydes/ idzecukin hänen caunimmas Camarisans? Sillä he sanowat: ei HERra näe meitä: Mutta HERra on maan hyljännyt.
Hes 8:13 Ja hän sanoi minulle: Sinun pitä wielä nyt näkemän surembia cauhistuxia/ joita he tekewät.
Hes 8:14 Ja hän wei minun sen portin tygö/ HERran huonesa/ joca on pohjan puoles/ ja cadzo/ siellä istuit waimot jotca itkit Thamust.
Hes 8:15 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös nämät? Mutta sinun pitä wielä suurembia cauhistuxia näkemän/ cuin nämät owat.
Hes 8:16 Ja hän wei minun sijhen sisälliseen cartanoon HERran huonesen päin/ ja cadzo/ HERran Templin owen edes/ esihuonen ja Altarin wälillä oli wijsi colmattakymmendä miestä jotca olit käändänet heidän selkäns HERran Templin puoleen/ ja caswons itään/ ja rucoilit Auringon ylönemisen päin.
Hes 8:17 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös nämät? Ongo tämä Judan huonelle wähä/ että he täsä caicki taincaltaiset cauhistuxet tekewät/ jotca myös muutoin coco maan wäkiwallalla ja wäärydellä täyttäwät/ asettawat idzens minua wihoittaman? Ja cadzo/ he pitäwät wijnapuun oxan nenäns edes.
Hes 8:18 Sentähden tahdon minä myös waelda heitä wastan hirmuisudella/ ja ei pidä minun silmäni säästämän heitä/ eikä minun armoni tuleman heitä. Ja jos he wielä huutawat corkialla änellä/ minun corwisani: nijn en cuitengan minä cuule heitä.

Vers. 3. Kijwauxen cuwa ) Jumalan mielen pahudexi/ panit he epäjumalan cuwan sijhen/ sijtä Jumala oikein närkästyi.
v. 14. Thamust ) Se on Adonin epäjumala/ josta Poetat ja pacanat paljon kirjoittanet owat/ ja jota Venus rascasti/ sentähden itkit händä waimot.
v. 16. Ja caswons itään ) Juuri sitä neuwo wastan/ cuin heillä on/ 3. Reg. $ 8:44. 48. että heidän piti käändämän idzens Templin ja armonistuimen puoleen/ cosca he tahdoit rucoilla: käänsit he idzens pois Templist itän päin/ ja rucoilit Auringota/ hänen nousemisens päin/ nijncuin pacanat.
v. 17. Pitäwät wijnapuun oxan ) Tämä on ollut tapa Jumalan palweluxes/ nijncuin wielä nyt monen seas/ wihkiwedet/ suolat/ etc. $ epäjumaloille cunniaxi pidetän.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48