P. Johannesen se Toinen Epistola.

P. Johannesen se Toinen Epistola.

1: SE Wanhin/ sille wlosualitulle Frowalle ia henen Lapsillensa/ ioita mine racastan totudesa/ Ja em mine waiuon yxineni/ mutta mös caiki iotca Totudhen ouat tundenuet/
SE wanhin/ sille uloswalitulle rouwalle ja hänen lapsillensa/ joita minä rakastan totuudessa/ ja en minä waiwoin yksinäni/ mutta myös kaikki, jotka totuuden owat tunteneet/
1:2 sen Totudhen tähdhen ioca meisä pysypi/ ia meiden cansanna ombi eleue ijancaikisesta.
sen totuuden tähden joka meissä pysyypi/ ja meidän kanssamme ompi eläwä iankaikkisesti.
1:3 Armo/ Laupius/ Rauha Iselde JUMALALDA/ ia HERRALda Iesuselda Christuselda/ Isen Poialda/ Totudhesa/ ia Rackaudesa. Olcohon teidhen cansanne.
Armo/ laupius/ Rauha Isältä Jumalalta/ ja HERRALta Jesukselta Kristukselta/ Isän Pojalta/ Totuudessa ja rakkaudessa. Olkohon teidän kanssanne.
1:4 Mine ole' sange' jhastunut/ ette mine leusin Sinun Lapsistas nijtä iotca totudhesa waeldauat/ Ninquin me Keskyn Iselde saanuet olema/
Minä olen sangen ihastunut/ että minä löysin sinun lapsistasi niitä jotka totuudessa waeltawat/ Niinkuin me käskyn Isältä saanut olemme/
1:5 Ja nyt mine rucoilen sinua Frowua/ ei ninquin wutta Keskye/ mine sinulle kirioita/ waan sen quin meille oli alghusta. Ette me meiten keskenen racastaisim.
Ja nyt minä rukoilen sinua rouwa/ ei niinkuin uutta käskyä/ minä sinulle kirjoita/ waan sen kuin meille oli alusta. Että me meitä keskenän rakastaisimme.
1:6 Ja teme on se Rackaus/ ette me Waellama henen Keskyns ielkin. Teme ombi se Kesky ninquin te alghusta cwlitta/ senpäle/ ette te sijne siselle waellaisitta/
Ja tämä on se rakkaus/ että me waellamme hänen käskynsä jälkeen. Tämä ompi se käsky niinkuin te alusta kuulitte/ sen päälle/ että te siinä sisällä waeltaisitte/
1:7 Sille ette monda wietteliete on Mailman tullut iotca eiuet tunnusta IesuSTA CHRISTUSTA/ ette he' on Lihaan tullut. Teme ombi wiettelie/ ia se Antichristus.
Sillä että monta wiettelijää on maailmaan tullut, jotka eiwät tunnusta Jesusta Kristusta/ että hän on lihaan tullut. Tämä ompi wiettelijä/ ja se antikristus.
1:8 Catzocat Hyuesti teitenne/ ettei me cadhotaisi/ mite me tötetehnet olema/ waan ette me teudhen Palcan saisimma.
Katsokaat hywästi teitänne/ ettei me kadotettaisi/ mitä me työtä tehneet olemme/ waan että me täyden palkan saisimme.
1:9 Jocaine' quin ylitzekieupi/ ia ei pysy Christusen Opisa henelle ei ole Jumalata. Joca pysypi Christusen Opisa/ henelle ombi seke Ise ette Poica.
Jokainen kuin ylitse käypi/ ja ei pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalata. Joka pysyypi Kristuksen opissa/ hänellä ompi sekä Isä että Poika.
1:10 Jos iocu tule teiden tyge'ne/ ia ei too tete Opetosta cansans/ Elket Hoonesen ottaco hende/ Elket mös hende teruettekö/
Jos joku tulee teidän tykönne/ ja ei tuo tätä opetusta kanssansa/ älkäät huoneeseen ottako häntä/ Älkäät myös häntä terwehtikö/
1:11 Sille ette ioca hende teruettepi/ hen on osalinen henen pahoista Töistens.
Sillä että joka häntä terwehtii/ hän on osallinen hänen pahoista töistänsä.
1:12 Olis minulla palion teille kirioittamista/ Mutta em mine tactonut breiuille ia plekille/ waan mine toiuon tuleuani teiden tyghönne/ ia tykönoleua teiden cansan puhuuani/ senpäle/ ette meiden ilon teudhelinen olis.
Olisi minulla paljon teille kirjoittamista/ Mutta en minä tahtonut teille breiwilllä ja plekille (musteella) / waan minä toiwon tulewani teidän tykönne/ ja tykön olewa teidän kanssanne puhuwani/ sen päälle/ että meidän ilon täydellinen olisi.
1:13 Teruetteuet sinua sinun wlosualitun Sisares Lapset/ AMEN.
Terwehtäwät sinua sinun uloswalitun sisaren lapset/ AMEN

 

Valitse
luku

1