Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

 

I. Lucu.

1:1 SE quin algusta oli/ sen me culuet olema sen me nähnyuet olema/ meiden Silmille'me/ sen me catzonuet olema/ Ja meiden kätenne pidhelluet ouat sijte Elemen Sanasta/
Se kuin alusta oli/ sen me kuulleet olemme sen me nähneet olemme/ meidän silmillemme/ sen me katsoneet olemme/ Ja meidän kätemme pidelleet owat siitä Elämän Sanasta/
1:2 ia Eleme o'bi ilmestynyt/ ia me olema nähnyuet/ ia todhista'me/ ia ilmoita'me teille sen Eleme'/ ioca ijancaickine' ombi/ Joca oli Isen tyköne/ ia ombi meille ilmestynyt.
ja elämä ompi ilmestynyt/ ja me olemme nähneet/ ja todistamme/ ja ilmoitamme sen elämän/ joka iankaikkinen ompi/ Joka oli Isän tykönä/ ja ompi meille ilmestynyt.
1:3 Mitä me nähnyuet ia cwluet olema/ sen me ilmoitamma teille/ senpäle ette teilleki mös pite meiden cansanna seura oleman/ Ja meiden Seura pite Isen ia henen Poiansa Christusen cansa oleman/
Mitä me nähneet ja kuulleet olemme/ sen me ilmoitamme teille/ senpäälle että teillekin myös pitää meidän kanssamme seura oleman/ Ja meidän seura pitää Isän ja hänen Poikansa Kristuksen kanssa oleman/
1:4 ia näite me kirioitame teille/ senpäle ette tedhen Ilonna pite teudhelisen oleman.
ja näitä me kirjoitamme teille/ senpäälle että teidän ilonne pitää täydellisen oleman.
1:5 Ja teme ombi se Ilmoitus ionga me henelde cwluet olema Ja teille ilmoitamma. Ette Jumala yxi Walkeus on/ Ja henese ei ole ychten Pimeytte.
Ja tämä ompi se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme ja teille ilmoitamme. Että Jumala yksi walkeus on/ Ja hänessä ei ole yhtään pimeyttä.
1:6 Jos me sanoma ette meille ombi seura henen cansansa/ ia waellamme pimeydhes/ nin me walectelema/ ia eipe me tee totuutta.
Jos me sanomme, että meille ompi seura hänen kanssansa/ ja waellamme pimeydessä/ niin me walehtelemme/ ja eipä me tee totuutta.
1:7 Mutta ios me walkiudesa waellamme ninquin hen on walkiudhesa/ nin ombi meille seura keskenenne/ Ja Iesusen Christusen henen Poiansa Weri puhdistapi meite caikista synniste.
Mutta jos me walkeudessa waellamme niinkuin hän on walkiudessa/ niin ompi meille seura keskenämme/ ja Jesuksen Kristuksen hänen Poikansa weri puhdistaapi meitä kaikista synnistä.
1:8 Jos me sanome/ ei ole meille syndie/ nin me petämme itzenne/ ia totuus ei ole meise.
Jos me sanomme/ ei ole meillä syntiä/ niin me petämme itsemme/ ja totuus ei ole meissä.
1:9 Mutta ios me tunnustamme meiden syndinme/ nin hen on Uskolinen ia hurskas/ ette hen meille synnit andexi andapi/ Ja puhdhistapi meite caikesta wärydesta.
Mutta jos me tunnustamme meidän syntimme/ niin hän on uskollinen ja hurskas/ että hän meille synnit anteeksi antaapi/ Ja puhdistaapi meitä kaikesta wääryydestä.
1:10 Jos me sanome/ eipe me syndie tehnyet ole/ nin me teemme henen walecteliaxi/ ia henen Sanansa ei ole meise.
Jos me sanomme/ Eipä me syntiä tehneet ole/ Niin me teemme hänen walehtelijaksi/ ja hänen Sanansa ei ole meissä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5