Propheta Hesekiel.

XIX. Lucu.

PRopheta walitta wertauxen tawalla Cuningas Joahast: että hän nijncuin nuori Lejoni tottui ryöstämän sijhenasti/ että hän fangixi saatin ja wietin Egyptijn/ v. 1.
Nijn myös Cuningas Joachimi/ että hän myös nijn teki sijhenasti että hän fangixi saatin Babelijn/ v. 5.
Wetä Jerusalemin Wijnapuun werraxi/ joca oli istutettu hedelmäiseen paickan/ ja oli suurexi caswanut/ ja itä tuuli oli sen oxat ja hedelmät cuiwannut/ mutta nyt se seisoi cuiwas paicas/ ja hänen oxains tuli piti nopiast polttaman sen. v. 10.

Hes 19:1 MUtta tee walitusitcu Israelin Försteistä/ ja sano:
Hes 19:2 Mixi sinun äitis naaras Lejoni maca Lejonein seas/ ja caswatta poicans nuorten Lejonein seas?
Hes 19:3 Yhden hän nijstä caswatti/ ja sijtä tuli nuori Lejoni/ se tottui repimän ja syömän ihmisiä.
Hes 19:4 Cosca pacanat sencaltaista hänestä cuulit: Otit he sen kijnni luolasans/ ja weit sen cahleis Egyptin maalle.
Hes 19:5 COsca nyt äiti sen näki/ että hänen toiwons oli pois/ otti hän toisen pojistans/ ja teki sijtä nuoren Lejonin.
Hes 19:6 Cosca se waelsi Lejonein seas/ tuli se nuorexi Lejonixi/ joca myös harjandui raateleman ja syömän ihmisiä.
Hes 19:7 Se oppi heidän leskens tundeman ja häwitti heidän Caupungins/ nijn että maa ja mitä sijnä oli cauhistui hänen räyskywäistä ändäns.
Hes 19:8 Nijn asetit pacanat idzens caikist maacunnist hänen ymbärillens/ ja heitit werckons hänen päällens/ ja käsitit hänen luolasans.
Hes 19:9 Ja panit hänen sidottuna rautacarsinaan/ ja weit sen cahleis Cuningan tygö Babelijn/ ja se kätkettin/ ettei hänen änens pitänyt enämbi cuultaman Israelin wuorilla.
Hes 19:10 SInun äitis oli nijncuin wijnapuu sinun alallas ollesas/ joca weden reunalla istutettu oli/ ja sen hedelmät ja oxat caswoit sijtä paljosta wedestä/
Hes 19:11 Että sen oxat nijn wahwaxi tulit/ että ne Herrain waldicaxi kelpaisit/ ja se tuli corkiaxi paxuin oxain seas. Ja cosca se nähtin/ että se nijn corkia oli/ ja että hänellä nijn monda oxa oli:
Hes 19:12 Rewäistin se maahan hirmuisudes ja heitettin pois/ itä tuuli cuiwais hänen hedelmäns/ ja sen wahwat oxat murttin ricki/ nijn että ne cuiwetuxi ja poljetuxi tulit.
Hes 19:13 Mutta nyt se on istutettu corpeen/ cuiwaan ja carkiaan maahan/ ja tuli käwi ulos sen wahwoista oxista/ se sawu söi sen hedelmän/ nijn ettei sen päällä sillen wahwoja oxia ole Herran waldicaxi: se on walitettapa ja surullinen asia.

Vers. 3. Nuori Lejoni ) Tällä ymmärretän Joahas Judan Cuningas/jonga Egyptin Cuningas oli wienyt pois.
v. 5. Otti hän toisen ) Tämä oli Jojachim Judan Cuningas/ joca oli NebucadNezarilla fangina.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48