Se P. Paualin Epistola Philemonin tyge.

Se P. Paualin Epistola Philemonin tyge

I. Lucu.

1:1 PAuali se Christusen Iesusen sidhottu/ ia se Weli Timotheus.
Pawali se Christuksen Jesuksen sidottu/ ja sen weli Timoteus.
1:2 Sille rackahalle Philemonille ia meiden Auttaijalle/ ia Alphialle sille rackahalle/ ia Archippuselle meiden Sotawelielle/ ia sille Seuraku'nalle/ ioca sinu' Honesas on.
Sille rakkahalle Philemonille ja meidän auttajalle/ Alphialle sille rakkahalle/ Ja Archippukselle meidän sotaweljelle/ ja sille seurakunnalle/ joka sinun huoneessasi on.
1:3 Armo olcohon teiden cansan ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkohon teidän kanssanne ja rauha/ Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:4 Mine kijten Jumalatani/ ia muistan aina sinun päles minun Rucuxisani/
Minä kiitän Jumalaani/ ja muistan aina sinun päällesi minun rukouksissani/
1:5 Ette mine cwlen sijte Rackaudhesta ia Uscosta/ quin sinulla on HERRAN Iesusen Christusen päle/ ia caikein Pyhein tyge/
Että minä kuulen siitä rakkaudesta ja uskosta/ kuin sinulla on HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle/ ja kaikkein pyhäin tykö/
1:6 Ette sinun Uskos ioca meille on ychteinen/ tulis sinussa woimalisexi caiken Hywuydhen tundemisen cautta/ ioca teille ombi Christuses Iesuses.
Että sinun uskosi, joka meille on yhteinen/ tulisi sinussa woimalliseksi kaiken hywyyden tuntemisen kautta/ joka teillä ompi Kristuksessa Jesuksessa.
1:7 Sille ette swri ilo ia Lohdutus on meille sinun rackaudhestas/ Ette ninen Pyhein Sydhemet ouat wirwotetudh sinun cauttas/ racas welien.
Sillä että suuri ilo ja lohdutus on meille sinun rakkaudestasi/ että niiden pyhäin sydämet owat wirwoitetut sinun kauttasi/ rakas weljeni.
1:8 Senteden waicka minulla ombi swri vskallus Christusesa sinua keskemehen mite sinun tule tehdhexes/
Sentähden waikka minulla ompi suuri uskallus Kristuksessa sinua käskemähän, mitä sinun tulee tehdäksesi/
1:9 Nin mine quitengin tahdhon rackaudhen polesta waan manata/ mine ioca sencaltainen olen/ nimitten/ se wanha Pauali/ Mutta nyt wiele semmengin yxi Iesusen Christusen Fangi.
Niin minä kuitenkin tahdon rakkauden puolesta waan manata/ minä joka senkaltainen olen/ nimittäin/ se wanha Paawali/ mutta nyt wielä kumminkin yksi Jesuksen Kristuksen vanki.
1:10 Nin mine sis manan sinua minun Poicani Onesimusen polesta/ ionga mine synnytin Siteiseni/
Niin minä siis manaan sinua minun poikani Onesimuksen puolesta/ jonka minä synnytin siteissäni/
1:11 Joca sinulle muinen keluotoin oli/ Mutta nyt minulle ia sinulle kylle tarpelinen on/
Joka sinulle ennen kelwoton oli/ mutta nyt minulle ja sinulle kyllä tarpeellinen on/
1:12 ionga mine iellenslehettenyt olen. Mutta wastanrupe hende/ se on minun oma Sydhemen
jonka minä jälleen lähettänyt olen. Mutta wastaan rupea häntä/ se on minun oma sydämeni
1:13 Sille mine tachtoin hende tykeneni pite/ ette hen minua sinun polestas paluelis/ neisse Euangeliumin Siteise.
Sillä minä tahdoin häntä tykönäni pitää/ että hän minua sinun puolestasi palvelisi/ näissä Evankeliumin siteissä
1:14 Mutta ilman sinu' sosiotas/ en tachtonut mite tehdhä/ Senpäle ette sinun hyues ei pitenut oleman ninquin waadhittu/ waan wapamielisen.
Mutta ilman sinun suosiotasi/ en tahtonut mitään tehdä/ Sen päälle että sinun hywyytesi ei pitänyt oleman niinkuin waadittu/ waan wapaamielisen.
1:15 Sille senteden hen lehes hetkexi poislexi sinulda ettes hene' ijancaikissa iellenssaisit.
Sillä sentähden hän lähes hetkeksi pois läksi sinulta, ettäs hänen iankaikkisesti jällens saisit
1:16 Ei nyt sillen quin iongun Paluelian/ waan enemin quin Paluelian/ Ja/ ninquin ydhen rackan welien Erinomaisesta minulle/ mutta quinga palio enemin sinulle/ seke Lihan cautta ette Herrasa?
Ei nyt silleen kuin jonkun palvelijan/ waan enemmän kuin palvelijan/ Ja niinkuin yhden rakkaan weljen/ erinomaisesti minulle/ mutta kuinka paljon enemmän sinulle/ sekä lihan kautta että Herrassa?
1:17 Jos sine sis nyt minua pidhet Wertawelienes/ nin wastanrupe hende quin minuakin.
Jos sinä siis nyt minua pidät wertaweljenäsi (kanssaweljenäsi) / niin wastaan rupea häntä kuin minuakin.
1:18 Mutta ios hen iotakin sinua wahingoittanut on/ eli welca on/ se lue minun päleni.
Mutta jos hän jotakin sinua wahingoittanut on/ eli welkaa on/ se lue minun päälleni.
1:19 Mine Pauali olen temen kirioitanut minun Kädhelleni/ mine sen tahdhon maxa/ Ettei mine sanoisi/ ettes itzesinus minulle welcapä olet.
Minä Pawali olen tämän kirjoittanut minun kädelläni/ minä sen tahdon maksaa/ Ettei minä sanoisi/ ettäs itsesinus minulle welkapää olet.
1:20 Ah armas Welien/ szoo minu' ihastuua sinusta Herrasa. Wirwota minun Sydhemen Herrasa.
Ah armas weljen/ suo minun ihastua sinusta Herrassa. Wirwoita minun sydämeni Herrassa.
1:21 Mine kirioitin sinulle vskalten sinun cwliaisudhes päle/ Tieten sinun enemin tekeuen/ quin mine sanon. Ynne mös walmista minulle Maia.
Minä kirjoitan sinulle uskaltaen sinun kuuliaisuutesi päälle/ Tietäen sinun enemmän tekewän/ kuin minä sanon. Ynnä myös walmistaa minulle maja.
1:22 Sille mine toiuo'/ ette mine teiden rucoxen auulla teille lahijoitetan.
Sillä minä toiwon/ että minä teidän rukouksen avulle teille lahjoitetaan.
1:23 Teruetteuet sinua Epaphras minun Cansafangin Christuses Iesuses/
Terwehtäwät sinua Epaphras, minun kanssavangin Kristuksessa Jesuksessa/
1:24 Marcus/ Aristarchus/ Demas/ Lucas minun Auttaijani.
Markus/ Aristarchus/ Demas/ Lukas minun auttajani.
1:25 Meiden HERran Iesusen Christusen Armo olcohon teiden hengen cansa. AMEN.
Meidän HErran Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän hengen kanssa. AMEN.

Kirioitettu Romista Onesimum sen Paluelian möte.


Valitse
luku

1