Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

 

I Lucu.

 

1:1 PEtari Iesusen Christusen Apostoli.
Petari Jesusen Kristuksen apostoli.
1:2 Nijlle wloswalituille Oudhoille haiolla asuuaisille Po'tos/ Galatias/ Cappadotias/ Asias ia Bithynias/ Isen Jumalan Aiuotuxen ielkin/ sen Hengen pyhitoxen cautta/ Culiaisudhexi ia Iesusen Christusen Weren pirskumisexi. Jumala andacoho' teille palio Armo ia Rauha.
Niille uloswalituille oudoille hajalla asuwaisille Pontossa/ Galatiassa/ Cappadotiassa/ Asiassa ja Bithyniassa/ Isän Jumalan aiwoituksen jälkeen/ sen Hengen pyhityksen kautta/ Kuuliaisuudeksi ja Jesuksen Kristuksen weren pirskumiseksi. Jumala antakohon teille paljon armoa ja rauhaa.
1:3 Kijtettu olcohon Jumala ia meiden HERRan Iesusen Christusen Ise/ ioca on meite henen swre' Laupiudhens cautta iellenssynnyttenyt/ ychtehen eleuen Toiuohon/ sen Iesusen Christusen Ylesnousemisen cautta nijste Cooleista/
Kiitetty olcohon Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka on meitä hänen suuren laupeutensa kautta jällens synnyttänyt/ yhtehen eläwän toiwohon/ sen Jesuksessa Kristuksen ylösnousemisen kautta niistä kuolleista/
1:4 ychtehen catomattoman ia saastamattoman ia turmelemattoman Perimisehen Joca ombi Taiuasa tedhellepa'du teite warten/
yhtehen katoamattoman ja saastumattoman ja turmelemattoman perimisehen, Joka ompi taiwaassa tähdelle pantu (tallelle pantu) teitä warten
1:5 Jotca Jumalan wäelle/ sen Uskon cautta kätketehen Autuudexi/ Joca sitewarten walmistettu ombi/
Jotka Jumalan wäellä/ sen uskon kautta kätketähän autuudeksi/ Joka sitä warten walmistettu ompi/
1:6 ette sen pite ilmei tuleman wimeisella aijalla/ Jossa teiden pite teiten iloitzema'/ Te iotca nyt wähelle hetkelle (ios taruitan) waiuataan moninaisis kiusauxis/
että sen pitää ilmi tuleman wiimeisella ajalla/ Jossa teidän pitää teitän iloitseman/ Te jotka nyt wähällä hetkellä (jos tarvitaan) waivataan moninaisissa kiusauksissa./
1:7 Senpäle ette teiden Uskon toimelisexi ia palio callimaxi leuteisijn/ quin se catoua Culta (ioca Tulella coetellan) Kijtoxexi/ ylistoxexi ia Cunniaxi/ silloin coska Iesus Christus ilmandupi/
Senpäälle että teidän uskonne toimelliseksi ja paljon kalliimmaksi löytäisiin/ kuin se katoawa kulta (joka tulella koetellaan) Kiitokseksi/ ylistykseksi ja kunniaksi/ silloin koska Jeesus Kristus ilmaantuupi/
1:8 Jota te racastatte waicka ette te hende näe/ ionga päle te nyt mös vskotta/ echke te ei hende näe/ Nin teiden pite quitengin iloitzema' sanomattoman ia Cunnialisen ilon cansa/
Jota te rakastatte, waikka ette te häntä näe/ jonka päälle te nyt myös uskotte/ ehkä te ei häntä näe/ Niin teidän pitää kuitenkin iloitseman sanomattoman ja kunniallisen ilon kanssa/
1:9 Ja te saatta teiden vskonna lopun/ nimittein/ Sieludhen Autuudhen.
Ja te saatte teidän uskonne lopun/ nimittäin/ sielujen autuuden.
1:10 Jonga Autuuden ielkin ouat etzinyuet ia tutkinuuet ne Prophetat/ iotca sijte tygetuleuaisesta Armosta teiden pälen noitunuet ouat/
Jonka autuuden jälkeen ovat etsineet ja tutkineet ne prophetat/ jotka siitä tykö tulewaisesta armosta teidän päällenne noituneet ovat.
1:11 Ja ouat tutkinuet/ mine taicka mille aijalla Christusen Hengi wloswijsasi ioca heisse oli/ ia ennen oli todhistanut ne Pinat tuleuaiset iotca Christuses ouat/ Ja sen Cunnialisudhen ioca senielkin tuleman piti/ ioille se mös ilmoitettu oli.
Ja ovat tutkineet/ minä taikka mille ajalle Kristuksen Henki uloswiisasi, joka heissä oli/ ja ennen oli todistanut ne piinat, tulevaiset jotka Kristuksessa owat/ Ja sen kunniallisuuden, joka sen jälkeen tuleman piti/ joille se myös ilmoitettu oli.
1:12 Sille eiuet he itzeheitens/ waan meite sen cautta paluelit. Nämet iotca nyt teille iulghistetudh ouat ninen cautta/ iotca teille sen Euangeliumin sarnanut ouat sen pyhen Hengen cautta Taiuahasta lehetetyn/ Jota Engelitki mös ihoitzeuat catzoa.
Sillä eiwät he itseheitänsä/ waan meitä sen kautta palwelit. Nämät jotka nyt teille julkistetut owat niiden kautta/ jotka teille sen Ewankeliumin saarnannut owat sen Pyhän Hengen kautta taiwahasta lähetetyn/ Jota enkelitkin myös ikäwöitsewät katsoa.
1:13 Senteden wöötteket teiden Mielen cupehet/ ia olcatta raitijdh/ Ja panga te teiden teudhelinen Toiuon sen Armon päle/ ioca teille taritahan Iesusen Christusen ilmestoxen cautta/ ninquin cwliaiset Lapset.
Sentähden wyöttäkäät teidän mielenne kupeet/ ja olkaatte raittiit/ Ja pankaa te teidän täydellinen toiwonne sen armon päälle/ jota teille tarjotahan Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta/ niinkuin kuuliaiset lapset.
1:14 Ja elkette asettaco teiten ninquin ennen/ coska te tyhmydhes Himodhen ielkin elitte.
Ja älkäätte asettako teitän niinkuin ennen/ koska te tyhmyydessä himojen jälkeen elitte.
1:15 Waan sen ielkin ioca teite cutzunut on/ ia ombi pyhe/ olcatta te mös pyhet/ caikisa teiden menosanne.
Waan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on/ ja ompi pyhä/ Olkaatte te myös pyhät/ kaikissa teidän menoissanne.
1:16 Sille ette kirioitettu on/ Teiden pite Pyhet oleman/ Sille ette mine Pyhe olen.
Sillä että kirjoitettu on/ Teidän pitää pyhät oleman/ Sillä että minä Pyhä olen.
1:17 Ja ette te sen auxenhwdhatta Isen polesta/ ioca domitzepi cungin töiden ielkin ilman Inhimisten moodhon catzomista/ Nin catzocat/ ette te tesse teiden Radhoilisudes pelghosa waellaisitte.
Ja että te sen awuksi huudatte Isän puolesta/ joka tuomitseepi kunkin töiden jälkeen ilman ihmisen muodon katsomista/ Niin katsokaat/ että te tässä teidän raadollisuuden pelossa waeltaisitte.
1:18 Ja tieteket ettei te ole catouaisella Cullalla taicka Hopialla lunastetudh/ teiden turhasta menostanne/ ionga te saitta Iseiden sädhyste/
Ja tietäkäät, ettei te ole katoawaisella kullalla taikka hopealla lunastetut/ teidän turhasta menostanne/ jonka te saitte Isien säädystä.
1:19 Waan sen callin Christusen weren cansa Ninquin ydhen wighattoman ia saastattoman Caritzan/
Waan sen kalliin Kristuksen weren kanssa. Niinkuin yhden wiattoman ja saastattoman karitsan./
1:20 Joca tosin io ennen oli aiuottu quin Mailman perustos pandu oli/ Mutta ilmoitettu wimeisine aighoina/ teiden tedhen iotca henen cauttans Jumalan päle vskotte/
Joka tosin jo ennen oli aiottu kuin maailman perustus pantu oli/ Mutta ilmoitettu wiimeisinä aikoina/ teidän tähden, jotka hänen kauttansa Jumalan päälle uskotte/
1:21 Joca henen ylesherettenyt on nijste Coleista/ ia henelle sen Cu'nialisuden annoi Se'päle ette teille pidheis olema' Usko ia Toiuo Jumala' tyge.
Joka hänen ylösherättänyt oli niistä kuolleista/ ja hänelle sen kunniallisuuden antoi sen päälle, että teille pitäisi oleman usko ja toivo Jumalan tykö.
1:22 Ja techkette puchtaxi teiden Sieluna sen Totudhen cwlemises Hengen cautta welielisehen Rackautehen ioca wilpitöin olis/ ia piteket teite keskenenne palauaisesta racasna puchtahasta Sydhemeste/
Ja tehkäätte puhtaaksi teidän sielunne sen totuuden kuulemisesta Hengen kautta weljellisehen rakkautehen, joka wilpitön olisi/ ja pitäkäät teitä keskenänne palawaisesta rakasna puhtahasta sydämestä/
1:23 ninquin ne iotca iellenssyndynet ouat/ Ei catouallisesta waan catomattomast Siemenesta/ nimittein/ sijte eletteueste Jumalan sanasta/ ia ioca ijancaikisesta pysypi.
niinkuin ne jotka jällens syntyneet owat/ Ei katoawaisesta waan katoamattomasta siemenestä/ nimittäin elettäwästä/ eläwäksi tekewästa Jumalan Sanasta/ ja joka iankaikkisesti pysyy.
1:24 Sille ette caiki Liha on ninquin Roho/ ia caiki Inhimisen Cunnialisus/ ninquin sen Rohon cuckaiset. Se Roho on poisquiuettu/ ia ne cuckaiset ouat poislangenet.
Sillä että kaikki liha on niinkuin ruoho/ ja kaikki ihmisen kunniallisuus/ niinkuin ruohon kukkaset. Se ruoho on pois kuivattu ne ne kukkaiset ovat pois langenneet.
1:25 Mutta se Herran Sana pysypi ijancaikisesta. Ja se ombi se Sana ioca teiden seasan on sarnattu.
Mutta se Herran Sana pysyypi iankaikkisesti. Ja ompi se sana, joka teidän seassanne on saarnattu.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5