Propheta Hesekiel.

III. Lucu.

HERRA käske wielä hänen mennä ja saarnata/ nijncuin hän sanonut oli/ v. 4.
Lupa että waicka hänen Canssallans on cowa nisca: nijn tahto hän cuitengin tehdä hänen wielä cowemmaxi/ nijncuin Demantin heitä wastan/ v. 7.
Ja tuuli nosta hänen ylös/ ja wie hänen nijden fangein tygö/ jotca asuit wirran tykönä/ v. 12.
Siellä istu hän murheisans seidzemen päiwä/ v. 15.
HERra puhu taas hänelle/ ja asetta hänen Canssans wartiaxi/ ja käske cuinga hänen piti saarnaman sekä pahoille että hywille/ v. 16.
Sieldä käske HERra hänen mennä kedolle/ ja osotta hänelle sen näyn/ cuin hän ennengin näki/ ja käske hänen olla myckänä/ sijhenasti että hän awa hänen suuns jällens/ v. 25.

Hes 3:1 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ syö mitä sinun edesäs on/ nimittäin tämä kirja/ ja mene ja saarna Israelin huonelle.
Hes 3:2 Nijn minä awaisin suuni/ ja hän annoi sen kirjan minun syödäxeni.
Hes 3:3 Ja sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ sinun pitä tämän kirjan/ jonga minä annan sinulle/ syömän sinun ruumisees/ ja täyttämän sillä wadzas. Nijn minä söin sen/ ja se oli minun suusani nijn makia cuin hunaja.
Hes 3:4 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ mene Israelin huoneseen/ ja saarna heille minun sanani.
Hes 3:5 Sillä en tosin minä sinua lähetä sen Canssan tygö/ jolla outo puhe ja wieras kieli on/ waan Israelin huoneseen:
Hes 3:6 Ja en suuren Canssan tygö/ joilla outo puhe ja wieras kieli olis/ joiden puhetta et sinä ymmärrä: Ja jos minä wielä lähetäisin sinun nijden tygö/ nijn pidäis heidän cuitengin mielelläns cuuleman sinua.
Hes 3:7 Mutta Israelin huone ei tahdo sinua cuulla: sillä ei he tahdo cuulla idze minuacan: sillä coco Israelin huonella on paha pää ja cowa sydän.
Hes 3:8 Mutta cuitengin olen minä tehnyt sinun caswos lujaxi heidän caswojans wastan/ ja sinun odzas heidän odzans wastan.
Hes 3:9 Ja minä olen tehnyt sinun odzas nijn cowaxi cuin Demantin/ ja cowemmaxi cuin callion: Sentähden älä pelkä heitä/ älä myös hämmästy heidän edesäns/ ehkä he owat sencaltainen tottelematoin Canssa.
Hes 3:10 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ caicki minun sanani/ jotca minä sanon sinulle/ ota ne sinun sydämees/ ja corwijs:
Hes 3:11 Ja mene pois sinun Canssas fangein tygö/ ja saarna heille/ ja sano heille: Näitä sano HERra HERra/ jos he cuulewat sen/ taicka cadzowat ylön.
Hes 3:12 Ja hengi otti minun ylös/ ja minä cuulin minun jälijsäni suuren humauxen änen/ ( Siunattu olcon HERran cunnia/ hänen siasans )
Hes 3:13 Ja minä cuulin eläinden sijpein änen/ jotca löit toinen toiseens/ ja ratasten jyrinän/ jotca juuri nijden tykönä olit/ ja suuren humauxen änen.
Hes 3:14 Nijn hengi nosti minun ylös/ ja wei minun pois/ ja minä menin pois/ ja oli suuresti hämmästynyt: mutta HERran käsi piti minun wahwana.
Hes 3:15 Ja minä tulin fangein tygö Thel Abibin/ jotca asuit Chebarin wirran tykönä/ ja istuin heidän tygöns/ cusa he istuit/ ja olin siellä heidän cansans seidzemen päiwä/ rascasa murhesa.
Hes 3:16 JA cosca ne seidzemen päiwä olit culunet/ tapahdui HERran sana minulle: ja sanoi:
Hes 3:17 Sinä ihmisen lapsi/ minä olen pannut sinun Israelin huonen wartiaxi/ sinun pitä cuuleman sanan minun suustani/ ja waraman heitä minun puolestani.
Hes 3:18 JOs minä sanon jumalattomalle: sinun pitä totisest cuoleman/ ja et sinä wara händä/ etkä sano hänelle sitä/ että jumalatoin lackais hänen jumalattomasta menostans/ ja sais elä: nijn pitä sen jumalattoman cuoleman hänen syndeins tähden/ mutta hänen werens tahdon minä waatia sinun kädestäs.
Hes 3:19 Mutta jos sinä warat sitä jumalatoinda/ ja ei hän käänny hänen jumalattomasta menostans ja teistäns: nijn pitä hänen syndeins tähden cuoleman: mutta sinä olet wapahtanut sinun sielus.
Hes 3:20 Ja jos se wanhurscas luopu hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha/ nijn minä sallin hänen loucata idzens/ ja hänen pitä cuoleman. Sentähden ettes ole händä warannut/ pitä hänen syndeins tähden cuoleman/ ja hänen endistä wanhurscauttans/ cuin hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman:
Hes 3:21 Mutta hänen werens tahdon minä kysyä sinun kädestäs. Mutta jos sinä warat wanhurscasta/ ettei hän syndiä tekis/ ja ei hän myös syndi tee: nijn pitä hänen elämän: ja että sinä waraisit händä/ olet sinä myös sinun sielus wapahtanut.
Hes 3:22 JA siellä tuli HERran käsi minun päälleni/ ja sanoi minulle: Nouse ja mene kedolle/ siellä tahdon minä puhua sinun cansas.
Hes 3:23 Ja minä nousin/ ja menin kedolle/ ja cadzo/ nijn siellä seisoi HERran cunnia/ nijncuin minä sen Chebarin wirran tykönä ennen nähnyt olin/ ja minä langeisin maahan minun caswoilleni.
Hes 3:24 Ja minä tulin wirwotetuxi/ ja seisoin minun jalgoillani/ ja hän puhui minun cansani/ ja sanoi minulle: Mene ja sulje idzes sinun huoneses.
Hes 3:25 JA sinä ihmisen lapsi/ cadzo/ sitet pitä pandaman sinun päälles/ ja he sitowat sinun nijllä/ ettei sinun pidä pääsemän heildä.
Hes 3:26 Ja minä tahdon sinun kieles anda tarttua sinun suus lakeen/ nijn että sinun pitä tuleman mykäxi/ ja ei enä taitaman nuhdella heitä.
Hes 3:27 Sillä se on cowacorwainen Canssa. Mutta cosca minä puhun sinun cansas/ nijn tahdon minä awata sinun suus/ että sinun heille sanoman pitä: Näitä sano HERra HERra/ joca sen cuule/ hän cuulcan: Joca sen cadzo ylön/ cadzocan: Sillä se on tottelematoin Canssa.

Vers. 6. Nijn pidäis heidän cuitengin mielelläns cuuleman ) nimittäin/ Israelin Canssan suhten nijncuin Texti myötä anda: sillä muutoin/ cuinga hywän tahtoiset muut Canssat owat ollet ottaman wastan HERran sana/ todistawat pyhäin Apostolein ja Martyrein Historiat/ joita he owat hirmuisest wainonnet ja tappanet HERran sanan tähden. Nyt mixei sijs Jumala heille ole lähettänyt Prophetaita ja hänen sanans/ jotca sen parammin olisit cuullet? On syy/ että he nijncuin Israelin lapsetkin olit sen ennen hyljännet/ ja se heidän oman syyns tähden tullut heildä pois/ cosca heillä se oli: Mutta Israelin lapsille lähetti hän wielä nyt Prophetat/ hänen lupauxens tähden/ jonga hän heidän Isillens tehnyt oli. Ja ei meidän tule lewiämmäldä tästä asiasta duomita: sillä se tule myös puolittain Jumalan salaisen ja tutkimattoman duomion ala.
v. 14. Nijn hengi nosti ) nimittäin näys: nijncuin hän olis ollut muualla/ ja nähnyt tämän näyn: nijncuin hän olis wiety hänen Canssans fangein tygö/ että hänen piti saarnaman heille: sillä muutoin oli hän jo heidän seasans/ sen wirran tykönä: nincuin nähtäwä on/ cap. $ 1:1.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48