Pyhen Mattheusen Euangelion.

Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 TEme ombi Kiria Iesusen Christusen syndymest * Dauidin poian/ Abrahamin poian.
Tämä ombi kirja Jesuksen Christuksen syntymästä Dawidin pojan / Abrahamin pojan.
1:2 Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ia henen weliense.
Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ja hänen weljensä.
1:3 Judas synnytti Pharez ia Saram sijte Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
Judas synnytti Pharez ja Saram siitä Tamarista. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
1:4 Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
1:5 Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
Salma synnytti Boaz/ Rahabista. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
1:6 Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid * synnytti Salomonem/ Urian emeneste. Salomon synnytti Roboam.
Jesse synnytti sen Kuninkaan Dawid. Kuningas Dawid * synnytti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon synnytti Roboam.
1:7 Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
1:8 Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
1:9 Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
1:10 Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
1:11 Josia synnytti Jechonia/ ia henen weliens/ sijne Babilonian (fangeuxes Mutta ielkin sen Babilonian fangeuxen)/ synnytti Jechonia Sealthiel
Josia synnytti Jechonia/ ia hänen weljens/ siinä Babylonian (wankeudes Mutta jälkeen sen Babylonian wankeuksen)/ synnytti Jechonia Sealthiel
1:12 Sealthiel synnytti Zorobabel.
Sealthiel synnytti Zorobabel.
1:13 Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
1:14 Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
1:15 Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
1:16 Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt Iesus/ ioca cutzutan Christus.
Jacob synnytti Joseph Marian miehen * josta on syntynyt Jesus/ joka kutsutan Kristus.
1:17 Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoistakymende polue. Dauidhist haman sen Babilonian fangiuxen asti/ mös nelietoistakymende polue. Sijte Babilonia' fangiuxest hama' Christusen asti/ ouat mös nelietoistakymende polue.
Niin owat kaikki polwet Abrahamista Dawidiin asti neljätoistakymmentä (140) polwea. Dawidista hamaan sen Babylonian vankeukseen asti / myös neljätoistakymmentä polwea. Siitä Babylonian wankiuksesta hamaan Kristukseen asti/ owat myös neljätoistakymmentä polwea.
1:18 IesuSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Cosca Maria hene' eitens oli Josephijn kihlattu/ enne' quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest.
Jesuksen CHRISTUKSEN syntymys/ näin oli. Koska Maria hänen äitinsä oli Josephin kihlattu/ ennen kuin hän wei sen kotiansa/ löydettiin hän oleva raskas Pyhästä Hengestä.
1:19 Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende * häweiste/ mutta aiatteli salaisest henen ylenanda.
Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas/ ja ei tahtonut häntä häwäistä/ mutta ajatteli salaisesti hänen ylenantaa.
1:20 Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ Joseph Dauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henesse ombi sijnnyt/ se on Pyheste Hengest.
Koska hän nyt tätä ajatteli/ Katso/ niin ilmestyi Josephille unessa Herran enkeli/ ja sanoi/ Joseph Dawidin poika/ Älä pelkää ottaaksesi Maria sinun awioksesi/ Sillä että se kuin hänessä ompi siinnyt/ se on Pyhästä Hengestä.
1:21 Ja hene' pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens IesuS cutzuman/ Sille henen pite wapactaman henen Canssans heiden synneistens.
Ja hänen pitää Pojan synnyttämän/ ja sinun pitää hänen nimensä Jesus kutsuman/ Sillä hänen pitää wapahtaman hänen kansansa heidän synneistänsä.
1:22 Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teutettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/ Prophetan cautta/ ioca sanoi/
Mutta tämä kaikki ompi tapahtunut/ Sen päälle/ että täytettämän pitäisi se/ Kuin Herralta on sanottu/ prophetan kautta/ joka sanoi/
1:23 Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutaman EmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam.
Katso yksi neitsyt pitää wastoin oleman/ ja synnyttämän Pojan/ Ja hänen nimensä pitää kutsuttaman EmanuEl/ se ompi tulkittu/ Jumala meidän kanssamme.
1:24 Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/
Koska nyt Joseph unesta heräsi/ teki hän niin kuin Herran enkeli hänen käski/
1:25 Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoisens/ Ja cutzui henen nimense IesuS.
Ja otti puolisonsa tykönsä/ ja ei tunnut häntä, siihenasti kuin hän synnytti hänen esikoisensa/ Ja kutsui hänen nimensä Jesus.

 

* Dauid synnytti ) Abrahamin ia Dauidin poica Christus tesse ensin nimiteten/ ette hen oli heille molemille erinomaisesta luuattu.
* P. Mattheus iette mutomat poluet pois/ ia wie Christusen sugut Salomonist lain ielken/ Mutta P. Lucas wiepi henen loonnon ielken Natanist Salomonin weliest.
Sille laki lukepi ne mös lapsixi. iotca welieste/ ia ielkinienyist emenniste syndynyt ouat Deut. 25.
* Häweiste ) Se on/ eipe hen tactonut he'de häpijän saatta canssan eten quin henelle olis kylle wara ollut/ Lain ielkin.
Ja että Joseph tellens henen oikiudhestans welti rackaudhen poolest ia sentähden P. Mattheus henen hurscaudhens ylistepi.
* Sihenasti ) Ei se ole nin ymmertäpe/ Että Joseph sijtte Marijan rychtyi.
Waan se on yxi Ramatun puhen tapa/ Quin Gen. 8. Ei Corpi palainut/ sihenasti quin Maa quiueni.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28