Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 PAuali Apostoli/ Ei Inhimisiste eikä mös Inhimisen cautta/ Waa' Iesusen Christusen cautta/ ia Isen Jumalan/ Joca henen ylesherettenyt on Coolleista.
Pawali apostoli/ ei ihmisistä eikä myös ihmisten kautta/ Waan Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Isän Jumalan/ Joka hänen ylös herättänyt on kuolleista.
1:2 Ja caiki Weliet/ iotca minun tykeneni ouat. Nillen Seurakunnille Galatias.
Ja kaikki weljet/ jotka minun tykönäni owat/ Niillen seurakunnille Galatiassa.
1:3 Armo olcoon teiden cansan/ ia Rauha Iselde Jumalalda/ ia meiden Herralda.
Armo olkoon teidän kanssan/ ja rauha Isältä Jumalalta/ ja meidän Herralta.
1:4 Joca itzehenens meiden Syndein edeste wlosandanut on/ Senpäle ette hen Meite wapautais teste nykysest pahasta Mailmasta/ Jumalan/ ia meiden Isen tahdhon ielkin/
Joka itse hänens meidän syntein edestä ulos antanut on/ Senpäälle että hän meitä wapauttaisi tästä nykyisestä pahasta maailmasta/ Jumalan/ ja meidän Isän tahdon jälkeen/
1:5 Jonga olcoon kijtos ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Jonka olkoon kiitos iankaikkisesta iankaikkisehen Amen
1:6 Mine ihmettelen/ Ette te nin pian teiten annatta toiseen Eua'geliumijn poissijrtte/ sijtä ioca teite cutzunut on Christusen Armohon/
Minä ihmettelen/ Että te niin pian teidän annatte toiseen ewankeliumiin pois siirtää/ siitä joka teitä kutsunut on Kristuksen armohon/
1:7 Cuta ei mwta ole/ Waan ette mwtomat ouat/ iotca teite Häiritzeuet/ ia tachtouat Christusen Euangelium ymberinskiendä.
Kuta ei muuta ole/ Waan että muutamat owat/ jotka teitä häiritsewät/ ja tahtowat Kristuksen ewankelium ympärinsä kääntää.
1:8 Mutta ehke ios me/ taicka iocu Engeli taiuahasta/ teille Euangelium sarnais/ toisin quin me olema teille sarnaneet/ se olcohon kirottu.
Mutta ehkä jos me/ taikka joku enkeli taiwahasta/ teille ewankeliumin saarnaisi/ toisin kuin me olemme teille saarnanneet/ se olkohon kirottu.
1:9 Sillemoto quin me nyt sanoima/ nin mine wiele nyt sanon. Jos iocu teille Euangelium sarnapi toisin quin te ottaneet oletta/ se olcohon kirottu.
Sillä muotoa kuin me nyt sanoimme/ niin minä wielä nyt sanon. Jos joku teille ewankelium saarnaapi toisin kuin te ottaneet olette/ se olkohon kirottu.
1:10 Sarnango mine nyt Inhimisten eli Jumalan mielen ielkin? Eli pydengö mine Inhimisten Keluata? Sille ios mine tehenasti Inhimisten olisin Keluanut/ Nin em mine Christusen paluelia olisi.
Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? Eli pyydänkö minä ihmisten kelwata? Sillä jos minä tähän asti ihmisten olisin kelwannut/ Niin en minä Kristuksen palwelija olisi.
1:11 Mutta mine teen teille tietteuexi (Rackat Weliet) Ette se Eua'gelium ioca minulda sarnattu on/ ei se Inhimillinen ole.
Mutta minä teen teille tiettäwäksi (Rakkaat weljet) Että se ewankelium joka minulta saarnattu on/ ei se inhimillinen (ihmisistä) ole.
1:12 Sille/ em mine ole site Inhimisilde saanut/ eike oppinut/ wan Iesusen Christusen ilmoituxen cautta.
Sillä/ en minä ole sitä ihmisiltä saanut/ eikä oppinut/ waan Jesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta.
1:13 Sille te oletta kylle cwlluet minun kieuttemisen wanhasti Juttain tauoissa/ Quinga mine ylenpaltisesta Jumalan Seurakunda Wainosin/ ia site häwitin/
Sillä te olette kyllä kuulleet minun käyttämisen wanhasti Juuttain tawoissa/ Kuinka minä ylenpalttisesti Jumalan seurakuntaa wainosin/ ja sitä häwitin/
1:14 ia menestyin Juttain menoissa/ ylitze monen minun Wertaitzeni minun Sughussani/ ia ylenpaltisesta itzeni ahckeroitzin Iselistein Sääthyin polesta.
ja menestyin juuttain menoissa/ ylitse monen minun wertaiseni minun suwussani/ ja ylenpalttisesti itseni ahkeroitsin isällisten säätyin puolesta.
1:15 Coska nyt Jumala tachtoi (ioca minun oli wloseroittanut minun Eiteni cohdhusta/ ia cutzui minun henen Armons cautta sihen/
Koska nyt Jumala tahtoi (joka minun oli uloseroittanut minun äitini kohdusta/ ja kutsui minun hänen armonsa kautta siihen/
1:16 ette hen ilmoitais henen Poians minun cauttani/ ette mine henen iulghistaisin Euangeliumin cautta Pacanaiden seassa) nin mine cochta altijxi annoin/ ia en tutkinut Lihan ia Weren cansa/
että hän ilmoittaisi hänen Pojansa minun kauttani/ että minä hänen julkistaisin ewankeliumin kautta pakanaiden seassa) niin minä kohta alttiiksi annoin/ ja en tutkinut lihan ja weren kanssa/
1:17 en mös Jerusalemijn iellenstullut/ ninen tyge iotca enne' minua Apostolit olit/ Waan matkustin Arabiaha'/ ia iellenspalasin Damaskuhun.
en myös Jerusalemiin jällens tullut/ niiden tykö jotka ennen minua apostolit olit/ Waan matkustin Arabiahan/ ja jällens palasin Damaskuhun.
1:18 Sijtte colmen Woodhen pereste/ mine iellenstulin Jerusalemijn/ Petarita näkemen/ ia olin hene' tykenens Wijsitoistakymende peiue.
Sitten kolmen wuoden perästä/ minä jällens tulin Jerusalemiin/ Pietarita näkemän/ ja olin hänen tykönänsä wiisitoistakymmentä päiwää.
1:19 Muita Apostolita en mine ychten nähnyt/ paitzi Jacobin HERRAN Welien.
Muita apostolita en minä yhtään nähnyt/ paitsi Jakobin HERRAN weljen.
1:20 Sen quin mine teille kirioitan/ Catzo/ Jumala tiete ettei mine walechtele.
Sen kuin minä teille kirjoitan/ Katso/ Jumala tietää ettei minä walehtele.
1:21 Senielkin mine tulin Sirian ia Cilician makundijn.
Sen jälkeen minä tulin Syrian ja Kilikian maakuntiin.
1:22 Mutta mine olin tuttamatoin Casuoista sille Christiliselle Seurakunnalle Judeas.
Mutta minä olin tuttamatoin kaswoista sille kristilliselle seurakunnalle Judeassa.
1:23 Mutta he olit ainostans cwlleet/ ette se ioca meite mwijnen wainosi/ hen sarnapi nyt Usko iota hen mwijnen häuitti/ ia kijtit Jumala minun techteni.
Mutta he olit ainoastansa kuulleet/ että se joka meitä muinen wainosi/ hän saarnaapi nyt usko jota hän muinen häwitti/ ja kiitit Jumala minun tähteni.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6