Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXVI. Lucu.

 

26:1 IA se tapactui/ coska Iesus oli lopettanut caiki näme puhet/ sanoi hen Opetuslapsillens
Ja se tapahtui/ koska Jesus oli lopettanut kaikki nämä puheet/ sanoi hän opetuslapsillensa.
26:2 Te tiedhette ette cahden peiuen peräst tule Päsieinen/ Ja Inhimisen Poica pite ylenannettaman ristinnaulitta.
Te tiedätte että kahden päiwän perästä tule Pääsiäinen/ Ja Ihmisen Poika pitää ylenannettaman ristiinnaulittaa.
26:3 Silloin cokounsit Pappein pämiehet/ ia Kirianoppenuet/ ia Canssan wanhimat/ sihen ylimeisen Papin salijn/ ioca cutzuttin Caiphas/
Silloin kokoonsit pappein päämiehet/ ja kirjanoppineet/ ja kansanwanhimmat/ siihen ylimmäisen papin saliin/ joka kutsuttiin Kaiphas/
26:4 Ja neuuo pidhit/ quinga he Iesusen caualuxel kijniotaisit/ ia tapaisit.
Ja neuwo pidit/ kuinka he Jesuksen kawalluksella kiinni ottaisit/ ja tappaisit.
26:5 Mutta he sanoit/ Ei Juhla peiuen/ ettei Canssas tule Meteli.
Mutta he sanoit/ Ei juhlapäiwänä/ ettei kansassa tule meteli.
26:6 Coska nyt Iesus oli Bethanias/ sen Spitalin Simonin hones/
Koska nyt Jesus oli Bethaniassa/ sen spitalin Simonin huoneessa/
26:7 edheskeui yxi Waimo henen tygens/ iolla oli yxi Clasi callist woidhet/ ia wlgoskasi sen henen Päens päle atrioidhesans.
edeskäwi yksi waimo hänen tykönsä/ jolla oli yksi lasi kallista woidetta/ ja uloskaasi sen hänen päänsä päälle aterioidessansa.
26:8 Coska nyt Opetuslapset sen negit/ nerckestyit he/ ia sanoit/ Mihinge kelpa teme Haaskaus?
Koska nyt opetuslapset sen näit/ närkästyit he/ ja sanoit/ Mihinkä kelpaa tämä haaskaus?
26:9 Teme woidhe olis kylle tyrijst taittu myyte/ ia annetta waiwasten.
Tämä woide olisi kyllä tyyriisti taidettu myydä/ ja annettaa waiwaisten.
26:10 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ sanoi hen heille/ Mite te oletta waiwaliset telle waimolle? Sille hen teki * hyuen töen minun coctaani.
Mutta koska Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille/ Mitä te olette waiwalliset tälle waimolle? Sillä hän teki hywän työn minun kohtaani.
26:11 Sille aina teille ombi tykenen waiwaset/ mutta em mine teille aina ole.
Sillä aina teille ompi tykönän waiwaiset/ mutta en minä teille aina ole.
26:12 Sille sen woiten quin hen wlgoskasi minun Rumin päle/ sen hen on tehnyt minun hautamisexen.
Sillä sen woiteen kuin hän uloskaasi minun ruumiin päälle/ sen hän on tehnyt minun hautaamisekseni.
26:13 Totisesta sanon mine teille/ cussaikenens teme Euangelium sarnatan/ caikes mailmas/ nin teme mös quin hen teki/ pite mainittaman henen muistoxens.
Totisesti sanon minä teille/ kussa ikänänsä tämä ewankelium saarnataan/ kaikessa maailmassa/ niin tämä myös kuin hän teki/ pitää mainittaman hänen muistoksensa.
26:14 Silloin poislexi yxi nijste Cadhestoistakymenest/ ioca cutzuttin Judas Iscarioth/ Pappeiden pämiesten tyge/ ia sanoi heille.
Silloin poisläksi yksi niistä kahdestoistakymmenestä/ joka kutsuttiin Judas Iskariotin/ pappein päämiesten tykö/ ja sanoi heille.
26:15 Mite te tahdot minun anda/ ia mine teille henen saatan? Ja he märesit henelle colmekymende Hopia peningi.
Mitä te tahdot minun antaa/ ja minä teille hänen saatan? Ja he määräsit hänelle kolmekymmentä hopeapenninkiä.
26:16 Ja sijte aigasta etzi hen tila/ sadhaxens hende pette.
Ja siitä ajasta etsi hän tilaa/ saadaksensa häntä pettää.
26:17 Mutta ensimeiszne Makialeiuen peiuen edhskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden henelle. Cussas tahdot että meiden pite sinulle walmistaman Päsieslamban sötä?
Mutta ensimäisenä makeanleiwän päiwänä edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö/ sanoen hänelle. Kussas tahdot että meidän pitää sinulle walmistaman pääsiäislampaan syödä?
26:18 Nin hen sanoi/ Menget caupungin/ yhden tyge/ ia sanocat henelle/ Mestari käski sinulle sano/ minun aican ombi Lesne/ sinun tykenes mine tahdo' Päsieiste pite minun Opetuslasten cansa.
Niin hän sanoi/ Menkäät kaupunkiin/ yhden tykö/ ja sanokaat hänelle/ Mestari käski sinulle sanoa/ minun aikani ompi läsnä/ sinun tykönäsi minä tahdon Pääsiäistä pitää minun opetuslasten kanssa.
26:19 Ja ne Opetuslapset teit/ quin Iesus oli heille neuuonut/ ia walmistit Päsieislamban.
Ja ne opetuslapset teit/ kuin Jesus oli heille neuwonut/ ja walmistit pääsiäislampaan.
26:20 Mutta Echtona/ istui hen Peudhelle Cahdentoistakymene' cansa.
Mutta ehtoona/ istui hän pöydälle kahdentoistakymmenen kanssa.
26:21 Ja heiden södhesens sanoi hen/
Ja heidän syödessänsä sanoi hän/
26:22 Totisesta sanon mine teille/ yxi teiste minun pettepi.
Totisesti sanon minä teille/ yksi teistä minun pettääpi.
26:23 Ja he tulit sangen murhesens/ ia rupeisit iocahinen sanoman/ Herra/ lienengö mine se? Hen wastasi ia sanoi/ Joca minun cansani piste kädhens fatijn/ se pettepi minun.
Ja he tulit sangen murheeseensa/ ja rupesit jokainen sanomaan/ Herra/ lienenkö minä se? Hän wastasi ja sanoi/ Joka minun kanssani pistää kätensä watiin/ se pettääpi minun.
26:24 Inhimisen Poica tosin mene/ ninquin heneste on kirioitettu. Mutta We sen Inhimisen/ ionga cautta Inhimisen Poica peteten/ parambi olis henelle ollut/ ettei se inhiminen olisi syndynyt.
Ihmisen Poika tosin menee/ niinkuin hänestä on kirjoitettu. Mutta woi sen ihmisen/ jonka kautta Ihmisen Poika petetään/ parempi olis hänelle ollut/ ettei se ihminen olisi syntynyt.
26:25 Nin wastasi Judas/ ioca henen petti/ ia sanoi/ Mestari/ Olengo mine se? Hen sanoi henelle/ Sinepe sen sanoit.
Niin wastasi Judas/ joka hänen petti/ ja sanoi/ Mestari/ Olenko minä se? Hän sanoi hänelle/ Sinäpä sen sanoit.
26:26 Coska he nyt söit/ otti Iesus Leiuen/ kijtti/ ia murssi/ ia annoi Opetuslastens ia sanoi/ Ottacat/ söket/ teme on minun Lihan.
Koska he nyt söit/ otti Jesus leiwän/ kiitti/ ja mursi/ ja antoi opetuslastensa ja sanoi/ Ottakaat/ syökäät/ tämä on minun lihani.
26:27 Ja hen otti Calkin/ ia kijtti/ annoi heille ia sanoi/ Jocat teste caiki.
Ja hän otti kalkin/ ja kiitti/ antoi heille ja sanoi/ Juokaat tästä kaikki.
26:28 Sille teme on minun Weren/ sen wdhen Testamentin/ ioca wlgoswodhatetan monein tehdn' synnein andexiandamuxi.
Sillä tämä on minun wereni/ ja sen uuden testamentin/ joka ulos wuodatetaan monein tähden syntein anteeksiantamukseksi.
26:29 Mine sanon teille/ Em mine sillen * ioo teste winapuun Hedelmest/ sihen peiuen asti/ coska mine ioon teiden cansan sen wdhen minun Isen waldakunnas.
Minä sanon teille/ En minä silleen juo tästä wiinapuun hedelmästä/ siihen päiwään asti/ koska minä juon teidän kanssan sen uuden minun Isän waltakunnassa.
26:30 Ja coska he olit Kijtoswirdhen weisanuet/ nin he wlgosmenit Ölijomäelle.
Ja koska he olit kiitoswirren weisanneet/ niin he ulosmenit Öljymäelle.
26:31 Silloin sanoi Iesus heille/ Täne öene te caiki pahennoxen kersitte minun techten. Sille kirioitettu on. Minun pite lömen Paimenda/ ia Lambat pite Laumasta haijotettaman.
Sillon sanoi Jesus heille/ Tänä yönä te kaikki pahennuksen kärsitte minun tähteni. Sillä kirjoitettu on. Minun pitää lyömän paimenta/ ja lampaat pitää laumasta hajoitettaman.
26:32 Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teiden edhellenkieun Galilean.
Mutta sitten kuin minä ylösnousen/ niin minä teidän edellä käyn Galileaan.
26:33 Nin wastasi Petari/ ia sanoi henelle. Jos wiele caiki mwdh sinustas pahennuisit/ em mine quitengan ikenens pahenne.
Niin wastasi Petari/ ja sanoi hänelle. Jos wielä kaikki muut sinustas pahentuisit/ en minä kuitenkaan ikänänsä pahennu.
26:34 Iesus sanoi henelle. Totisesta mine sanon sinulle. Täne Ööne/ ennen quin Cuckoi laula/ colmasti sine minu' kielet.
Jesus sanoi hänelle. Totisesti minä sanon sinulle. Tänä yönä/ ennenkuin kukko laulaa/ kolmasti sinä minun kiellät.
26:35 Petari sanoi henelle. Ja waicka minu' pideis sinun cansas coleman/ en kielle mine sinua. Samallamodholla sanoit mös caiki Opetuslapset.
Petari sanoi hänelle. ja waikka minun pitäisi sinun kanssasi kuoleman/ en kiellä minä sinua. Samalla muodolla sanoit myös kaikki opetuslapset.
26:36 Silloin tuli Iesus heiden cansans ychten Kylen/ ioca cutzutan Gethsemane/ ia sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse/ nincauuan quin mine menen too'na ia rucolen.
Silloin tuli Jesus heidän kanssansa yhteen kylään/ joka kutsutaan Gethsemane/ ja sanoi opetuslapsillensa/ Istukaat tässä/ niinkauan kuin minä menen tuonne ja rukoilen.
26:37 Ja hen otti Petarin cansans/ ia caxi Zebedeusen poica/ ia rupeisi murechtiman ia wapitzeman.
Ja hän otti Petarin kanssansa/ ja kaksi Zebedeuksen poikaa/ ja rupesi murehtiman ja wapiseman.
26:38 Nin sanoi Iesus heille/ Minun sielun ombi murehisans haman coleman asti. Olcat tesse/ ia waluocat minun cansan/
Niin sanoi Jesus heille/ Minun sieluni ompi murheissansa hamaan kuolemaan asti. Olkaat tässä/ ja walwokaat minun kanssani/
26:39 Ja hen keui wähe taamma heiste/ langesi Caswoillens/ rucoellen ia sanoden/ Minun Isen/ ios mahdolinen on/ nin mengen minulda teme Calki. Ei quitengan ninquin mine tahdon/ mutta ninquin sine.
Ja hän käwi wähän taemma heistä/ lankesi kaswoillensa/ rukoillen ja sanoen/ Minun Isäni/ jos mahdollinen on/ niin menkään minulta tämä kalkki. Ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon/ mutta niinkuin sinä.
26:40 Ja hen tuli Opetuslastens tyge/ ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Ningö? Ettekö te woineet ychte hetke waluo minun cansan?
Ja hän tuli opetuslastensa tykö/ ja löysi heidän makaamasta/ ja sanoi Petarille/ Niinkö? Ettekö te woineet yhtään hetkeä walwoa minun kanssani?
26:41 Waluocat ia rucolcat/ ettei te kiusauxen langeisi/ Hengi tosin on walmis/ mutta * Liha ombi heicko.
Walwokaat ja rukoilkaat/ Ettei te kiusaukseen lankeisi/ Henki tosin on walmis/ Mutta liha ompi heikko.
26:42 Taas hen meni toisen kerdan/ ia rucoeli sanoden/ Minun Isen/ ellei teme Calki woi minulda poismenne/ mutoin ettei mine site ioo/ nin olcoon sinun tachtos.
Taas hän meni toisen kerran/ ja rukoili sanoen/ Minun Isäni/ ellei tämä kalkki woi minulta pois mennä/ muutoin ettei minä sitä juo/ niin olkoon sinun tahtosi.
26:43 Ja hen tuli/ ia leusi heidhet taas macamast/ sille heiden silmens olit raskat.
Ja hän tuli/ ja löysi heidät taas makaamasta/ sillä heidän silmänsä olit raskaat.
26:44 Ja hen iättein heite/ meni iellens pois/ ia rucoeli colmanen kerdhan/ ia puhui ne samat sanat.
Ja hän jättäin heitä/ meni jällens pois/ ja rukoili kolmannen kerran/ ja puhui ne samat sanat.
26:45 Nin hen tuli Opetuslastens tyge/ ia sanoi heille/ Oij tahdottaco nyt maata ia leuäte? Catzo se hetki on lähestynyt/ ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman synnisten käsijn.
Niin hän tuli opetuslastensa tykö/ ja sanoi heille/ Oi tahdotteko nyt maata ja lewätä? Katso se hetki on lähestynyt/ ja Ihmisen Poika pitää ylenannettaman syntisten käsiin.
26:46 Noskat ia kieukem/ Catzo/ se lähesty ioca minun pette.
Nouskaat ja käykäämme/ Katso/ se lähestyy joka minun pettää.
26:47 Wiele henen puhuesans/ catzo Judas yxi nijste cahdesttoistakymenest tuli/ ia henen cansans palio weki mieckain ia Seiwesten cansa/ wlgoslehetetydh Pappein pämiehilde ia Canssan wanhimilda.
Wielä hänen puhuessansa/ katso Judas yksi niistä kahdestatoista kymmenestä tuli/ ja hänen kanssansa paljon wäkeä miekkain ja seiwästen kanssa/ uloslähetetyt pappein päämiehiltä ja kansan wanhimmilta.
26:48 Mutta se ioca henen petti oli andanut heille Merkin sanoden/ Kenenge mine swta annan/ se on se/ ruuetkat heneen.
Mutta se joka hänen petti oli antanut heille merkin sanoen/ Kenenkä minä suuta annan/ se on se/ ruwetkaa häneen.
26:49 Ja cochta astui hen Iesusen tyge/ ia sanoi. Terue Rabbi. Ja swta annoi henen. Nin sanoi Iesus henelle/ Ysteuen mite warten sine tulit?
Ja kohta astui hän Jesuksen tykö/ ja sanoi. Terwe Rabbi. Ja suuta antoi hänen. Niin sanoi Jesus hänelle/ Ystäwäni mitä warten sinä tulit?
26:50 Silloin ne edhesastuit/ ia laskit kädhens Iesusen päle/ Ja kijniotidh henen.
Silloin ne edes astui/ ja laskit kätensä Jesuksen päälle/ Ja kiinni otit hänen.
26:51 Ja catzo/ Yxi nijste iotca olit Iesusen cansa/ wlgosoijensi kädhens wlgosweti Mieckans/ ia löi Ylimeisen Papin paluelia/ poishackasi henen coruans.
Ja katso/ Yksi niistä jotka olit Jesuksen kanssa/ ulosojensi kätensä ulosweti miekkansa/ ja löi ylimmäisen papin palwelijaa/ pois hakkasi hänen korwansa.
26:52 Nin Iesus sanoi henelle/ Piste sinun Mieckas sialens/ Sille caiki iotca * Mieckaan rupeuat ne mieckalla hucatan.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Pistä sinun miekkasi sijallensa/ Sillä kaikki jotka miekkaan rupeawat ne miekalla hukataan.
26:53 Taicka lulecos etten mine nyt woisi wiele rucoella minun Isen/ että hen leheteis minulle enemen quin caxitoistakymende Legiot Engelit?
Taikka luuletkos etten minä nyt woisi wielä rukoilla minun Isääni/ että hän lähettäisi minulle enemmin kuin kaksitoistakymmentä legiota enkeleitä?
26:54 Quinga sis Ramatudh teuteten/ että nin pite oleman?
Kuinka siis Raamatut täytetään/ että niin pitää oleman?
26:55 Sille hetkelle sanoi Iesus iouckolle/ Ninquin Röuerin tyge te wlgoslexitte mieckain ia Seiwesten cansa minua kijni ottamahan/ iocapeiue mine istuin teiden tykenen opettain Templis/ ia ette te minua kijniottaneet.
Sillä hetkellä sanoi Jesus joukolle/ Niinkuin ryöwärin tykö te ulos läksitte miekkain ja seiwästen kanssa minua kiinni ottamaan/ joka päiwä minä istuin teidän tykönän opettain templissä/ ja ette te minua kiinni ottaneet.
26:56 Mutta teme on caiki techty/ että Prophetain Kirioituxet pideis teutettemen. Silloin caiki Opetuslapset iätidh henen ia pakenit.
Mutta tämä on kaikki tehty/ että prophetain kirjoitukset pitäisi täytettämän. Silloin kaikki opetuslapset jätit hänen ja pakenit.
26:57 Mutta ne iotca Iesusen olit kijniottaneet/ weit henen Caiphan sen ylimeisen Papin tyge/ cussa Kirianoppeneet ia Canssan wanhimat olit heidens cooneet.
Mutta ne jotka Jesuksen olit kiinniottaneet/ weit hänen Kaiphan sen ylimmäisen papin tykö/ kussa kirjanoppineet ja kansan wanhimmat olit heidäns koonneet.
26:58 Mutta Petari seurasi hende ielieste taamban haman ylimeisen Papin Salin porstuan/ ia sisellemeni/ ia istui palueliain seas/ että henen piti näkemen lopun.
Mutta Petari seurasi häntä jäljestä taempana hamaan ylimmäisen papin salin porstuaan/ ja sisälle meni/ ja istui palwelijain seassa/ että häen piti näkemän lopun.
26:59 Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat/ ia caiki Radhi/ etzit wäre todhistust Iesusta wastan/ että he saisit henen tappa ia eiwet leunet.
Mutta pappeuden päämiehet ja wanhimmat/ ja kaikki raati/ etsit wäärää todistusta Jesusta wastaan/ että he saisit hänen tappaa ja eiwät löytäneet.
26:60 Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit/ ei sitteken leuneet/ Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia/ ia sanoit/
Waikka monta wäärää todistajaa edeskäwit/ ei sittenkään löytäneet/ Mutta wiimein tulit kaksi wäärää todistajaa/ ja sanoit/
26:61 Teme on sanonut/ Mine woin mahanricko Jumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.
Tämä on sanonut/ Minä woin maahan rikkoa Jumalan templin ja kolmena päiwänä sen ylös rakentaa.
26:62 Ja se Pappein pämies ylesnousi/ ia sanoi henelle. Etkös miten wasta? Mixi nämet sinun wastas todhistauat?
Ja se pappein päämies ylös nousi/ ja sanoi hänelle. Etkös mitään wastaa? Miksi nämät sinun wastaasi todistawat?
26:63 Mutta Iesus oli äneti. Ja se Pappein pämies wastasi ia sanoi henelle. Mine wannotan sinua Eleuen Jumalan cautta/ ettäs sanot meille/ ios sine olet Christus Jumalan Poica?
Mutta Jesus oli ääneti. Ja se pappein päämies wastasi ja sanoi hänelle. Minä wannotan sinua Eläwän Jumalan kautta/ ettäs sanot meille/ jos sinä ole Kristus Jumalan Poika?
26:64 Sanoi Iesus henelle. Sinepe sen sanoit. Quitengin sanon mine teille/ testedes pite teiden näkemen Inhimisen Poian istuan Jumalan Auwudhen Oikealla polella/ ia tuleuan Taiuahan Piluise.
Sanoi Jesus hänelle. Sinäpä sen sanoit. Kuitenkin sanon minä teille/ tästedes pitää teidän näkeman Ihmisen Pojan istuwan Jumalan awuuden oikealla puolella/ ja tulewan taiwaan pilwissä.
26:65 Silloin rewäisi Pappein Pämies waattens ricki/ sanoden. Hen on pilcanut Jumalan/ Mite me sillen todhistust taruitzem? Catzo/ nyt te cwlitta henen Pilcans/ Mite te luletta?
Silloin rewäisi pappein päämies waatteensa rikki/ sanoen. Hän on pilkannut Jumalan/ Mitä me sitten todistusta tarwitsemme? Katso/ nyt te kuulitte hänen pilkkansa/ Mitä te luulette?
26:66 He wastasit/ ia sanoit/ Hen on wikapä colemaa'/
He wastasit/ ja sanoit/ Hän on wikapää kuolemaan/
26:67 Silloin he sylieskelit henen Casuoillens/ ia Löidh hende rusicoilans.
Silloin he syljeskelit hänen kaswoillensa/ ja löit häntä rusikoillansa.
26:68 Ja mwtomat piexit hende poskelle/ ia sanoit/ Arua meille Christe/ cuca se on ioca sinua löi?
Ja muutamat pieksit häntä poskelle/ ja sanoit/ Arwaa meille Kristus/ kuka se on joka sinua löi?
26:69 Mutta Petari istui wlcona Salin porstuas/ Ja edheskeui henen tygens yxi pika/ ia sanoi. Sine mös olit Iesusen cansa Galileasta.
Mutta Petari istui ulkona salin porstuassa/ Ja edeskäwi hänen tykönsä yksi piika/ ja sanoi. Sinä myös olit Jesuksen kanssa Galileasta.
26:70 Mutta hen kielsi caikein edhese/ ia sanoi/ En tiedhe mine mites sanot.
Mutta hän kielsi kaikkein edessä/ ja sanoi/ En tiedä minä mitäs sanot.
26:71 Nin coska hen Ouest wlgoslexi/ näki henen yxi toinen pika/ ia sanoi nijlle/ iotca sielle olit/ Ja temeki oli Iesusen Nazarenin cansa.
Niin koska hän owesta ulosläksi/ näki hänen yksi toinen piika/ ja sanoi niille/ jotka siellä olit/ Ja tämäkin oli Jesuksen Nazarenin kanssa.
26:72 Ja taas hen kielsi wa'notull walalla/ En tunne mine site Inhimist.
Ja taas hän kielsi wannotulla walalla/ En tunne minä sitä ihmistä.
26:73 Ja wehen hetken peräst edheskeuit ne/ iotca sielle seisoit/ ia sanoit Petarille/ Wissiste olet sine yxi heist/ Sille sinun puhes mös sinun ilmoitta
ja wähän hetken perästä edeskäwit ne/ jotka siellä seisoit/ ja sanoit Petarille/ Wissiste olet sinä yksi heistä/ Sillä sinun puheesi myös sinun ilmoittaa.
26:74 Nin hen rupesi itzens sadhattelemaan/ ia wannoman ettei hen tundenut site Inhimiste. Ja cocta cuckoi lauloi.
Niin hän rupesi itsensä sadattelemaan/ ja wannomaan ettei hän tuntenut sitä ihmistä. Ja kohta kukko lauloi.
26:75 Nin Petari muisti Iesusen Sanan/ ioca oli henelle sanonut. Ennen quin Cuckoi laulapi/ colmaiste sine minun kiellet. Ja hen wlgosmeni/ ia idki catkerast.
Niin Petari muisti Jesuksen sanan/ joka oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko laulaapi/ kolmesti sinä minun kiellät. Ja hän ulosmeni/ ja itki katkerasti.

* Hyue töe ) Tesse nähden/ että wsko ainosta Töedh saatta hyuexi.
Sille caiki toimi olis temen Töen dominut pahaxi/ ninquin itzekin Apostolit tegit.
* Joo ) Se on/ Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa/ Ja teme nyt pite Oleman se Lexieinen.
* Liha ) Quin hen tahdois sano/ Mieli on kylle hyue/ mutta rumin heickous colemata welte ia waroipi.
* Miecka ) Jotca site ilman sädhetty wirka eli ilman wallan käskemete likuttauat.
Ne ouat domitudh Mieckan ala/ waicka Esiwalta sen toisinans mwttauat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28