Propheta Hesekiel.

XXIX. Lucu.

HERra käske Hesekielin ennusta Pharaot Egyptin Cuningasta wastan/ v. 1.
Että hän ylpiä oli hänen suuresta waldacunnastans/ v. 3.
Ja lupais usiasti Jumalan Canssalle apua petollisest/ v. 6.
HERra tahto hänen Canssoinens anda heidän wihollistens käsijn/ ja häwittä heidän maacundans 40. ajastajaxi/ v. 4.
& 8. Sijtte tahto hän taas coota heitä cotia/ nijn että sen pitä tuleman wähäxi maacunnaxi/ v. 13.
HERra ilmoitta hänelle/ että hän tahto anda Cuningas NebucadNezarille Egyptin maan palcaxi/ sijtä waiwast cuin hänellä oli Tyrusta ottaisans/ v. 17.
Ja lupa jällens wahwista Israelin waldacunnan/ v. 21.

Hes 29:1 KYmmendenä wuotena/ kymmendenä päiwänä/ cahdes toistakymmenesä cuusa/ tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 29:2 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos Pharaota Egyptin Cuningasta wastan/ ja ennusta händä ja coco Egyptin maacunda wastan/ saarna ja sano:
Hes 29:3 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tahdon sinun kimpuus/ Pharao sinä Egyptin Cuningas/ sinä isoi Draki joca wedesä olet/ ja sanot: Wirta on minun/ minä olen hänen minulleni tehnyt.
Hes 29:4 Mutta minä tahdon panna ongen sinun suuhus/ ja tahdon ripusta calat sinun wirrasas sinun suomuxijs/ ja tahdon wetä sinua sinun wirrastas/ ynnä caickein calain cansa sinun wirrasas/ jotca sinun suomuxisas rippuwat.
Hes 29:5 Minä tahdon paiscata sinun caloinens sinun wedestäs corpeen/ sinun pitä langeman kedolla/ ja ei jällens noutuxi ja cootuxi tuleman/ waan medzän pedoille ja taiwan linnuille raadoxi joutuman.
Hes 29:6 Ja caicki jotca Egyptis asuwat pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra: Että he Israelin huonelle ruocosauwana olit/
Hes 29:7 Joca meni ricki/ cosca he sijhen rupeisit/ ja pisti heitä kylkeen/ cuin he nojaisit hänen päällens/ murtuis ja pisti heitä cupeseen.
Hes 29:8 SEntähden sano HERra HERra näin: cadzo/ minä annan miecan tulla sinun päälles/ ja tahdon häwittä sinusa sekä Canssan että carjan.
Hes 29:9 Ja Egyptin maa pitä tuleman tyhjäxi ja autiaxi/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 29:10 Että hän sano: Wirta on minun/ ja minä olen sen tehnyt: cadzos/ minä tahdon sinun ja sinun wirtas kimpuun/ ja teen Egyptin maan tyhjäxi ja autiaxi/ Sienen Tornist Ethiopian rajan asti.
Hes 29:11 Ettei sijnä carja eli Canssa käymän eli asuman pidä neljäsäkymmenesä ajastajasa.
Hes 29:12 Sillä minä häwitän Egyptin maan nijncuin sen häwinnet rajat/ ja annan sen Caupungit autiaxi tulla/ nijncuin muut Caupungit neljäxikymmenexi ajastajaxi/ ja tahdon hajotta Egyptiläiset pacanain secaan/ ja tahdon aja heitä pois maalda.
Hes 29:13 Cuitengin näitä sano HERra HERra: cosca ne neljäkymmendä ajastaica culuwat/ nijn minä taas cocon Egyptiläiset caikesta Canssasta/ johonga he hajotetan.
Hes 29:14 Ja käännän Egyptin fangiuden/ ja tuon heitä Patroxen maalle jällens/ josa heidän Isäns maa on/ ja se pitä oleman wähä waldacunda.
Hes 29:15 Sillä sen pitä oleman wähäisen muiden walcacundain suhten/ ja ei enä hallidzeman pacanoita/ ja minä tahdon wähetä heitä nijn/ ettei heidän wallidzeman pidä pacanoita.
Hes 29:16 Ja Israelin huonen ei pidä enä luottaman idzens heihin/ ja syndiä tekemän että he heihijn turwawat/ ja pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra HERra.
Hes 29:17 JA se tapahdui seidzemendenä colmattakymmendenä wuotena ensimäisnä päiwänä ensimäisesä cuusa/ että HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 29:18 Sinä ihmisen poica/ NebucadNezar Babelin Cuningas on wienyt hänen sotajouckons suurella waiwalla Tyruxen eteen/ nijn että coco pää on paljas/ ja caicki olcapäät culunet/ ja hänen työns on cuitengin wielä hänelle ja hänen sotajoucollens/ Tyruxen edes/ maxamat.
Hes 29:19 Sentähden sano HERra HERra näin: Cadzo/ minä annan NebucadNezarille Babelin Cuningalle Egyptin maan/ että hänen pitä ottaman pois caicki hänen tawarans/ ja pitä ryöstämän ja ryöwämän sitä/ että hän annais hänen sotajoucollens palcan.
Hes 29:20 Mutta Egyptin maan minä annan hänelle työstäns/ cuin hän siinä tehnyt on: Sillä he owat minua palwellet/ sano HERra HERra.
Hes 29:21 SIlloin minä annan Israelin huonen sarwen caswa/ ja tahdon awata sinun suus heidän seasans/ että heidän ymmärtämän pitä/ että minä HERra olen.

Vers. 1. Kymmendenä wuotena ) Sijttecuin Cuningas Jojachim fangixi wietin Babelijn.
V. 3. Wirta ) Se on Nilus/ mutta sen cansa ymmärretän coco Egyptin maa/ joca sangen jalo ja woimallinen waldacunda oli/ sentähden myös Pharao turwais sencaltaiseen woimaan/ ja ei pitänyt lucua Jumalan uhcauxest/ sitä hän luule/ cosca hän sano: minä olen sen tehnyt minulleni: nijncuin hän sanois: Ei Jumala ole sen HRRra minä olen sen herra.
V. 4. Calat ) Ne owat parhat maacunnasa V 6. Ruocosauwana/ Juda edzei usein apua Egyptiläisildä/ ja teit sillä wäärällä turwamisella syndiä/ sillä ei Egyptin maa auttanut hädästä: Sentähden se werratan ruocosauwaan: cosca sen päälle nojatan/ mene se ricki ja loucka/ että hän on teräwä ja rickandu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48