Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

Toinen Lucu.

 

2:1 Cosca sis Iesus syndynyt oli Bethlehemis Judea' maalla/ Kuningan Herodesen aica'/ Catzo/ silloin tulit Tieteijet idheste Jerusalemijn/ Ja sanoit
Koska siis Jesus syntynyt oli Beetlehemissä Judean maalla/ Kuningas Herodeksen aikaan/ Katso/ silloin tuli tietäjät idästä Jerusalemiin/ ja sanoit
2:2 Cussa ombi se esken syndynyt Judain Kuningas? Sille me neimme hene' Tächdens Idhese/ Ja tulimma hende cumartaman.
Kussa ompi se äsken syntynyt Judan Kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä Idässä/ Ja tulimme häntä kumartaman.
2:3 Mutta cosca Kuningas Herodes sen culi/ he'mestyi he' ia caiki Jerusalem caupungi henen cansans.
Mutta koska kuningas Herodes sen kuuli/ hämmästyi hän ja kaikki Jerusalem kaupunki hänen kanssansa.
2:4 Ja annoi hen cootha caiki ne ylimeiset Papit/ ia kirianoppenuuat Canssan seghas/ ia kyseli heilde cussa Christusen syndymen piti.
Ja antoi hän koota kaikki ne ylimmäiset papit/ ja kirjanoppineet kansan seassa/ ja kyseli heiltä kussa Kristuksen syntymän piti.
2:5 Ja he sanoit henelle/ Bethlehemis Judean maalla. Sille nin kirioitettu ombi Prophetain cautta/
Ja he sanoit hänelle/ Beetlehemissä Judean maalla. Sillä niin kirjoitettu ompi profeetain kautta/
2:6 Ja sine Bethlehem Judean maas/ edh ole sine swingan wähin Judan päructinasten seghas/ Sille sinusta pite minulle tuleman se Waldamies/ ioca ylitze minun Canssan Israelin Herran pite oleman.
Ja sinä Beetlehem Judean maassa/ et ole sinä suinkaan wähin Judan pääruhtinasten seassa/ Sillä sinusta pitää minulle tuleman se waltamies/ joka ylitse minun kansan Israelin Herran pitää oleman.
2:7 Silloin cutzui Herodes sala ne Tieteijet/ ia wisusti tutkisteli heilde/ mille aiala tächti ilmestyi.
Silloin kutsui Herodes salaa ne tietäjät/ ja wisusti tutkiskeli heiltä/ millä ajalla tähti ilmestyi.
2:8 Ja lehetti heiden Bethlehemin/ ia sanoi/ Menget sinne/ ia kysykette wisusti Lapsesta/ Mutta cosca te leudhet/ nin sanasattacat minulle/ että minekin tulisin/ ia cumardhaisin hende.
Ja lähetti heidät Beetlehemiin/ ja sanoi/ Menkäät sinne/ ja kysykäätte wisusti lapsesta/ Mutta koska te löydät/ niin sana saattakaat minulle/ että minäkin tulisin/ ja kumartaisin häntä.
2:9 Cosca he olit kuningan cwlluet menit he matcans. Ja catzos/ Tächti/ ionga he olit nähnyuet Idhes/ kieui heiden edhelens/ nincauuan quin edheskieudhen seisatti sen paican päle/ iossa Lapsi oli.
Koska he olit kuninkaan kuulleet menit he matkaansa. Ja katsos/ Tähti/ jonka he olit nähneet idässä/ käwi heidän edellänsä/ niin kauan kuin edeskäyden seisahti sen paikan päälle/ jossa lapsi oli.
2:10 Cosca he nyt tächden neit/ ihastuit he sangen swrella ilolla.
Koska he nyt tähden näit/ ihastuiwat he sangen suurella ilolla.
2:11 Ja sisellemenit hoonesen/ leusit Lapsen/ sen eitens Marian cansa/ ia mahanlangesit/ ia cumarsit hende. Ja awasit tauarans/ Lahijoit henelle Culda/ Pyhäsaw/ ia Mirrham.
Ja sisälle menit huoneeseen/ löysit Lapsen/ sen äitinsä Marian kanssa/ ja maahanlankesit/ ja kumarsit häntä. Ja awasit tawaransa/ Lahjoitit hänelle kulta/ pyhä sawu/ ja mirham.
2:12 Ja Jumala käski heite wnesa/ ettei heiden pitenyt Herodesen tyge palaiaman. Ja menit toista tiete omalle maallens.
Ja Jumala käski heitä unessa/ ettei heidän pitänyt Herodeksen tykö palajaman. Ja menit toista tietä omalle maallensa.
2:13 Mutta cosca he olit poismennyet/ Catzo nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa/ sanoden/ Ylesnouse/ ia ota Lapsi ia henen eitens/ ia pakene Egyptijn/ ia ole sielle/ sihenasti mine sanon sinulle. Sille tuleua on/ että Herodes etzepi lasta hucuttaxens.
Mutta koska he olit poismenneet/ Katso niin Herran enkeli ilmestyi Josephille unessa/ sanoen/ Ylösnouse/ ja ota lapsi ja hänen äitinsä/ ja pakene Egyptiin/ ja ole siellä/ siihenasti minä sanon sinulle. Sillä tulewa on/ että Herodes etsii lasta hukuttaaksensa.
2:14 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ öelle tygens/ ia pakeni Egyptijn/ ia oli sielle Herodesen coleman asti.
Niin hän ylösnousi/ ja otti lapsen äitinensä/ yöllä tykönsä/ ja pakeni Egyptiin/ ja oli siellä Herodeksen kuolemaan asti.
2:15 Ette sen pideis teutettemen/ quin sanottu oli Herralda Prophetan cautta/ ioca sanoi/ Egyptist kuszuin mine Poicani.
Että sen pitäisi täytettämän/ kuin sanottu on Herralta prophetan kautta/ joka sanoi/ Egyptistä kutsuin minä Poikani.
2:16 Cosca Herodes nyt näki henens nijlde Wijsailda wietellyn/ wihastuij hen sangen cowan/ Ja lehetti hoouins tappama' caiki poicalapset Bethlehemis/ Ja sen caikisa haaroisa quin monda caxiwotiset olit taica nooremat/ sen aijan peräst/ quin hen oli tarcasti tutkinut Wijsailda.
Koska Herodes nyt näki hänensä niiltä wiisailta wietellyn/ wihastui hän sangen kowin/ Ja lähetti howinsa tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemissä/ Ja sen kaikissa haaroissa kuin monta kaksivuotiset oli taikka nuoremmat/ sen ajan perästä/ kuin hän oli tarkasti tutkinut wiisailta.
2:17 Silloin se teutettin quin Jeremiald Prophetald sanottu oli/ cosca hen sanoi/
Sillon se täytettiin kuin Jeremialta prophetalta sanottu oli/ koska hän sanoi/
2:18 Corkialla ombi äni cwlunut/ swri walitus/ idku ia isoi parcu/ Rachel idke henen lapsians/ Ja eij tactonut hendens lodhutetta/ sille * ettei he ole.
Korkealla ompi ääni kuulunut/ suuri walitus/ itku ja iso parku/ Raakel itkee hänen lapsiansa/ Ja ei tahtonut häntänsä lohdutettaa/ Sillä ettei he (heitä) ole.
2:19 Mutta cosca Herodes oli coollut. Catzo/ nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa Egyptias/ Ja sanoi/
Mutta koska Herodes oli kuollut. Katso/ niin Herran enkeli ilmestyi Josephille unessa Egyptissä/ Ja sanoi/
2:20 Nouse/ ia ota Lapsi eitinens/ ia mene Israelin maalle/ Sille ne ouat coolluuat/ iotca etzit Lapsen henge.
Nouse/ ja ota lapsi äitinensä/ ja mene Israelin maalle/ Sillä ne owat kuolleet/ jotka etsit lapsen henkeä.
2:21 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ ia tuli Israelin maalle.
Niin hän ylösnousi/ ja otti lapsen äitinensä/ ja tuli Israelin maalle.
2:22 Mutta cosca hen cwli ette Archelaus waldasi Judeas henen isens Herodesen sijas/ pelkesi hen sinne menne. Ja wnesa hen sai Jumalalda käskyn/ ia poickesi Galilean äärijn/
Mutta koska hän kuuli että Archelaus waltasi Judeassa hänen isänsä Herodeksen sijassa/ pelkäsi hän sinne mennä. Ja unessa hän sai Jumalalta käskyn/ ja poikkesi Galilean ääriin.
2:23 ia tuli ia asui sijne caupungis/ ioca cutzutan Nazareth. Että sen teutettemen pideis/ quin Prophetadhen cautta sanottu oli/ Henen pite Nazareus cutzuttaman.
Ja tuli ja asui siinä kaupungissa/ joka kutsutaan Nasareth. Että sen täytettämän pitäisi/ kuin profeettain kautta sanottu oli/ Hänen pitää Nasareus kutsuttaman.

* Wijsaat ) Jotca Mattheus >Magos cutzupi/ ne ouat Loonnon tundijat ia wijsat Papit Persias olluat.
* Swingan ) Echke Bethlehem itzestens halpa oli/ quitengin/ että Christus hänesse synduj/ sendädhen hen ylescorgotti hende.
* Ettei he ole ) Siteuarten Mattheus täte sanoi/ Että cosca waiua Christikunnan pälekieupi/ Nin näky quin he io olisit hucatudh ia peräti cadhotetud mailman edhes.
Quitengi vastoin caicke Heluetin walta he Jumalan cautta Variellan.
Ja neisse Lapsisa näky yxi oikia Christilisen kersimisen meno.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28