P. Petrin se Toinen Epistola

P. Petrin se Toinen Epistola

 

I. Lucu.

 

1:1 SImon Petari Iesusesen Christusen Paluelia ia Apostoli/ Nijlle iotca ouat saanet meiden cansanne yhden caltaisen Uscon/ waahurskaudhesa ionga meiden Jumala/ Ja wapactaia Iesus Chrisius andapi.
Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli/ Niille, jotka ovat saaneet meidän kanssanne yhden kaltaisen uskon/ wanhurskaudessa, jonka meidän Jumala/ Ja Wapahtaja Jeesus Kristus antaapi.
1:2 Armo ia Rauha lisendykön teise/ Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen tundemisen cautta.
Armo ja Rauha lisääntyköön teissä/ Jumalan ja meidän HERRAN Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta.
1:3 Ette henen Jumalinen wekens meille caikinaiset (iotca elemehen ia Jumaliseen menon sopiuat) ombi lahiannut/ Henen tundemisens cautta ioca meite cutzunut on/ henen cunnians ia awuns cautta/
Että hänen Jumalinen wäkensä meille kaikkinaiset (jotka elämän ja jumaliseen menoon sopivat) ompi lahjoittanut/ Hänen tuntemisensa kautta, joka meitä kutsunut on/ hänen kunniansa ja awunsa kautta./
1:4 ioinenga cautta meille ne callit ia swrimat Lupauxet lahioitetut ouat/ nimittein/ ette te ninen samain cautta osalisexi tulisitta sijte Jumalan loonosta/ Jos te weltet sen catouaisen Mailman himon.
Joidenka kautta meille ne kalliit ja suurimmat lupaukset lahjoitetut ovat/ nimittäin/ että te niiden samain kautta osalliseksi tulisitte siitä Jumalan luonnosta/ Jos te wältätte sen katoawaisen maailman himon.
1:5 Nin laskecat sihen caiki teidhen ahkeruden/ ette te osotaisitte teiden Uskosanne Awun/
Niin laskekaa siihen kaikki teidän ahkeruuden/ että te osoittaisitte teidän uskossanne awun/
1:6 Ja auuosa Toimen/ Ja toimesa Modhon/ Ja modhosa Kersimisen/ Ja kersimises Jumalisudhen/
Ja avussa toimen/ ja toimessa muodon/ ja muodossa kärsimisen/ ja kärsimisessa jumalisuuden/
1:7 Ja Jumalisudhes welielisen rackaudhen/
Ja jumalisuudessa weljellisen rakkauden/
1:8 Ja welielises rackaudhes/ Ychteitzen rackaudhen. Sille coska neme cappalet teise ouat teudhelisesta/ nin ei he teite ioutilasna taicka hedhelmettömine salli löutte meiden Herran Iesusen Christusen tundemisesa/
Ja weljellisessä rakkaudessa/ yhteisen rakkauden. Sillä koska nämä kappaleet teissä ovat täydelliset/ niin ei he teitä joutilaina taikka hedelmättöminä salli löytää meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa/
1:9 Mutta iolla ei ole neite hen on sokia/ ia coperoitze tijetä kädhellense/ Ja on wnochtanut itzens olluen puhdhastetun henen entisiste synneistense.
Mutta jolla ei ole näitä, hän on sokea/ ja kopeloitsee tietä kädellensä/ Ja on unohtanut itsensä ollen puhdistetun hänen entisistä synneistänsä.
1:10 Sentedhen rackat weliet ahkeroica paramin teiten siehen/ ette te teiden cutzumisen/ Ja wloswalituxen wahuistaisitte.
Sentähden rakkaat weljet ahkeroikaa paremmin teitä siihen/ että te teidän kutsumisen/ Ja uloswalituksen (valintanne) wahvistaisitte
1:11 Sille ios te sen teette/ nin ette te coskan lange/ Ja sillens teille runsasti annetan siselkeumys/ sihen meiden Herran ia wapactaian Iesusen Christusen ijancaikiseen Waldakundahan.
Sillä jos te sen teette/ niin ette te koskaan lankea/ Sa sillensä teille runsaasti annetaan sisällekäymys.
1:12 Senteden en tacto mine wnocta teite aina nijste manata/ Waicka te tiedette/ Ja wahwistetut oletta tesä nyysesa Totudesa/
Sentähden en tahdo minä unohtaa teitä aina niistä manata/ Waikka te tiedätte/ Ja wahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa.
1:13 Sille mine aruan sen coctulisexi/ nincauua' quin mine tese Maiasa olen/ ylesherettemen teite ia manaman.
Sillä minä arvaan sen kohtuulliseksi/ niinkauan kuin minä tässä majassa olen/ ylösherättämän teitä ja manaaman.
1:14 Sille mine tiedhen/ ette minun pite pian temen minun Maiani poispaneman/ Ninquin mös meiden Herran Iesus Christus minulle ilmoitti.
Sillä minä tiedän/ että minun pitää pian tämän minun majani pois paneman/ Niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.
1:15 Mutta mine tadhon mös ahkeroita/ ette teiden pite minun Lectemiseni ielkin neite muistosa pitemen.
Mutta minä tahdon myös ahkeroida/ että teidän pitää minun lähtemiseni jälkeen näitä muistossa pitämän.
1:16 Sille eipe me ole caualoita iutuita nounuet/ coska me teille tietteuexi teimme meiden Herra' Iesusen Christusen woiman ia tygetulemisen. Waan me olema itze nähnyuet henen cu'nians/
Sillä eipä me ole kavaloita juttuja noudatelleet/ koska me teille tiettäväksi teimme meidän Herran Jeesuksen Kristuksen woiman ja tykötulemisen. Waan me olemme itse nähneet hänen kunniansa/
1:17 coska hen sai Iselde Jumalalda cunnian ia ylistoxe' yden änen cautta/ ioca henelle tapactui silde ylenwäkeuelde Herraudhelta/ telle modholla/ Teme on minun raka Poican/ Jossa minulle on hyue sosio.
koska hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja ylistyksen yhden äänen kautta/ joka hänelle tapahtui siltä ylen wäkevältä Herraudelta/ tällä muodolla/ Tämä on minun rakas Poikani/ Jossa minulle on hyvä suosio.
1:18 Ja temen änen me cwlima Taiuahasta tuleuan/ coska me hene' cansans ynne olima sen pyhen wore' päle.
Sillä tämän äänen me kuulimme taivahasta tulevan/ koska me hänen kanssansa ynnä olimme sen pyhän wuoren päällä.
1:19 Meille o'bi yxi wahua Prophetainen sana/ Ja te hyuesti teette ette te sijte warin pidette/ Ninquin yhdeste Kyntileste ioca walgitta pimees siasa/ nincauua' quin Peiue walkene/ Ja se Cointechti yleskoitta teidhe' sydhemisen.
Meille ompi yksi wahva profetallinen sana/ Ja te hyvästi teette, että te siitä waarin pidätte/ Niinkuin yhdestä kynttilästä, joka walistaa pimeässä sijassa/ niinkauan kuin päivä walkenee/ Ja se Kointähti ylöskoittaa teidän sydämissä.
1:20 Ja se tule teiden ensin tiete/ Ettei yxiken Prophetia Ramatusa tapadhu omasta Toimituxesta/
Ja se tulee teidän ensin tietää/ Ettei yksikään profetia Raamatussa tapahdu omasta toimituksesta.
1:21 Sille ettei wiele nyt yxiken Prophetia ole edestootu Inhimisen tadhosta. Waan ne pyhet Jumalan Inhimiset ouat puhuneet/ waicutetut Pyheste Hengeste.
Sillä ettei wielä nyt yksikään profetia ole edestuotu ihmisen tahdosta. Waan ne pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet/ waikutetut Pyhästä Hengestä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3