Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

I. Lucu.

 

1:1 TEme ombi se Iesusen Christusen Ilmestus/ ionga Jumala henelle annoi/ iulghista henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuman pite. Ja ombi ne tietteuexi tehnyt/ ia lehettenyt henen Engelins cautta/ henen Palueliallens Johanneselle/
Tämä ompi se Jesuksen Kristuksen ilmestys/ jonka Jumala hänelle antoi/ julkistaa hänen palwelijoillensa/ mitkä pian tapahtuman pitää. Ja ompi ne tiettäwäksi tehnyt/ ja lähettänyt hänen enkelinsä kautta/ hänen palwelijallensa Johannekselle/
1:2 ioca todhistanut oli Jumalan Sanan/ ia sen Todhistoxen Iesusesta Christusesta/ mite hen nähnyt oli.
joka todistanut oli Jumalan Sanan/ ja sen todistuksen Jesuksesta Kristuksesta/ mitä hän nähnyt oli.
1:3 Autuas ombi se/ ioca lukepi ia cwlepi temen Prophetian Sanat/ ia pitepi ne mitke sijne siselkirioitetut ouat/ Sille/ Aica ombi lesnä.
Autuas ompi se/ joka lukeepi ja kuunteleepi tämän profetian sanat/ ja pitääpi ne mitkä siinä sisälle kirjoitetut owat/ Sillä/ Aika ompi läsnä.
1:4 Johannes nijlle seitzemelle Seurakunnille Asias. Armo olcohon teille ia Rauha/ henelde ioca ombi/ ia ioca oli/ ia ioca tuleua on/ Ja nijlde seitzemilde Hengilde/ iotca ouat henen Stolins edhes/
Johannes niille seitsemälle seurakunnalle Asiassa. Armo olkohon teille ja rauha/ häneltä joka ompi/ ja joka oli/ ja joka tulewa on/ ja niiltä seitsemältä Hengeltä/ jotka owat hänen tuolinsa edes/
1:5 ia Iesuselda Christuselda/ ioca ombi se wskolinen Todhistaia ia se Esicoinen Cooluista ia Maan Kuningadhe' Pämies. Sille ioca meite racasti/ ia pesnyt on meite meiden Synnistenne henen Werellens/
ja Jesukselta Kristukselta/ joka ompi se uskollinen todistaja ja se esikoinen kuolleista ja maan kuningasten päämies. Sillä joka meitä rakasti/ ja pessyt on meitä meidän synnistämme hänen werellänsä.
1:6 ia tehnyt meite Kuningaixi ia Papeixi/ Jumalan ia henen Isens edes/ Henelle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ia ijancaikisehen/ Amen.
ja tehnyt meitä kuninkaiksi ja papeiksi/ Jumalan ja hänen Isänsä edes/ Hänelle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkisehen/ Amen
1:7 Catzo Hen tulepi Piluein cansa/ ia iocaitzen Silmen pite henen näkemen/ ia iotca henen pistänyet ouat/ ia caiki Maan Sucucunnat itzens pite suruman/ nin tosin/ Amen.
Katso Hän tuleepi pilwein kanssa/ ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän/ ja jotka hänen pistäneet owat/ ja kaikki maan sukukunnat itsens pitää sureman/ niin tosin/ Amen.
1:8 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia Loppu/ sanopi HERRA/ ioca ombi/ ioca oli/ ia ioca tuleua on/ se Caikiwaldias.
Minä olen se A ja O/ se alku ja loppu/ sanoopi HERRA/ joka ompi/ joka oli/ ja joka tulewa on/ se Kaikkiwaltias.
1:9 Mine Joha'nes teide' Welien/ ia Osaline' Waiuasa ia Waldakunnasa/ ia Kersimises Iesuses Christuses/ olin sijne Loodhosa ioca cutzutan Pathmos/ Jumalan Sanan tedhen ia Iesusen Christusen Todhistoxen.
Minä Johannes teidän weljen/ ja osallinen waiwassa ja waltakunnassa/ ja kärsimisessä Jesuksessa Kristuksessa/ olin siinä luodossa joka kutsutaan Patmos/ Jumalan Sanan tähden ja Jesuksen Kristuksen todistuksen.
1:10 Mine olin Hengese yctene Su'nuntaki peiuene/ ia cwlin minun iälghiseni/ swren Änen/ ninquin Basunan/ sanouan.
Minä olin Hengessä yhtenä sunnuntai päiwänä/ ja kuulin minun jälkeeni/ suuren äänen/ niinkuin pasuunan/ sanowan.
1:11 Mine olen se A ia O/ se ensimeinen ia se Wimeinen.
Minä olen se A ja O/ se ensimäinen ja se wiimeinen.
1:12 Ja mites näet/ se kirioita ycten Kirian ia lehäte nijlle Seuracunnille iotca ouat Asias Epheson kesin/ Ja Smyrnan kesin/ ia Pergamin kesin/ ia Thyatiran kesin/ ia Sardin kesin/ Philadelphian kesin ia Laodicea' kesin.
Ja mitä näet/ se kirjoita yhteen kirjaan ja lähetä niille seurakunnille jotka owat Aasiassa Epheson käsiin/ ja Smyrnan käsiin/ ja Pergamon käsiin/ ja Thyatiran käsiin/ ja Sardeen käsiin/ ja Philadelphian käsiin ja Laodikean käsiin.
1:13 Ja mine kiensin catzoman sen Änen ielkin ioca minun cansani puhui. Ja minun kienteiseni/ näin mine seitzemen Cullaista Kyntilialca/
Ja minä käänsin katsomaan sen äänen jälkeen joka minun kanssani puhui. Ja minun käänteissäni/ näin minä seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.
1:14 ia ninen cullaisten Kyntilialcain keskelle yden Inhimisen Poian modhoisen/ watetun pitkelle Hamella/ ia wötettyn ymberins Rinnan cullaisella Wöelle.
ja niiden kultaisten kynttilänjalkain keskellä yhden Ihmisen Pojan muotoisen/ waatetun pitkällä hameella/ ja wyötetyn ympärinsä rinnan kultaisella wyöllä.
1:15 Mutta henen Pääns ia Hiuxens olit Walkiat ninquin walkiat Willat/ ia ninquin Lumi.
Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olit walkiat niinkuin walkiat willat/ ja niinkuin lumi.
1:16 Ja henen Silmens ninquin Tulen Leimaus/ ia henen Jalcans ninquin cwma Waski/ quin Wgnisa hehcuuat Ja hene' Änens ninquin palion Wedhen Hyminä.
Ja hänen silmänsä niinkuin tulen leimaus/ ja hänen jalkansa niinkuin kuuma waski/ kuin uunissa hehkuwat. Ja hänen äänensä niinkuin paljon weden hyminä.
1:17 Ja piti seitzemen Techtie oikeas kädhesens. Ja henen Suustans wloskieui caxitereinen Miecka/ ia henen Casuonsa paistit/ ninquin se kircas Auringoinen.
Ja piti seitsemän tähteä oikias kädessänsä. Ja hänen suustansa uloskäwi kaksiteräinen miekka/ ja hänen kaswonsa paistit/ niinkuin se kirkas aurinkoinen.
1:18 Ja quin mine henen näin/ langeisin mine henen Jalcains eten ninquin coollu. Ja hen pani Oikean Kädhense minun päleni ia sanoi minulle/
Ja kuin minä hänen näin/ lankesin minä hänen jalkainsa eteen niinkuin kuollut. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle/
1:19 Ele pelke/ Mine olen se ensimeinen ia se Wimeinen/ ia se Eleue. Mine olin coollu/ ia catzo mine olen Eleue ijancaikisesta ijancaikisehen/ ia minulla ombi ne Heluetin ia Cooleman Auamet. Kirioita mites nähnyt olet/ ia mite ouat/ ia mite tapactuman pite testelehin.
Älä pelkää/ Minä olen se ensimmäinen ja se wiimeinen/ ja se eläwä. Minä olin kuollut/ ja katso minä olen eläwä iankaikkisesta iankaikkisehen/ ja minulla ompi ne helwetin ja kuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ ja mitä owat/ ja mitä tapahtuman pitää tästä lähin.
1:20 Se Salaus nijste seitzemeste Techdeste iotcas nähnyt olet minun oikias Kädheseni/ ia ne seitzemen cullaista Kyntilialca.
Se salaus niistä seitsemästä tähdestä jotkas nähnyt olet minun oikeassa kädessäni/ ja ne seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.
1:21 Ne seitzemen Techtie/ ouat ninen seitzemen Seurakundain Engelit/ ia ne seitzemen Kyntilialca iotcas nähnyt olet/ ouat seitzemen Seuracunda.
Ne seitsemän tähteä/ owat niiden seitsemän seurakuntain enkelit/ ja ne seitsemän kynttilänjalkaa jotkas nähnyt olet/ owat seitsemän seurakuntaa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22